Af Anne Trap-Lind

Livet i havet øverst på dagsordenen

fredag 24 nov 23

DTU Aqua stod på scenen sammen med miljøministeren og en række andre fagfolk i går i Politikens Hus til en aften med ’Havets Topmøde’. Arrangementet markerede la grande finale på Politikens temarække om havet og havnaturens nedtur over de seneste årtier.

”Det er vores skyld. Vi har fucket havet op.” Chris G. Halling, sportsfisker.

”Det er vores ansvar. Det er os, der skal gøre noget ved det nu.” Magnus Heunicke, miljøminister (S)

”Havets Topmøde, som arrangementet torsdag aften i Politikens Hus hed, var præget af triste indsigter i forhold til den havnatur, som forskere internationalt og nationalt i årtier og på det seneste med stor alvor har fremført dokumentation for lider nød.

Mangeårig lystfisker Chris G. Halling, hvis citat indleder denne artikel, åbnede aftenen med at læse sit læserbrev op, som han have sendt til Politiken. Her sætter han ord på den sorgfulde oplevelse, han har haft, ved at se de steder, han har fisket i årevis, skifte karakter fra frodig havnatur til dødt vand.

Miljøministeren anerkendte sportsfiskerens og forskernes triste status på havets tilstand, og formulerede i flere omgange sit løfte til salen om, at han ville gøre, hvad han kunne som minister for at sætte skub i handling. Han sagde, at han vidste, at det var politikernes ansvar, at det var gået så skidt, og at det nu måtte gå fremad, hvis havet skal reddes.

Havforskning ud over rampen
Havforskerne på ekspertpladserne denne aften i Politikens Hus var seniorforsker Stefan Neuenfeldt og professor Karen Timmermann, begge fra DTU Aqua, og så var der Poul Holm, professor og ekspert i marin miljøhistorie.

Stefan Neuenfeldt og Karen Timmermann havde hver fået en 5-10 skarpe minutter til at gøre kort rede for dels betydningen af bundtrawl og torskens nedtur, dels hvordan udledning af næringsstoffer fra særligt landbruget til de kystnære havområder skader en af de helt centrale planter i havhabitaterne, ålegræsset.   

DTU Aqua har været rigtig meget i medierne som eksperter i de seneste mange måneder, hvor omverdenens opmærksomhed på havets rolle i klima- og biodiversitetskriserne, er taget til og har nået et højdepunkt hen over efteråret med forsider på de landsdækkende aviser og den bedste sendetid i public-service radio og tv.

Havets tilstand er kommet ud over rampen gennem artikler og debatter om blandt andet Nøglefiskerrapporten, der viste, at de traditionelle fisk næsten er forsvundet, om arter som torsk, der er blevet en skygge af sig selv i Østersøen, om massivt iltsvind, der dræber havbunden, om bundtrawl, og i hvilket omfang det belaster havbunden.

Mange unge tilhørere
Livet i havets rolle er med andre ord blevet top of mind i den brede befolkning, såvel som hos politikerne på Christiansborg og naturligvis hos det erhverv, der lever af eller lever tæt på havet.

Denne aften i Politikens Hus vidnede også om interessen for havets tilstand blandt befolkningen. Salen var fuld, og i øvrigt var rigtig mange blandt publikum unge mennesker.

Med Havets Topmøde satte Politiken en grande finale for det store tema om havet, de søsatte i sommer, og som avisens journalister har skrevet om hver eneste uge hen over efteråret.

Havtemaet på Politiken er slut, men DTU Aqua, Danmarks største havforskningsinstitution, forsker videre i fiskebestande, fiskebiologi, skaldyr, ålegræs, marin biodiversitet, marin naturgenopretning, presfaktorer, predatorer, monitoreringsteknologi, fiskeriteknologi, økosystemer i Arktis og alt det andet, som forskerne arbejder dagligt på med det formål at frembringe viden og løsninger, der kan bidrage til at sikre sunde økosystemer i åer, søer, og forhåbentlig hjælpe det liv i havet, som vi nu kan konstatere er hårdt presset.