Foto Marie Louise , Nordsøen Forskerpark

Første spadestik til nye uddannelser i Hirtshals

onsdag 10 aug 22

Kontakt

Friedrich Wilhelm Köster
Institutdirektør
DTU Aqua
35 88 30 00
To DTU-udddannelser inden for hav og fiskeri skal fra september 2023 foregå på DTU Aquas lokation i Hirtshals. I går indviede parterne jorden til den nye undervisningsbygning, hvor studerende og undervisere skal virke i fremtiden.

I går morges tirsdag den 9. august greb tre mænd hver deres spade ved Nordsøen Forskerpark i Hirtshals. Så tog sjakket bestående af Søren Smalbro, borgmester i Hjørring Kommune, Niels Axel Nielsen, bestyrelsesmedlem i Nordsøen Forskerpark og Fritz Köster, institutdirektør ved DTU Aqua  det første spadestik til en ny undervisningsbygning.

Den nye bygning skal huse de to DTU-uddannelser kandidatuddannelsen Akvatisk Videnskab og Teknologi (AS&T) samt 4. og 5. semester af diplomingeniøruddannelsen Fiskeriteknologi. Indvielsen af den bygningsklare jord skete under overværelse af gæster og presse.

”Jeg er rigtig glad for at stå her i dag ved den officielle start på byggeriet. Det er et vigtigt skridt i at styrke DTU’s tilstedeværelse i Hirtshals – parallelt med den positive udvikling inden for forskning i akvakultur- og fiskeriteknologi, etablerer vi nu også uddannelser,” sagde institutdirektør Fritz Köster i sin tale til indvielsesarrangementet.

"Det er et vigtigt skridt i at styrke DTU’s tilstedeværelse i Hirtshals – parallelt med den positive udvikling inden for forskning i akvakultur- og fiskeriteknologi, etablerer vi nu også uddannelser."
Fritz Köster, institutdirektør, DTU Aqua

De to uddannelser flytter fra september 2023 til de nye faciliteter. Bygningen skal rumme op til 75 studerende.

Styrker uddannelse og innovation dér hvor erhvervet er

Det er Nordsøen Forskerpark, der står for byggeriet på 1.414 m². Den nye undervisningsbygning placeres i umiddelbar sammenhæng med DTU’s eksisterende faciliteter i Forskerparken, og DTU lejer sig ind i de nye lokaler.

Flytningen af uddannelserne til Hirtshals sker som DTU’s svar på regeringens udflytningsplan for videregående uddannelser.

Udflytningen af uddannelserne i akvatisk videnskab og fiskeri falder også godt sammen med DTU’s beslutning om at erstatte havforskningsskibet Dana med et nyt ocean- og arktiskgående forskningsskib med hjemstavn i Hirtshals.

”Flytningen af uddannelser til Hirtshals vil styrke både videnskab og innovation inden for bæredygtig akvakultur og fiskeri i Nordjylland yderligere. DTU ser tilstedeværelse i områder, hvor erhverv agerer og udvikler sig, som en hjørnesten for realisering af DTUs strategi,” siger Fritz Köster.

Institutdirektøren henviser til DTU’s overordnede strategiske mål om at bidrage til en bæredygtig fremtid ved at udvikle værdiskabende teknologi for mennesker gennem ud udbyde Europas bedste ingeniøruddannelser:

”DTU udvikler teknologier for bæredygtig forandring, og der er ingen tvivl om, at dette er afgørende for både akvakultur, fiskeri og fiskeforarbejdning i fremtiden og vores forsyning af sunde fødevarer i Danmark, Europa og verden rundt,” sagde Fritz Köster.

Succesfuldt samarbejde

Det samlede budget for den nye uddannelsesbygning er på 36 mio. kr. Det er den største enkeltstående investering i Forskerparken siden opførslen i starten af 1980’erne. Nord Energi Fonden har støttet det nye byggeprojekt med 3 mio. kr. af det samlede beløb.

I sin tale til det første spadestik sagde Fritz Köster. tak til støtterne:

”Denne succesfulde udvikling, som det nye byggeri repræsenterer, har kun været mulig på grund af det fremragende samarbejde mellem Nordsøen Forskerpark, Hjørring Kommune og DTU, bakket op af både industri og fonde, især Nord Energi Fonden. På vegne af DTU og DTU Aqua vil jeg gerne sige stor tak til dette. Jeg er meget taknemmelig for dette samarbejde og støtte.”

Det er DTU Aquas plan, at de studerende, der er i gang med AS&T inden udflytningen i september 2023, får mulighed for at færdiggøre deres uddannelse i Lyngby.

FOTOS af Marie Louise Højer Pedersen 
Fra venstre ses bestyrelsesmedlem for Nordsøen Forskerpark, Niels Axel Nielsen, borgmester i Hjørring Kommune, Søren Smalbro og institutdirektør på DTU Aqua Fritz Köster.

Første spadestik
 

Fakta

Fakta om byggeriet
 • projektets samlede økonomi: 36 mio. kr.
 • omfatter byggeri af én bygning i et plan på 1.414 m²
 • sammenkobles med DTU’s eksisterende faciliter i Nordsøen Forskerpark
 • består af undervisningslokaler samt grupperum, kontorer, laboratorier og forsøgsrum
 • bygningen er tegnet af Brix | Nordberg Arkitektur

Fakta om de kommende uddannelser

Kandidat i Akvatisk Videnskab og Teknologi >

 • målrettet bæredygtigt fiskeri og akvakultur
 • de studerende vil være 1½ - 2 år i Hirtshals
 • 25 studerende årligt
 • mix af danske og udenlandske studerende

Flytningen til Hirtshals vil flytte undervisningen tættere på:

 • forskningsfaciliteter og -sektion i Akvakultur og fangstteknologi
 • tættere på erhvervet

Målsætning:

 • mere inddragelse af erhvervet i undervisningen
 • at kunne rekruttere nemmere fra regionen og fastholde dimittender

Diplomingeniør i Fiskeriteknologi >

 • uddannelsen berører hele værdikæden i fiskeriet
 • kurser på 4. og 5. semester i Hirtshals – start jan./feb. 2024
 • mix af danske og grønlandske studerende + færøske
 • udviklet og udbudt i tæt samarbejde med erhvervet i Grønland - dette er målet at gøre i Hirtshals og omegn også