Torsk. Illustration: Elisabeth Karlsson

Ph.d.-forsvar om torskens bevægelsesmønster

tirsdag 22 nov 22

Kontakt

Karin Hüssy
Professor
DTU Aqua
35 88 34 58

Financiering

Dette ph.d.-projekt er finansieret af den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EMFF) og Fiskeristyrelsen gennem projektet 'Forvaltning af blandende torskebestande i overgangzonen mellem Nordsø og Østersø: Hvordan kan det gøres mest effektivt?' (FABBIO). Projektet er også støttet af BalticSea2020 gennem projektet ‘Tagging Baltic Cod’ (TABACOD). 

Den 6. december 2022 forsvarer Regitze Benedicte Carlstedt Lundgreen sin ph.d.-afhandling. Forsvaret kan følges fysisk på DTU i Lyngby eller online.

Bevægelsesmønstre hos fisk kan være meget komplekse. Det gælder også den atlantiske torsk (Gadus morhua). Nogle torsk bevæger sig sjældent uden for deres hjemområde, mens andre svømmer hundredvis af kilometer for at gyde, søge føde eller overvintre. Hvis man ikke tager disse bevægelsesmønstre i betragtning, kan det være svært at lave en retvisende vurdering af, hvordan torskebestandene har det.

Regitze Benedicte Carlstedt Lundgreen har i sit ph.d.-studie på DTU Aqua analyseret bevægelsesmønstre hos torsk i Østersøen og Nordsøen for at forstå kompleksiteten i bevægelsesmønstrene og indflydelsen fra det omgivende miljø. 

Hun har digitaliseret og analyseret ca. 70 års data fra omkring 17.000 torsk, som er blevet mærket og genfanget. Disse data har hun anvendt i simulationer for at undersøge, om torsk tilpasser sit bevægelsesmønster for at finde det bedste levested. 

Regitze Benedicte Carlstedt Lundgreens resultater tyder på, at forskellige torskebestande har meget forskellige bevægelsesmønstre. Det ser ud til, at den vestlige østersøtorsk generelt er mere stationær end sine artsfæller fra den østlige Østersø og Nordsøen. Resultaterne tyder også på, at vandets iltindhold spiller en væsentlig rolle for, hvor torsken bevæger sig hen. 

Desuden ser det ud til, at torsken i Øresund er relativt isoleret fra resten af Østersøen bortset fra Kattegat. Dette kan også have betydning for forvaltningen. Kattegat betragtes forvaltningsmæssigt som en del af Østersøen. 

Om forsvaret

Regitze Benedicte Carlstedt Lundgreen forsvarer sin ph.d.-afhandling "Spatial and temporal dynamics of movements in eastern Atlantic cod" tirsdag den 6. december 2022 kl. 13:00 på Zoom og på DTU, Asmussens Allé, 2800 Kgs. Lyngby, bygning 303A, auditorium 41.

Vejledere

  • Hovedvejleder: Seniorforsker Karin Hüssy, DTU Aqua
  • Medvejleder: Professor Anders Nielsen, DTU Aqua

Censorer

  • Seniorforsker Niels Jepsen, DTU Aqua (formand)
  • Seniorforsker Johan Lövgren, Swedish University of Agricultural Sciences, Sverige
  • Lektor Matthew Witt, University of Exeter, UK

Ordstyrer ved forsvaret

  • Seniorforsker Jane W. Behrens, DTU Aqua 
Få mere at vide

En kopi af afhandlingen kan fås pr. e-mail. Kontakt Karin Stubgaard, stub@aqua.dtu.dk

Sådan deltager du i forsvaret

Fysisk

Alle er velkomne til at deltage i Regitze Benedicte Carlstedt Lundgreens ph.d.-forsvar på DTU, Asmussens Allé, 2800 Kgs. Lyngby, building 303A, auditorium 41.


Online

Forsvaret kan følges online på Zoom via dette link:  https://dtudk.zoom.us/j/65125056389

Vær venlig at gå ind i møderummet senest 10 minutter, før forsvaret starter. Alle deltageres mikrofoner burde være slået fra som udgangspunkt, men tjek gerne, at din mikrofon er slukket. Der vil blive givet instruktioner om forløbet ved forsvarets start.


Tidspunkt

Tirsdag 6. december 2022 kl. 13:00-16:00.