Fiskestime set op mod havoverfladen. Foto: Colourbox.com / Daniel Lamborn

Ph.d.-forsvar om biodiversitetens betydning for fiskesamfunds modstandsdygtighed

Den 15. september 2023 forsvarer Louise C. Flensborg sin ph.d.-afhandling. Forsvaret kan følges på DTU i Lyngby eller online.

Marine økosystemer er under pres, primært på grund af overfiskeri, ødelæggelse af levesteder, klimaforandringer og andre menneskelige aktiviteter. Det medfører forandringer i biodiversiteten, og mange arter er i tilbagegang.

Biodiversitet har en værdi i sig selv, men tabet af biodiversitet påvirker også den overordnede struktur og funktion i økosystemer og de services, som vi er afhængige af som mennesker. Bevarelse af de marine økosystemers strukturer og funktion er blevet et vigtigt mål i forvaltningen. Derfor er der behov for en bedre forståelse af, hvordan biodiversitet bidrager til modstandskraft og stabilitet i komplekse naturlige økosystemer. 

I sin ph.d.-afhandling “Resilience and vulnerability of marine fish communities to change” beskriver Louise C. Flensborg fra DTU Aqua, hvordan hun har anvendt stor-skala data om bundlevende fiskearter i kombination med arternes vigtigste karakteristika, også kaldet ”træk”, til at estimere indikatorer for modstandsdygtighed. Disse indikatorer afspejler nøgleelementer, som er vigtige for biodiversiteten, og de kan hjælpe med at beskrive og overvåge modstandskraften i naturlige økosystemer. Desuden har hun undersøgt, hvordan indikatorerne er relateret til den overordnede stabilitet i økosystemet og miljøforhold, og hvordan stabiliteten i naturlige økosystemer varierer på tværs af skalaer.

Louise C. Flensborg konkluderer i afhandlingen, at det er vigtigt at bruge flere indikatorer, en passende skala og systemspecifik analyse, når man skal vurdere modstandsdygtigheden i naturlige marine økosystemer. Desuden påpeger hun, at det kan fremme biodiversiteten, hvis indikatorer for modstandsdygtig anvendes i forvaltningen.

Om forsvaret

Louise C. Flensborg, DTU Aqua forsvarer sin ph.d.-afhandling "Resilience and vulnerability of marine fish communities to change” fredag den 15. september 2023 kl. 12:00.

Vejledere

  • Hovedvejleder: Seniorforsker Martin Lindegren, DTU Aqua
  • Medvejleder: Professor David N. Bravo, Globe Institute, Københavns Universitet

Censorer

  • Seniorforsker Cornelia Jaspers, DTU Aqua (formand)
  • Research Scientist Manuel Hidalgo, Spanish Institute of Oceanography, Spanien
  • Researcher Susa Niiranen, Stockholm Resilience Centre, Sverige

Ordstyrer ved forsvaret

  • Seniorforsker Tommy Norin, DTU Aqua
Få mere at vide 

En kopi af afhandlingen kan fås ved henvendelse til Louise C. Flensborg, loufl@aqua.dtu.dk


Sådan deltager du i forsvaret

Fysisk

Alle er velkomne til at deltage i Louise C. Flensborgs ph.d.-forsvar på DTU, bygning 341, auditorium 22, 2800 Kgs. Lyngby. 

 

Online

Forsvaret kan følges online på Zoom via dette link: 
https://dtudk.zoom.us/j/61392030086?pwd=NzFhbTZRdEYxeGdWRThZRWNocmEvUT09
Vær venlig at gå ind i møderummet senest 10 minutter, før forsvaret starter. Alle deltageres mikrofoner burde være slået fra som udgangspunkt, men tjek gerne, at din mikrofon er slukket.

 

Tidspunkt

Fredag den 15. september 2023 kl. 12:00-15:00.