Foto Sebastian Nikitas Politis

2 mio. fra Villum Experiment til at løse ålens mysterium

tirsdag 20 sep 22
|

Kontakt

Sebastian Nikitas Politis
Forsker
DTU Aqua
21 12 49 82

Havforsker Sebastian Nikitas Politis har modtaget en donation på 2 mio. kroner fra Villum Fondens Experiment-program til sit forskningsprojekt TAG-EEL, som vil trænge ind i mysteriet om den europæiske ål.

Sebastian Nikitas Politis, der er forsker på DTU Aqua, er en ud af 17 forskere på DTU, som Villum Fonden har udvalgt til at modtage en millionbevilling fra Experiment-programmet til deres videre forskning. Sebastian Nikitas Politis har fået en Experiment-bevilling på 2 mio. kroner.

”Jeg er mere end glad! Vi har planlagt denne forskning i nogen tid nu. Det bliver udfordrende, men jeg er super spændt på at stå over for den her udfordring,” siger Sebastian Nikitas Politis.

Villum Fonden skriver om deres Experiment-program, at ”det er den nysgerrigheds-drevne forsknings slaraffenland”. Fonden inviterede tekniske og naturvidenskabelige forskere i alle aldre til at sende deres ”mest dristige forskningsideer, som de brændte for at afprøve på et dansk universitet.”

En af de dristige forskningsidéer, der nu har fået midler at leve videre på, er Sebastian Nikitas Politis’ TAG-EEL-projekt, dvs. forskning i at udvikle avanceret mærkningsteknologi for at finde ud af den europæiske åls gydeområde.

Hvorfor har du med egne ord fået Experiment-bevillingen?

”Det at undersøge gydeområder er generelt en afgørende del af at undersøge fiskebestande og forske i økologi og fiskebiologi. Men at identificere det europæiske gydeområde for ål betragtes som fiskeforskningens hellige gral,” siger Sebastian Nikitas Politis og uddyber:

”Europæisk ål er desværre kritisk truet, og på trods af at den er en gammel fiskeart, har vi stadig ikke identificeret, hvor den gyder. Ålen lever i ferskvandshabitater og migrerer til havet for at gyde, men gydeområdet er stadig en gåde.”

En af naturens mest spektakulære og mystiske gydevandringsrejser

Den europæiske ål, anguilla anguilla, har betydelig økologisk, økonomisk og samfundsmæssig betydning, men da den naturlige bestand faldt til et historisk minimum, blev den kritisk truet.

Ifølge Sebastian Nikitas Politis forhindrer det manglende kendskab til ålens gydevandring den forvaltning, der skal til for at bevare ålen. Samtidig mangler forskerne den afgørende viden om miljø- og ernæringsforhold for æg og larver på det naturlige gydested, der skal til for at udvikle bæredygtig akvakultur for ålen.

”Vores TAG-EEL-projekt kan virke lige lovligt modigt med begrænset chance for at lykkes, men hvis det nu med hjælp fra den her bevilling lykkes, så vil resultaterne give svaret på en af de længst eksisterende biologiske gåder og en viden om en af naturens mest spektakulære og stadig mystiske gydevandringsrejser,” siger Sebastian Nikitas Politis.

En del af TAG-EEL-projektet går ud på at mærke sølvål med optimerede teknikker og teknologi for at identificere migrationsruterne og gydeområdet. Sølvålene er indsamlet fra naturen via lovligt fiskeri.

De dataresultater, som forskerne får tilbage fra de mærkede sølvål, vil danne grundlag for at udvikle helt nye metoder til fremtidige undersøgelser af ål og andre arter af økologisk, samfundsmæssig og økonomisk betydning.

”Sådanne resultater vil også være af enorm betydning for at udforme opfølgende paneuropæiske mærkningsinitiativer i stor skala. Og for at spore ål fra alle steder rundt på det europæiske kontinent under deres gådefulde migration mod gydeområder, som hidtil har været udfordrende på grund af teknologiske og biologiske begrænsninger,” siger Sebastian Nikitas Politis.

Foto: privat

Villum Experiment

Villum Experiment er skabt til tekniske og naturvidenskabelige forskningsprojekter, der udfordrer normen og har potentialet til at ændre den måde, vi tilgår vigtige emner på. Ansøgerne er anonyme for de internationale bedømmere for at skærpe fokus på forskningsidéerne og lade forskerne tænke frit.

Læs fondens pressemeddelelse