Afkommets størrelsesstrategier for fem marine grupper: muslinger, benfisk, bruskfisk, vandlopper og havpattedyr. Figur fra Rémy Denéchères ph.d.-afhandling

Ph.d.-forsvar om størrelses- og vækststrategiers betydning for udviklingen i havets økosystemer

fredag 14 okt 22
|

Kontakt

Rémy Denéchère
Ph.d.-studerende
DTU Aqua

Kontakt

Ken Haste Andersen
Professor
DTU Aqua
35 88 33 99

Den 26. oktober 2022 forsvarer Rémy Denéchère sin ph.d.-afhandling. Forsvaret kan følges fysisk på DTU i Lyngby eller online.

En af havforskningens mest presserende udfordringer er at forudsige fremtidige ændringer i de marine økosystemer forårsaget af global opvarmning, fiskeri m.v. Men systemerne er komplekse, og den klassiske tilgang, som tager udgangspunkt i arter, har svært ved at forudsige ændringer, fordi variationen i arter og samspillet mellem arter er så omfattende.

Den trækbaserede tilgang (trait based approach) giver et effektivt værktøj til at forstå komplekse økosystemer. Denne tilgang tager ikke udgangspunkt i arter, men i træk eller egenskaber, som går på tværs af arter. Variationen i vækst, dvs. hvor hurtigt individer vokser, er et eksempel på et kendt og velbeskrevet træk.

Trækbaserede globale modeller inddrager imidlertid ofte ikke variationer i væksten. I sin ph.d.-afhandling undersøger Rémy Denéchère fra DTU Aqua derfor, hvordan væksttræk driver udviklingen i arter og økosystemer i havet – med hurtigvoksende blæksprutter som eksempel.

Han har udviklet en økosystemmodel, som viser, at tilstedeværelsen af blæksprutter i høj grad afhænger af produktionen af fisk i de frie vandmasser (pelagisk produktion). Desuden viser han, at interaktionerne mellem økosystemets niveauer samt biomassen ændrer sig, når der er hurtigtvoksende blæksprutter til stede. 

Rémy Denéchère anvender også modellen til at forstå den seneste globale stigning i forekomsten af blæksprutter og viser, at stigningen ikke kan tilskrives temperaturstigning, som man hidtil har ment, men snarere skyldes nedgangen i top-rovdyr.

Afhandlingen behandler flere aspekter af vækststrategiers indflydelse på strukturen i populationer og økosystemer og viser, at man kan opnå bedre globale forudsigelser ved at inddrage flere vækststrategier i modellerne. Derudover giver afhandlingen det første proof-of-concept af blæksprutters rolle i økosystemet baseret på deres træk. 

Om forsvaret

Rémy Denéchère forsvarer sin ph.d.-afhandling "Metabolism, pace of life, and the dynamics of size-structured populations and communities. The case of fast-living squid" onsdag den 26. oktober 2022, kl. 13:00 på DTU, Asmussens Allé, 2800 Kgs. Lyngby, bygning 303A, auditorium 45. Forsvaret kan også følges på Zoom (find link nedenfor). 

Vejledere

  • Hovedvejleder: Professor Ken Haste Andersen, DTU Aqua
  • Medvejleder: Forsker P. Daniël van Denderen, DTU Aqua 

Censorer               

  • Professor Karen Timmermann, DTU Aqua (formand)
  • Seniorforsker Patrick Lehodey, Mercator Oceans, Frankrig
  • Seniorforsker Tobias van Kooten, Wageningen University, Holland

Ordstyrer ved forsvaret

  • Seniorforsker Karin Hüssy, DTU Aqua
Få mere at vide

Download populærvidenskabeligt resmue af afhandlingen (på engelsk)

En kopi af afhandlingen kan fås på e-mail ved henvendelse til ph.d.-sekretær Karin Stubgaard, stub@aqua.dtu.dk 

Sådan deltager du i forsvaret

Fysisk

Alle er velkomne til at deltage i Rémy Denéchères ph.d.-forsvar på DTU, Asmussens Allé, 2800 Kgs. Lyngby, building 303A, auditorium 45.


Online

Forsvaret kan følges online på Zoom via dette link: 
https://dtudk.zoom.us/j/69639425245?pwd=MEk2Sk9MRWg1MGVJUmpoV2pUZ05zdz09

Vær venlig at gå ind i møderummet senest 10 minutter, før forsvaret starter. Alle deltageres mikrofoner burde være slået fra som udgangspunkt, men tjek gerne, at din mikrofon er slukket. Der vil blive givet instruktioner om forløbet ved forsvarets start.