foto Peter Schmedes, DTU Aqua

Tang og skaldyr skal booste klimavenlig fødevareproduktion

onsdag 22 mar 23

Kontakt

Jens Kjerulf Petersen
Professor
DTU Aqua
35 88 31 71
Opdræt af tang og skaldyr har stort naturgivent potentiale i Danmark og kan blive fremtidens klimavenlige fødevarer. Nyt stort, internationalt projektsamarbejde over de næste fire år skal booste indsatsen for de blå fødevarer, der kan rykke noget i den grønne omstilling.

For at nå målet om 70 procents reduktion af CO2 i 2030 og blive et bæredygtigt foregangsland i en miljø- og klimapresset verden, er det helt nødvendigt at se på fødevareproduktionen. Som landet ligger i Danmark har vi traditionelt kød, korn og kvotefisk på spisebordet - tre fødevaretyper, som belaster vores miljø. Her kommer blå fødevarer som tang og skaldyr ind på scenen som bud på en markant klimavenlig ny spiller i fødevareproduktionen.

Med projektet Low Trophic Aquaculture: blue food for green transition (LTA BOOST) - som er medfinansieret af Innovationsfonden med en bevilling på 17,8 mio. kr. - vil konsortiet af to institutter på DTU, et fransk universitet og en række produktionsvirksomheder booste en ny form for bæredygtig blå fødevareproduktion ved at levere innovation og ny teknologi til nye produktionssystemer.

"Vi mangler bare at udvikle de rigtige metoder for hjemmehørende arter, og vi kigger her på østers og tangarten søl."
Jens Kjerulf Petersen, professor på skaldyrscentret ved DTU Aqua

"Lavtrofisk akvakultur" - altså opdræt af arter, der ikke skal fodres, fordi de ekstraherer næring direkte fra havmiljøet - er det nye sort, når vi snakker den grønne omstilling. Det er det, fordi tang og skaldyr både er sunde, og fordi opdræt har et positivt aftryk på miljø og klima. Vi kan ikke fortsætte som hidtil. Fødevareproduktionen har haft alt for stor belastning, siger professor Jens Kjerulf Petersen, der er DTU Aquas projektleder på LTA BOOST.

Fantastiske naturgivne betingelse

Danmark er lige nu et sted, hvor vi har fantastiske naturgivne betingelser for lavtrofisk akvakultur, og vi har et spirende erhverv, der er ivrige efter at komme i gang for alvor. Dertil har DTU etableret den helt nødvendige forudsætning for at booste lavtrofisk akvakultur, et nyt, moderne klækkeri.

"Vi mangler bare at udvikle de rigtige metoder for hjemmehørende arter, og vi kigger her på østers og tangarten søl," siger Jens Kjerulf Petersen, idet han glæder sig over, at det nu kan lade sig gøre at sætte gang i den blå udvikling med hjælp fra Innovationsfondens bevilling.

Boostet til den blå fødevareproduktion forventes også at skabe mange nye arbejdspladser uden for de store byer og vækst i det erhvervsliv, der allerede er i gang med at dyrke tang og skaldyr.

Det unikke projektkonsortium, hvor der både er videnskab og praktisk erfaring, er garant for, at der er kort vej fra projektresultater til implementering i virkeligheden. De metoder og teknologier til opdræt af østers og søl, der er udviklet inden for LTA BOOST, kan implementeres direkte af industriens projektpartnere.

Fakta

Innovationsfondens investering: 17,8 mio. kr.
Samlet budget: 23,7 mio. kr.
Varighed: 4 år
Officiel titel: Low Trophic Aquaculture: blue food for green transition, LTA BOOST.

Om partnerne

DTU Aqua er Danmarks ledende forskningsinstitution hvad angår udvikling af metoder til dyrkning af skaldyr og tang og har med et helt nyt state-of-the-art klækkeri på Mors en helt central rolle for udviklingen på området. DTU Aqua leder projektet.
 
DTU SUSTAIN er specialister i bl.a. vandrensning og teknologier til vandbehandling og er ledende i Danmark på området. DTU SUSTAIN vil i projektet stå for udvikling af teknologier, der kan sikre optimale betingelser for arbejdet i klækkeriet.
 
Nantes Universitet og deres spin-off virksomhed AlgaSolis er på europæisk plan ledende indenfor dyrkning af mikroalger og er central for udvikling af optimale og omkostningseffektive metoder til dyrkning af mikroalger.
 
Muslingeriet er en veletableret virksomhed med flere opdrætsanlæg i Limfjorden til dyrkning af muslinger og er en af landets ledende virksomheder indenfor udvikling af teknologier og metoder til opdræt af muslingearter og vil i projektet have fokus på slutvækst i fjorden.
 
Oyster Boat er landets eneste virksomhed, der udelukkende specialiserer sig i dyrkning af østers. Oyster Boat har hjemme i Lemvig og har mange års erfaring med udvikling af metoder specialiseret østersopdræt og vil i projektet fokusere på metoder til slutvækst.
 
Ocean Rainforest er en færøsk virksomhed og en af Europas største tangproducenter. Ocean Rainforest er en drivende kraft i udviklingen af effektive metoder til opdræt af tangarter og deltager i flere EU-projekter og vil i LTA BOOST primært arbejde med produktionsskalering og moduler til slutvækst i havet.
 
Pure Algae er en virksomhed med fokus på at udvikle metoder til dyrkning af tang på land. Pure Algae har en ledende rolle på området i Danmark og vil i LTA BOOST stå for essentiel teknologiudvikling i relation til klækkeri og landbaseret slutvækst.
 
Kerteminde Seafarm er en unik virksomhed i konsortiet, idet de er den eneste virksomhed, om arbejder med både skaldyr og tang. Kerteminde Seafarm har erfaring fra åbne farvande som Storebælt og vil bidrage med udvikling af metoder til slutvækst i havet.
 
Aliga er landets største producent af mikroalger og har udviklet flere prototyper af fotobioreaktorer, der bruges i produktionen af mikrolager. Aloga stiller i projektet deres topmodel af en fotobioreaktor til rådighed for videre udvikling og tests.
 
Elentec er en UK-baseret virksomhed udvikler nye metoder til vandbehandling med fokus på elektrokemisk vandbehandling. Elentec har erfaring fra flere forskellige sektorer af fødevareproduktionen og vil bidrage med helt nye metoder til brug i klækkerier.