Forside af bæredygtighedsrapport. Foto: DTU Aqua

Ny rapport om dansk fiskeris miljøpåvirkning

onsdag 05 nov 14
|
af Line Reeh

Kontakt

Henrik Gislason
Emeritus
DTU Aqua
35 88 33 61

En samlet oversigt over den aktuelle tilgængelige viden om dansk fiskeris påvirkning af miljøet såvel som af den forvaltning, der omhandler havmiljøet, udkommer som DTU Aqua-rapport.

DTU Aqua-rapporten ”Miljøskånsomhed og økologisk bæredygtighed i dansk fiskeri” samler den tilgængelige viden om dansk fiskeris miljøpåvirkning og giver en kvalitativ vurdering af miljøskånsomheden i de vigtigste typer af fiskeri. Rapporten er skrevet af forskere ved DTU Aqua.

En første udgave af rapporten har været brugt som input til NaturErhvervsstyrelsens arbejdsgruppe om kystfiskeri. Nu gøres informationerne tilgængelige for andre interesserede i en udgave, der er lettere redigeret sprogligt for at øge læsbarheden blandt ikke-eksperter. Der er dog ikke ændret på konklusioner eller vurderinger i rapporten i forhold til det oprindelige notat.

Målgruppen for rapporten er alle, der interesserer sig for havmiljø og fiskeri. Fx kan gymnasieelever, der arbejder med fiskeri, bruge afsnittene om, hvor nutidens danske fiskeri foregår, og hvad og hvor meget man fanger. Rapporten indeholder også bilag med en gennemgang af eksisterende miljøcertificeringer samt de forskellige konventioner, aftaler og principper fra EU’s havstrategidirektiv til Helsinki Konventionen, som er relevante for udøvelse og forvaltning af erhvervsfiskeri, havmiljø og bæredygtighed.

DTU Aqua-rapporter udgives af DTU Aqua og indeholder resultater fra nogle af instituttets forskningsprojekter og udredninger m.v. Rapporterne kan hentes på DTU Aquas websted www.aqua.dtu.dk

Udarbejdelsen af rapporten om miljøskånsomhed og økologisk bæredygtighed i dansk fiskeri er støttet af Fødevareministeriet og Europa gennem Den Europæiske Fiskerifond i projekt 3310-13-k-0285 samt af EU Interreg IVA i projekt 152207 – ”Bæredygtigt rejefiskeri i Skagerrak”.

Se rapporten på aqua.dtu.dk:

DTU Aqua rapport nummer nr. 279-2014: Henrik Gislason et. al.: Miljøskånsomhed og økologisk bæredygtighed i dansk fiskeri.