foto Martin Nielsen

LED-lys-forskning mod bifangst ud i æteren med BBC

fredag 18 mar 22

Kontakt

Junita Diana Karlsen
Seniorforsker
DTU Aqua
35 88 32 52

Finansiering

MatRedEx-projektet er finansieret med lige knap 3 mio. kr.af Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og Fiskeristyrelsen, EHFF. 

EMFF logo web 300 px
Radioreportage den 29. marts

Du kan lytte til reportagen fra DTU Aqua i Hirtshals om LED Light mod bifangst-projektet på BBC World Services den 29. marts. Indslaget varer 6 minutter.

Lyden af stimefisk, der svømmer væk, når lys bliver sænket ned i deres tank – det er noget af det, lytterne kan høre i en BBC-radioreportage fra DTU Aqua i Hirtshals. Her var den internationale radiostation forleden på besøg for at dække teknologi mod bifangst.

Lys formidlet i lyd. Det var kort sagt det, der skete på DTU Aqua i Hirtshals i denne uge. BBC World Service var på besøg for at lave en reportage, der skulle indgå i en episode af radioprogrammet ”People Fixing the World”. Episoden skulle blandt andet handle om, hvordan brug af LED-teknologi og andet kunstigt lys kan reducere uønsket bifangst i fiskeriet.

Forsker Junita Karlsen er forskningskoordinator for EHFF-projektet MatRedEx og skulle præsentere for radiojournalisten, hvordan selvlysende fiskenet bruges til bedre at forstå, hvordan torsk opfatter et trawlnet:

”Min første tanke, da radiostationen BBC World Service kontaktede os, var, at det ville blive udfordrende, fordi lys er en visuel oplevelse. Det gjaldt om at tage lytterne med i forskningen igennem lyde. Men det er spændende for projektet at formidle denne forskning til millioner af lyttere over hele verden,” siger Junita Karlsen.

LÆS mere om MatRedEx-projektet

Junita Karlsen havde allieret sig med SINTEF Ocean og Norsøen Oceanarium, så BBC World Service ud over en forsøgsopstilling med egne øjne og ører kunne opleve de lysende fiskeriteknologier i funktion.

"Det er jo aktuelt nu, hvor torskekvoterne er lave og for eksempel skal undgås i jomfruhummerfiskeriet, der bruger redskaber med relativt små masker."
forsker, DTU Aqua, Junita Karlsen.

I prøvetanken hos SINTEF blev en fuldskala-fangstpose rullet ud i vandet og beskuet igennem det enorme observationsvindue. BBC-journalisten optog lyde af redskabet, der blev sat ud i prøvetanken, og Junita Karlsen fortalte journalisten om, hvordan LED-lys har været testet i trawl og kan kombineres med mekaniske selektionsanordninger for at forbedre torskens muligheder for at undslippe redskabet.

BBC World Service oplevede også Junita sænke LED-lys med forskellige farver ned i mørke akvariumstanke i Nordsøen Oceanarium. Her havde de i dagens anledning fået lov til at komme ind efter lukketid, så Junita kunne demonstrere forskellige fiskearters respons på lyset.

Herinde optog BBC lyden af stimefisk, der svømmede væk, når lyset blev sænket ned i deres tank, lyden af cylinderen med påmonteret trawlnet, der roterede omkring et akvarie med torsk i, brydere der blev tændt og døre, der blev åbnet ind til de forskellige steder.

Stor bifangst undgået uden effekt på fiskeriet

”Det var helt fantastisk at få lov til at nedsænke en line med LED-lys i den store Oceanarietank!” fortæller Junita Karlsen og forklarer mere om demonstrationen, der var en simulation af hvordan kunstigt lys kan benyttes i garnfiskeri, for at reducere uønsket fangst:

”Denne simulation var baseret på forskningen til nogle amerikanske kolleger, som ved hjælp af LED-lys reducerede den totale biomasse af den uønskede fangst med over 60 procent, uden at det påvirkede de arter, fiskerne ønsker at fange.”

De amerikanske forskerkolleger observerede en markant lavere mængde af havskildpadder, hajer, hvidfisk og kæmpeblæksprutter. Ifølge Junita Karlsen er reduktionen af så forskelligartet bifangst ret interessant, når man tænker på, hvor forskelligt syn dyregrupperne har.

Slæbemodstanden reduceret med 10%

I forskningsprojektet MatRedEx, som BBC World Service kom for at lave reportage om, er der også testet et design, DragLess, der har til formål at reducere slæbemodstanden og dermed drivstofforbrug. De resultater, som forskerne har fra det design viser, at slæbemodstanden blev reduceret med 10%.

Derudover er der udviklet og testet et design i forlængerstykket, der ændrer på vandgennemstrømningen i redskabet:

”Hensigten er at skabe zoner med en lille vandgennemstrømning for at hjælpe torsk til at undslippe redskabet. Tidligere undersøgelser i VISION-projektet viser nemlig, at torsk søger mod såkaldte low flow-zoner. Her viser modeller lavet på baggrund af vores måleresultater, at vi er lykkedes med at lave en low flow-zone i redskabet,” siger Junita Karlsen.

I EHFF VISION-projektet var Junita Karlsen med til blandt andet at undersøge, om LED-lys kunne bruges til at adskille fisk fra jomfruhummer i forskellige fangstposer for derefter at tilbyde dem forskellige masketyper og dermed mulighed for at undslippe redskabet:

”Det er jo aktuelt nu, hvor torskekvoterne er lave og for eksempel skal undgås i jomfruhummerfiskeriet, der bruger redskaber med relativt små masker”, siger Junita Karlsen.

BBC World Service ville også gerne vide, om det kan være for sent at redde fiskebestandene? Her henviste Junita Karlsen til EHFF Fast Track-projekterne, der DTU Aqua har arbejdet med, hvordan fiskerne kan indgå for at processen med at udvikle redskaber, der reducerer bifangst kan gå hurtigere.

Forskningsprojektet MatRedEx tog sin start i 2020 og udløber efter planen i 2022.

Fotos: Martin Nielsen, DTU Aqua

Foto Martin Nielsen, DTU Aqua

Foto Martin Nielsen, DTU Aqua

Foto Martin Nielsen, DTU Aqua

Foto Martin Nielsen, DTU Aqua