Udnyttelsen af muslingeskaller til høj-værdiprodukter er en af mange sidestrømsressourcer, der i øjeblikket eksperimenteres med i den europæiske seafood-sektor. Foto: Colourbox.dk

Ph.d.-forsvar om optimering af beslutningsprocesser og ressourceudnyttelse i fiskeindustrien

mandag 11 mar 24

Kontakt

Søren Espersen Schrøder

Kontakt

J. Rasmus Nielsen
Professor
21 31 49 69

Den 21. marts 2024 forsvarer Søren Espersen Schrøder sin ph.d.-afhandling. Forsvaret kan følges online eller fysisk på DTU Lyngby Campus.

Europas fiskeindustri forarbejder over fem millioner tons fisk årligt. Næsten to tredjedele ender som sidestrømsressourcer, der enten bruges til dyrefoder med lav salgsværdi eller kasseres. Hvis sidestrømmene kan udnyttes i større grad og til produkter af højere kvalitet og værdi, kan sektoren både øge sin bæredygtighed og det økonomiske udbytte. 

For at nå dertil skal der udvikles lagringsløsninger, sorteringsteknologier og styringsværktøjer, som kan sikre forsyninger fra fiskeriets bifangster og en bedre udnyttelse af sidestrømme fra akvakultur, fiskeri og forarbejdningsindustri. 

Én af barriererne for denne udvikling er selve beslutningsprocessen: Hvordan træffer man den objektivt set bedste beslutning, når man står overfor et nyt og komplekst område med store økonomiske konsekvenser, som er situationen for fiskeindustrien, der skal udnytte sine sidestrømme bedre? Det spørgsmål har Søren Espersen Schrøder arbejdet med i sit ph.d.-projekt på DTU Aqua. 

Målet med hans afhandling ”Decision Tools and Management in the Fish Sector” er at vise, hvordan virksomheder indenfor fiske- og seafoodindustrien kan optimere deres beslutningsprocesser ved at bruge beslutningsstøtteværktøjer. Han har især arbejdet med et modificeret AHP-beslutningsstøtteværktøj (Analytisk Hierarkisk Proces), der kan redegøre for en beslutningstagers forskellige kognitive fejlskøn (kognitive bias) og minimere fejlskønnenes indflydelse på beslutningsstøtteværktøjets resultater. 

Som et resultat af denne forskning har Søren Espersen Schrøder udviklet en ny og anerkendt metoderamme kaldet ”Debias Your Decisions” (DYD). Den omfatter – i modsætning til tidligere modeller – både processen med at identificere de specifikke fejlskøn, der kan påvirke resultaterne, og en struktureret tilgang til, hvordan der kan korrigeres for fejlskønnene i en AHP-værktøjsramme. Som en del af ph.d.-projektet blev metoden afprøvet i en virksomhed, der forarbejder fisk og skaldyr, hvor den bidrog til at optimere udnyttelsen af virksomhedens sidestrømme.

Om forsvaret

Søren Espersen Schrøder forsvarer sin ph.d.-afhandling “Decision Tools and Management in the Fish Sector. Examining the psychological components of the Analytical Hierarchy Processes methodology and its effect on decision-making” torsdag den 21. marts 2024 kl. 13:00. Forsvaret kan følges online eller fysisk på DTU Lyngby Campus (se nedenfor).

Censorer 

  • Professor Charlotte Jacobsen, DTU Fødevareinstituttet (formand)
  • Lektor Nurcan Deniz, Eskisehir Osmangazi University, Tyrkiet
  • Chief Engineer Sigurjon Arason, MATIS, Island

Ordstyrer ved forsvaret

  • Seniorforsker Jonna Tomkiewicz, DTU Aqua

Vejledere

  • Hovedvejleder: Professor J. Rasmus Nielsen, DTU Aqua
  • Medvejleder: Chefkonsulent Erling Larsen, DTU Aqua
  • Medvejleder: Professor Anders Nielsen, DTU Aqua
Få mere at vide

En kopi af afhandlingen kan læses på DTU Aqua. Kontakt ph.d.-koordinator Susan Zumbach Johannesen, szjo@aqua.dtu.dk

Sådan deltager du i forsvaret

Fysisk

Alle er velkomne til at deltage i Søren Espersen Schrøders ph.d.-forsvar på DTU, Anker Engelundsvej, 2800 Kgs. Lyngby, bygning 101, lokale S02.

 

Online

Forsvaret kan følges på Teams. Klik her for at gå til mødet på Teams
Vær venlig at gå ind i møderummet senest 10 minutter, før forsvaret starter. Alle deltageres mikrofoner burde være slået fra som udgangspunkt, men tjek gerne, at din mikrofon er slukket.

 

Tidspunkt

Torsdag den 21. marts 2024 kl. 13:00.