En rur skaber en strøm, der fører fødepartiklen med sig. Billede fra high-speed video af Kristian Maar.

Ph.d.-forsvar om fødestrømme og filtreringsmekanismer hos rurer

tirsdag 26 mar 24

Kontakt

Kontakt

Thomas Kiørboe
Professor
DTU Aqua
35 88 34 01

Den 5. april 2024 forsvarer Kristian Maar sin ph.d.-afhandling. Forsvaret kan følges online eller fysisk på DTU Lyngby Campus. 

Filtrering af vandet for fødepartikler er den mest udbredte måde at indtage føde på blandt havets dyr – det gælder lige fra mikroskopiske encellede organismer til hvaler. Havet er oftest en tynd ’suppe’ af organiske partikler i form af plante- og dyreplankton og dødt materiale. Det tvinger dyr, der lever af at filtrere vandet, til at udvikle effektive metoder til at få fat i mad nok.  

I kystnære områder i alle de større have er de små krebsdyr rurer blandt de mest almindelige bundlevende hvirvelløse organismer. De bruger specialiserede fangarme, som de stryger gennem vandet, for at indfange fødepartikler. Både fødepartiklerne og det miljø, rurer lever i, varierer meget, hvilke antyder, at rurer har en unik og specialiseret ernæringsmekanisme tilpasset disse forhold. 

Ph.d.-studerende Kristian Maar, DTU Aqua, har undersøgt tre rurarters fødestrømme og filtreringsmekanismer for at skabe nye indsigter, der bl.a. kan bidrage til at forstå den rolle, rurer spiller i kystnære økosystemer. Undersøgelserne er lavet med højhastighedsvideo, particle image velocimetry og modellering af strømningsmekanikken. 

Studierne viser, at rurer i stille vand kan fange dyreplankton ved at skabe en asymmetrisk fødestrøm, der transporterer byttedyrene gennem stille områder, hvor rurerns tilstedeværelse ikke opdages af byttet, som ellers er i stand til aktivt at undvige fangstforsøget. Denne asymmetri udvikles i takt med, at rurerne vokser, og unge rurer kan derfor sandsynligvis ikke fange dyreplankton som deres primære fødekilde. Resultaterne viser også, at skiftet mellem forskellige typer af filtrationsadfærd sker gradvist som reaktion på strømninghastigheden i rurernes miljø. Endvidere fandt Kristian Maar og hans kollegaer, at rurer er mere aktive og fanger mere føde i strømmende vand, men at strømmende vand dog ikke forbedrer deres chancer for at fange undvigende bytte. 

Om forsvaret

Kristian Maar forsvarer sin ph.d.-afhandling, The fluid mechanics of barnacle feeding, fredag den 5. april 2024 kl. 13:00. Forsvaret kan følge online eller på DTU Lyngby Campus (se nedenfor).

Censorer 

  • Seniorforsker Camille Saurel, DTU Aqua (forperson)
  • Professor Emeritus Hans Ulrik Riisgård, Syddansk Universitet
  • Professor Henrik Glenner, Universitetet i Bergen, Norge

Ordstyrer ved forsvaret

  • Seniorforsker Sigrun Jonasdottir, DTU Aqua

Vejledere

  • Hovedvejleder: Professor Thomas Kiørboe, DTU Aqua
  • Medvejleder: Lektor Anders Peter Andersen, DTU Aqua
  • Medvejleder: Professor Uri Shavit, Israel Institute of Technology
Få mere at vide

En kopi af afhandlingen kan læses på DTU Aqua. Kontakt ph.d.-koordinator Susan Zumbach Johannesen, szjo@aqua.dtu.dk

Sådan deltager du i forsvaret

Fysisk

Alle er velkomne til at deltage i Kristian Maars ph.d.-forsvar på DTU, Anker Engelunds Vej, 2800 Kgs. Lyngby, bygning 306, lokale 32.

 

Online

Forsvaret kan følges på Zoom via dette link
Vær venlig at gå ind i møderummet senest 10 minutter, før forsvaret starter. Alle deltageres mikrofoner burde være slået fra som udgangspunkt, men tjek gerne, at din mikrofon er slukket.

 

Tidspunkt

Fredag den 5. april 2024 kl. 13:00.