RAS-forsøgsanlæg samt foderpiller til fisk. Foto: Xiaoyu Huang.

Ph.d.-forsvar om foderets betydning for vandkvaliteten i recirkulerede akvakultursystemer

onsdag 06 mar 24

Kontakt

Xiaoyu Huang
Gæst
DTU Aqua
52 70 33 50

Kontakt

Per Bovbjerg Pedersen
Sektionsleder
DTU Aqua
35 88 32 56

Finansiering

Ph.d.-projektet er hovedsageligt finansieret af EU Horizon 2020-projektet FutureEUAqua.

Den 15. marts 2024 forsvarer Xiaoyu Huang sin ph.d.-afhandling. Forsvaret kan følges online eller fysisk på DTU Hirtshals Campus. 

I recirkulerede akvakultursystemer (RAS) opdrættes fisk i lukkede kredsløb, hvor vandet renses og genbruges. Det gør det muligt at imødekomme skærpede miljøkrav og en voksende global efterspørgsel efter fiskeprodukter.

For at sikre fiskenes vækst og velfærd skal vandkvaliteten i RAS være optimal. Fiskefoder er den primære kilde til tilførsel af næringsstoffer, som påvirker vandkvaliteten negativt. Forståelsen af forholdet mellem foder og vandkvalitet er derfor afgørende.

Xiaoyu Huang har i sit ph.d.-projekt på DTU Aqua undersøgt effekterne af foder på den fysisk-kemiske vandkvalitet og mikrobiologien i recirkulerede akvakultursystemer. Han har gennemført eksperimentelle undersøgelser i RAS-forsøgsanlægget på DTU Aqua i Hirtshals med fokus på forskellige aspekter af fodersammensætningen, nemlig indholdet af kulstof, kvælstof og fosfor samt mængden af smuld.

Samlet konkluderer Xiaoyu Huang, at hans forsøg bekræfter, at fiskefoder har en væsentlig effekt på vandkvalitet og mikrobiologi i recirkulerede akvakulturanlæg. Resultaterne peger på, at det kan give en bedre vandkvalitet, hvis man anvender foder med lavt fosforindhold, ændrer på forholdet mellem kulstof og kvælstof i foderet og reducerer mængden af smuld i foderet.

Om forsvaret

Xiaoyu Huang forsvarer sin ph.d.-afhandling “Effects of feed on water quality in recirculating aquaculture systems” fredag den 15. marts 2024 kl. 12:30. Forsvaret kan følges online og på DTU Hirtshals Campus (se nedenfor).

Censorer 

  • Lektor Peter Skov, DTU Aqua (formand)
  • Lektor Marc Verdegem, Wageningen University, Nederlandene
  • Ledende forsker Jouni Vielma, Natural Resources Institute, Finland

Ordstyrer ved forsvaret

  • Forsker Carlos Letelier-Gordo, DTU Aqua

Vejledere

  • Hovedvejleder: Sektionsleder Per Bovbjerg Pedersen, DTU Aqua
  • Medvejleder: Seniorforsker Sanni-Leea Hellevi Aalto, DTU Aqua
  • Medvejleder: Seniorforsker Anne Johanne Tang Dalsgaard, DTU Aqua
Få mere at vide

En kopi af afhandlingen kan læses på DTU Aqua. Kontakt ph.d.-koordinator Susan Zumbach Johannesen, szjo@aqua.dtu.dk

Sådan deltager du i forsvaret

Fysisk

Alle er velkomne til at deltage i Xiaoyu Huangs ph.d.-forsvar på DTU, Willemoesvej 2, 9850 Hirtshals. Forsvaret foregår i undervisningsbygningen, rum 100 og 101.

 

Online

Forsvaret kan følges på Teams via dette link: https://tinyurl.com/xiaoyuhuang
Vær venlig at gå ind i møderummet senest 10 minutter, før forsvaret starter. Alle deltageres mikrofoner burde være slået fra som udgangspunkt, men tjek gerne, at din mikrofon er slukket.

 

Tidspunkt

Fredag den 15. marts 2024 kl. 12:30.