Credit: EMBL/Kinga Lubowiecka

Sammen på tværs af videnskaber og lande for at genoprette naturen i havet

onsdag 15 feb 23

Kontakt

Brian MacKenzie
Professor
DTU Aqua
35 88 34 45

Kontakt

Ken Haste Andersen
Professor, Sektionsleder
DTU Aqua
35 88 33 99

Kontakt

Martin Lindegren
Seniorforsker
DTU Aqua
35 88 34 92

Kontakt

Patrizio Mariani
Professor
DTU Aqua
35 88 33 53
Et nyt stort EU-projekt om havets biodiversitet går på tværs af landegrænser og videnskabelige discipliner. DTU er en af 31 forskningspartnere, der skal bidrage til den videnskabsbaserede indsats for at forstå og hjælpe havet over de næste 4 år – BIOcean5D er skudt i gang.

BIOcean5D hedder et stort, ambitiøst europæisk projekt, hvor 31 forskningspartnere fra 12 europæiske lande fra Finland til Grækenland er gået sammen om at bidrage til en tværfaglig forståelse af marin biodiversitet og økosystemmekanismer.

I januar mødtes forskere fra hele Europa på EMBL, The European Molecular Biology Laboratory, i Heidelberg for at skyde BIOcean5D i gang.

"Projektets mål om at kombinere genomiske observationer med avanceret modellering og dataanalyse er meget ambitiøst og har stort potentiale," siger Ken Haste Andersen, professor og DTU Aquas repræsentant ved kick-off-arrangementet.

Projektet er centreret omkring den væsentlige rolle, som biodiversitet spiller i opretholdelsen af marine økosystemer. Havets økosystemer er afgørende for planetens og menneskers sundhed. Alligevel er der stadig store huller i viden og forståelse af marine økosystemer.

Nylige undersøgelser af marine økosystemer har afsløret en mangel på forståelse for overflod, funktion og kollektiv dynamik af marine biota, samt dokumenterer, hvordan miljøforholdene ændrer sig i en usædvanlig hurtig hastighed som følge af menneskelige aktiviteter.

På tværs af rum, tid og menneskelige skalaer

"Vi vil fokusere på, hvordan processer, der er relateret til fødekæder, dyrelivets bevægelser og muligheder påvirker globale og regionale variationer i biodiversitet."
Projektkoordinator for BIOcean5D fra DTU Aqua, professor Brian MacKenzie.

'5D'et i projektets titel står for 5 dimensioner af tilgange til havforskning; De tre dimensioner i 'rum', længdegrad, breddegrad og dybde, tid og så den menneskelige faktor. Målet er en helhedsorienteret udforskning af marin biodiversitet fra det molekylære niveau til organismeniveau - fra vira til pattedyr - på tværs af rum, tid og menneskelige skalaer.

Projektet omfatter på den måde mange forskellige discipliner. Det er derfor afgørende, at forskerne fra de forskellige videnskabelige baggrunde kan mødes, sørge for, at de alle taler samme sprog og undervejs i projektet har en regelmæssig dialog indbyrdes mellem de forskellige partnere og aspekter af projektet, forklarer Peer Bork, direktør for EMBL Heidelberg, som organiserede kick-off mødet.

Kick-off'et på EMBL i Heidelberg gav deltagerne den første mulighed for at mødes som en gruppe. På baggrund af en række præsentationer, breakout-sessioner og netværksmuligheder planlagde deltagerne de operationelle detaljer, herunder for eksempel hvordan data fra forskellige prøvetagningssteder indsamles, analyseres og deles.

DTU Aqua vil bidrage ved at udvikle nye egenskabsbaserede modeller og dataanalyser af biodiversiteten for fisk og plankton, hvordan den varierer i tid og rum, og hvordan den påvirkes af menneskelige faktorer som udnyttelse af havet og klimaforandringerne:

"Vi vil fokusere på, hvordan processer, der er relateret til fødekæder, dyrelivets bevægelser og muligheder påvirker globale og regionale variationer i biodiversitet," siger projektkoordinator ved DTU Aqua, professor Brian MacKenzie.

Mange sessioner fokuserede på vigtigheden af at aftale processer og standarder for tilgange til prøveudtagning og datasystemer i lyset af de store mængder materiale, der vil blive genereret.

BIOcean5D vil skabe et digitalt fundament af multiskala-biodiversitetsdata og viden og udvikle værktøjer til at overvåge, forudsige og beskytte marin biodiversitet og den væsentlige rolle, den spiller. En sådan indsats vil ifølge projektdeltagerne spille en afgørende rolle i at forbedre det eksisterende, stærkt fragmenterede syn på marin biodiversitet.

4 års kombineret ekspertise, mobile labs og borgervidenskab

BIOcean5D vil blive udrullet over de næste fire år. Som et projekt designet til at øge en alsidig forståelse af livet i havet, vil BIOcean5D anlægge en række tilgange, herunder brugen af mobile laboratorier, forskningsfartøjer, inklusive Tara skonnerten, og borgervidenskabelige værktøjer.

Sådan kan det ultimative mål om at male et helhedsorienteret billede af paneuropæisk havkystbiodiversitet og økosystemtjenester lykkes.

Colomban de Vargas, forskningsdirektør ved CNRS/Sorbonne Université, er BIOcean5D-projektets vicedirektør og videnskabelige projektkoordinator. Han siger:

”BIOcean5D handler på alle måder om marin biodiversitet. En af vores nye styrker er at kombinere mikro- og makrobiomer. På den måde kan vi dække den fulde organismebiodiversitet og funktionelle biodiversitet, hvilket uden tvivl er den største udfordring i moderne økologi. Ved at gøre dette på tværs af rum, tid og menneskelig påvirkning tror jeg, at vi vil markere en ny æra inden for økologi."

Fra DTU Aqua er professor Ken Haste Andersen, professor Brian Mackenzie, der også er projektleder, seniorforsker Martin Lindegren og professor Patrizio Mariani med i projekt BIOcen5D.

Foto: Forskere fra hele Europa mødtes for at skyde gang i det ambitiøse BIOcean5D-projekt, der har til formål at styrke vores forståelse af marin biodiversitet. Kreditering: EMBL/Kinga Lubowiecka 

Finansiering

BIOcean5D er et EU-finansieret projekt og har modtaget mere end 17 millioner euro i alt fra Europa-Kommissionen og fra den schweiziske og britiske regering for schweiziske og britiske partnere.

DTU Aquas andel af EU-bevillingen er på 830.893 Euro.