Vanddråbe med vandloppe og mikroplast i arktisk landskab. Foto og grafik: Rocio Rodriguez Torres

Ph.d.-forsvar om optagelse og effekter af mikroplast i marin plankton

torsdag 31 mar 22
|

Kontakt

Torkel Gissel Nielsen
Professor
DTU Aqua
35 88 34 94

Den 6. april 2022 forsvarer Rocío Rodríguez Torres, DTU Aqua sin ph.d.-afhandling. Forsvaret kan overværes på DTU i Lyngby og online. 

Mikroplast (plastpartikler under 5 mm) findes overalt i havmiljøet, og partiklernes biotilgængelighed betyder, at de udgør en potentiel risiko for de marine økosystemer.

Viden om forekomsten af mikroplast i Arktis er stadig sparsom, men Rocío Rodríguez Torres har bidraget med nye data på dette område gennem sit ph.d.-studie på DTU Aqua. Den 6. april 2022 forsvarer hun sin afhandling ”Ingestion and effects of microplastics on marine planktonic food webs” på DTU. 

Rocío Rodríguez Torres har undersøgt koncentrationerne af mikroplast i overfladevand i Arktis og har studeret indtagelsen og effekterne af mikroplast hos nogle af de vandloppearter, som spiller en nøglerolle i det arktiske økosystem. Desuden har hun undersøgt, hvordan vandlopper reagerer på forskellige typer af mikroplast, og hvordan mikroplast påvirker vandloppernes fødesøgningsadfærd. 

Hendes eksperimentelle undersøgelser, som anvendte fabriksnye mikroplastpartikler, viste, at arktiske vandloppers indtagelse af mikroplast varierede med koncentrationen af føde. Når vandlopperne faktisk indtog mikroplast, påvirkede det dem ikke, heller ikke når koncentrationerne var langt over, hvad man finder i de arktiske miljøer. 

Rocío Rodríguez Torres’ undersøgelser viste også, at vandlopperne havde en evne til at udvælge deres bytte, og at de undlod at spise 80 procent af de mikroplastpartikler, de fangede. Indtagelsen af mikroplast var lav hos alle vandlopperne, uafhængigt af de forskellige arters fødesøgningsadfærd.

Rocío Rodríguez Torres konkluderer, at ved de lave koncentrationer af mikroplast, som findes i overfladevand, og på grund af vandloppernes evne til at undgå mikroplast, er risikoen for, at vandlopper indtager mikroplast i naturen meget lav. Derfor, konkluderer hun, er det ikke relevant at betragte vandlopper som ”transportører” af mikroplast ind i de marine fødekæder.

Om forsvaret

Rocío Rodríguez Torres, DTU Aqua, forsvarer sin ph.d.-afhandling "Ingestion and effects of microplastics on marine planktonic food webs" onsdag den 6. april 2022 kl. 13:00 på Zoom (find link nedenfor) og på DTU, Produktionstorvet, 2800 Lyngby i bygning 421, auditorium 74.

Vejledere

  • Hovedvejleder: Professor Torkel Gissel Nielsen, DTU Aqua
  • Medvejleder: Seniorforsker Rodrigo Almeda, University of Las Palmas de Gran Canaria, Spanien
  • Medvejleder: Seniorforsker Nanna B. Hartmann, DTU Miljø

Censorer

  • Lektor Marja Koski, DTU Aqua (formand)
  • Professor Penelope Lindeque, Plymouth Marine Laboratory, UK
  • Professor Ketil Hylland, Universitetet i Oslo, Norge

Ordstyrer ved forsvaret

  • Seniorforsker Sigrun Jonasdottir, DTU Aqua
Få mere at vide

Hent et populærvidenskabeligt resume af afhandlingen (på engelsk)

En kopi af afhandlingen kan fås på e-mail hos Karin Stubgaard, stub@aqua.dtu.dk.

Deltagelse i forsvaret

Fysik deltagelse

Alle er velkomne til at deltage i Rocio Rodriguez Torres' forsvar på DTU, Produktionstorvet, 2800 Lyngby i bygning 421, auditorium 74.

 

Online deltagelse

Man kan følge Rocio Rodriguez Torres' forsvar Zoom via dette link: https://dtudk.zoom.us/j/62512580002

Vær venlig at gå ind i møderummet senest 10 minutter, før forsvaret starter. Alle deltageres mikrofoner burde være slået fra som udgangspunkt, men tjek gerne, at din mikrofon er slukket. Der vil blive givet instruktioner om forløbet ved forsvarets start.