PR photo BioReef

Projekt BioReef - kig ind i det nye, store skaldyrsklækkeri

tirsdag 20 jun 23

Kontakt

Pernille Nielsen
Seniorforsker
DTU Aqua
35 88 33 75

Kontakt

Camille Saurel
Seniorforsker
DTU Aqua
61 15 01 62

Kontakt

Jens Kjerulf Petersen
Professor, Sektionsleder
DTU Aqua
35 88 31 71

Besøg DTU Aquas topmoderne klækkeri i den nye video produceret i forbindelse med projekt BioReef - et fælles havrestaureringsprojekt ledet af Ørsted og WWF udført i tæt samarbejde med DTU Aqua som videnskabelig partner.

I forbindelse med offentliggørelsen af projekt BioReef, et fælles havrestaureringsprojekt udført af Ørsted og WWF i tæt samarbejde med DTU Aqua som videnskabelig partner, har partnerskabet produceret en video, der tager dig med på besøg i DTU Aquas state-of-the-art klækkeri på DTU på Nykøbing Mors.

Se videoen, der præsenterer projektparterne i BioReef og besøger skaldyrsklækkeriet

DTU Aquas storstilede skaldyrsklækkeri blev etableret i efteråret 2021 og spiller en afgørende rolle i den forsknings- og udviklingsdel, som DTU Aqua varetager i forhold til BioReef-projektet.

BioReef har til formål at etablere et eller flere biogene rev af europæiske flade østers og hestemuslinger i danske farvande. Projektet er en del af det globale partnerskab mellem Ørsted og WWF om at fremme havvindenergi med en netto-positiv indvirkning på havet. Ifølge partnerskabet betyder en 'nettopositiv biodiversitetspåvirkning' at yde et målbart bidrag, der forbedrer biodiversiteten generelt og efterlader naturen i bedre form end før - dette betyder ikke bare at minimere og afbøde uundgåelige påvirkninger, men at gå endnu længere for at forbedre biodiversiteten og genoprette økosystemer, som allerede er truet af klimaændringer og tab af biodiversitet.

Genopretning af engang almindelige biogene rev

Under videobesøget på klækkeriet møder du seniorforsker Camille Saurel, der står for at indsamle og opdrætte de hestemuslinger og europæiske fladøsters, der skal til for at udvikle metoder og til sidst genetablere biogene rev i havet. En opgave, der kræver intensiv pleje og involverer en hel del flasker med vand, hvor der dyrkes mikroalger.

BioReef-projektet har til formål at fremme genopretningen af de engang almindelige biogene rev af europæiske fladøters og hestemuslinger i Nordsøen for at understøtte sunde marine økosystemer. I de danske farvande bliver biogene rev skabt af skaldyr som muslinger eller østers. Disse arter kan danne biogene rev, der består af levende dyr og tomme skaller fra muslinger.

"Det er første gang, man forsøger at etablere biogene rev med hestemuslinger i stor skala i Nordsøen. Der skal produceres levedygtige hestemuslingeyngel af en vis størrelse for at nå den kritiske masse, der er nødvendig for at realisere projektet. DTU Aqua har indgående viden og erfaring inden for både klækkeri og distribution af bl.a. muslinger og østers i indre danske farvande, hvilket er afgørende for at kunne etablere det biogene rev i BioReef-projektet," siger Pernille Nielsen, projektleder og seniorforsker på Sektion for Kystøkologi hos DTU Aqua.

Metoder, der skal bruges andre steder

Arbejdet med opdræt af hestemuslinger og europæiske fladøsters i klækkeriet skal blive til metoder, der kan implementeres andre steder for at producere  til lignende marine restaureringsindsatser.

Udover at finde nye innovative metoder til etablering og restaurering af biogene rev, vil BioReef-projektet også kaste peer-reviewede videnskabelige artikler samt protokoller og metoder af sig, som kan anvendes i restaureringsprojekter rundt om i verden.

Løsningerne som bliver leveret gennem BioReef-projektet vil ifølge partnerskabet understøtte både Ørsteds ambition om, at alle vedvarende energiprojekter, det idriftsætter fra 2030 og fremefter, skal levere en nettopositiv biodiversitetspåvirkning og WWF’s klare opfordring til at standse og vende tabet af biodiversitet inden 2030.

Foto: PR-foto BioReef-partnerskabet

Learn more

Om partnerskabet mellem Ørsted og WWF Verdensnaturfonden


Genopretningsprojektet BioReef er en vigtig del af et femårigt partnerskab mellem WWF Verdensnaturfonden og Ørsted. Partnerskabet blev indgået i oktober 2022 og har til formål at undersøge, hvordan vi kan understøtte en hurtig omstilling til vedvarende energi og samtidig håndtere den globale biodiversitetskrise.

Læs pressemeddelsen udsendt af partnerskabet den 20.6.23.