Klimakoks---TV-2-Bornholm

Klimakoks i Østersøen

tirsdag 23 jan 24

Kontakt

Jane Behrens
Seniorforsker
DTU Aqua
23 29 68 63

Kontakt

Torkel Gissel Nielsen
Professor
DTU Aqua
35 88 34 94

Kontakt

Marie Storr-Paulsen
Sektionsleder
DTU Aqua
35 88 34 41

Kontakt

Bastian Huwer
AC-TAP
DTU Aqua
35 88 34 67

Kontakt

Karen Timmermann
Professor
DTU Aqua
93 51 03 81

Kontakt

Sune Riis Sørensen
Specialkonsulent
DTU Aqua
35 88 35 53

Østersøen er et sart økosystem, der er under stærkt pres fra både næringsstofudledningen fra landbruget, klimakrisen og invasive arter. DTU Aquas eksperter tager os med i felten og i laboratoriet, når de fortæller, hvad der er på spil i programserien Klimakoks på TV 2 Bornholm.

DTU Aqua medvirker i en række temaudsendelser på TV 2 Bornholm, hvor værten sammen med forskellige fagfolk tager ud i naturen og i Østersøen og ser på de problemer, som livet i havet oplever som følge af en række presfaktorer og den tiltagende klimakrise.

Programmerne hedder Klimakoks og kan nu ses på TV 2 Play i tre afsnit – ”Klimakoks - Østersøen, det døde hav”, ”Klimakoks - Østersøen, overflod af næring” og ”Klimakoks - Østersøen, fjenden flytter ind”:

Fra DTU Aqua er det Torkel Gissel Nielsen, Magnus Heide Andreasen, Karen Timmermann, Jane Behrens, Marie Storr-Paulsen, Sune Riis Sørensen og Bastian Huwer, der medvirker og bidrager med viden om, hvad der sker i Østersøen fra hver deres faglige felt.

Ud over DTU Aquas folk medvirker Mads Christoffersen fra Tænketanken Hav og Stiig Markager fra Århus Universitet samt naturvejlederen fra Mested Jens Kofoed, Kristian Hilding Olsen, der er 5. generationsfisker i sin familie og landmanden Frederik Tolstrup. 

Ned i vandet til iltsvindet

Gennem eksperterne kommer Klimakoks rundt om Østersøens sarte økosystem, næringsstofudledningen fra landbruget til Østersøen og om invasive arter, der truer Østersøens egne arter.

Vi kommer i Klimakoks ned under vandet sammen med det topmoderne udstyr og ser målinger af saltindhold og iltsvind, vi møder fiskere, der slet ikke fanger noget mere og vi møder landmænd, der gerne vil gøre det bedre.

Vi bliver også præsentereret for fine grafikker af hvordan iltsvind foregår og meget mere. Forskerne får i programmerne mulighed for at folde deres viden ud og sætte havets ringe tilstand i perspektiv. De inviterer ombord på Dana og ind i laboratoriet, hvor man blandt andet undersøger fisks tolerance over for ilstsvind.

Programrækken bliver afsluttet med en debat i TV 2 Bornholms studie onsdag den 24. januar, hvor bl.a. tidligere miljøminister Lea Wermelin, lokalformad for landbruget, DN og forperson for natur- og miljørådet stiller op.