DanFish-skilt uden for Aalborg Kongres og Kulturcenter. Foto: AKKC

Mød DTU Aqua på fiskerimessen DanFish International 2023

torsdag 05 okt 23

Kontakt

Karin Stubgaard
Kommunikationsmedarbejder
DTU Aqua
35 88 30 33

Finansiering

DTU Aquas deltagelse i DanFish International er bl.a. finansieret af den Europæiske Hav-, Fiskeri- og Akvakulturfond. 

EU-flag

Fiskeristyrelsens logo

Fra den 10. til den 12. oktober deltager forskere fra DTU Aqua i DanFish International 2023 i Aalborg. Vi fortæller om digitalisering af fiskeriet, udvikling af fiskeredskaber der mindsker bifangst, skarvens betydning for kystfiskene, indsamling af data om fiskebestandene  og meget mere.

Danfish International er en stor fagmesse for virksomheder og organisationer, der leverer udstyr og tjenester til fiskeriet og fiskeindustrien.

DTU Aqua deltager i messen for at præsentere eksempler på instituttets forskning og innovation, der bidrager til et bæredygtigt fiskeri, og for at være i dialog med fiskeriet og de relaterede erhverv. Ud over at have en stand på messen holder DTU Aquas forskere også foredrag. Standen og foredragene er i hal F, hvor bl.a. Fiskeristyrelsen, Søfartsstyrelsen og Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation også holder til.

Se programmet for DTU Aquas foredrag og stand på Danfish International herunder. 

Foredrag af DTU Aquas forskere på scenerne i hal F

Tirsdag 10. oktober

 • Kl. 13.00-13.30: Tobisens vandringer i Nordsøen: De seneste resultater fra fisker-forsker-projektet TRUST v. biolog Hans Jakob Olesen 
 • Kl. 13.30-14.00: Fuld digitalisering af fiskeri er fremtiden v. professor Ludvig Ahm Krag 

Onsdag 11. oktober

 • Kl. 11.00-11.30: Fuld digitalisering af fiskeri er fremtiden v. professor Ludvig Ahm Krag  
 • Kl. 11.30-12.00: Hvor er de følsomme habitater i danske farvande v. professor emeritus Henrik Gislason 
 • Kl. 13.30-14.00: Udvikling af fiskeredskaber: Den nuværende proces og om den kan optimeres v. seniorforsker Jordan Feekings 
 • Kl. 14.00-14.30: Hvordan EM-kameraer og kunstig intelligens kan gavne fiskere v. ph.d.-studerende Martin Mathias Nielsen 
 • Kl. 15.00-15.30: Betyder prædation fra skarv noget for de danske fiskebestande? v. seniorforsker Niels Jepsen  

Torsdag 12. oktober

 • Kl. 11.00-11.30: Fiskeriets rolle i indsamlingen af data om fiskebestande v. sektionsleder Marie Storr-Paulsen 
 • Kl. 12.00-12.30: Hvilke arter og hvor meget: Udvikling og implementering af DNA-metoder til at bestemme fangstsammensætning i store pelagiske fiskefangster v. professor Einar Eg Nielsen
 • Kl. 13.00-13.30: Fuld digitalisering af fiskeri er fremtiden v. professor Ludvig Ahm Krag

Læs mere om foredragene og se det fulde program på danfish.com

Program for DTU Aquas stand (nr. 660 i Hal F)

Tirsdag 10. oktober

 • Indsamling af data om fiskebestande
 • Kan fisk guides ud af trawlet, så bifangst mindskes?
 • Tobisens vandringer i Nordsøen
 • Uddannelser i bæredygtigt fiskeri og marin ingeniørvidenskab
 • Fuld digitalisering af fiskeri er fremtiden
  Denne aktivitet forgår på scenen ved siden af DTU Aquas stand

Læs mere om tirsdagens program på DTU Aquas stand på danfish.com

Onsdag 11. oktober

 • Hvad betyder skarven for fiskene i kystområderne?
 • Udvikling af fiskeredskaber – kan processen optimeres?
 • Kunstig intelligens kan gavne fiskeriet
 • Tobisens vandringer i Nordsøen
 • Hvor er de følsomme habitater i danske farvande?
 • Indsamling af data om fiskebestande
 • Uddannelser i bæredygtigt fiskeri og marin ingeniørvidenskab 
 • Fuld digitalisering af fiskeri er fremtiden
  Denne aktivitet forgår på scenen ved siden af DTU Aquas stand.

Læs mere om onsdagens program på DTU Aquas stand på danfish.com

Torsdag 12. oktober

 • DNA-metoder til at bestemme fangstsammensætning
 • Observationer af fiskeriprocessen i realtid
 • Trawl med mindre bundpåvirkning
 • Indsamling af data om fiskebestande
 • Uddannelser i bæredygtigt fiskeri og marin ingeniørvidenskab
 • Fuld digitalisering af fiskeri er fremtiden
  Denne aktivitet forgår på scenen ved siden af DTU Aquas stand.

Læs mere om torsdagens program på DTU Aqaus stand på danfish.com