Foto Heidi Andreasen

Designet af hele Danmarks forskningsskib er begyndt

Fiskeri og fiskebestande

Dana V har nu begyndt sin rejse – i dag er det omfattende designudbud fra DTU for det nye skib blevet offentliggjort. Ansøgningsfrist for at være med i entreprisen er 25. august.

Dana V, DTU’s kommende nye havforskningsskib, er for alvor ved at tage form. I dag blev designfasen sendt i udbud. Heri kan man læse de detaljerede beskrivelser af, hvad sådan et skib skal kunne, når det er bygget færdigt - og det er ikke småting.

”Jeg er meget glad for, at vi er nået hertil. Offentliggørelsen af designudbuddet er et vigtigt skridt i processen med at bygge et nyt havforskningsskib.Og med det design, der skal projekteres, kan vi glæde os til at få et nyt top-moderne og multidisciplinært forskningsskib,” siger institutdirektør og skibsreder for Dana Fritz Köster.

Se designudbuddet på Dana V 

At bygge et nyt forskningsskib, der skal rumme mange funktioner og også skal kunne klare ture til Arktis, er en kompleks, lang og dyr proces. Skibsbyggeriet er blevet muligt med bidrag fra både DTU, den danske stat samt fondene A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal og Orient’s Fond.

Dana V i hovedtræk

Designudbuddet er blevet til på baggrund af omfangsrige brugeranalyser samt information fra tidligere konceptdesign. Til sammen danner det grundlag for det detaljerede design, der indgår som den væsentlige komponent i værftsudbuddet.

Dana V skal sejle som hele Danmarks forskningsskib og i den egenskab kunne dække Danmarks nuværende og fremtidige behov for forskning, monitorering og uddannelse inden for de marine og maritime fagområder i europæiske farvande, Nordatlanten samt polarklodens område, som der står i udbudsbekendtgørelsen.

Forventningen er, at Dana V bliver ca. 68 meter langt og har plads til ca. 38 personer, hvor størstedelen vil være forskere.

Frist for tilbudsgivning i august

Det nye forskningsskib Dana V kan efter planen sættes i søen i 2026. I udbudsmaterialet kan interesserede læse de detaljerede lister over de kriterier, der bliver lagt til grund for at vælge de endelige parter i skibsbyggeriet. Fristen for at fremsende bud eller ansøgninger om at deltage i skibsbyggeriet er den 25. august 2022 kl. 12.

FOTO af Heidi Andreasen:  
Her ses Dana IV, der efter godt 40 år på søen har fuldført sin mission som forskningsskib og bliver afløst af en topmoderne version, Dana V, i 2026.