Drone filmer vegetation på havbund. Foto: Aris Thomasberger

Ph.d.-forsvar om droneteknologi til overvågning af ålegræs

onsdag 03 jan 24

Kontakt

Aris Thomasberger
Postdoc
DTU Aqua
93 51 02 78

Kontakt

Mette Møller Nielsen
Seniorforsker
DTU Aqua
22 27 57 73

Finansiering

Ph.d.-projektet var finansieret af Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og Fiskeristyrelsen som en del af ÅleTEK-projektet (Development of tools for economically efficient mapping of eelgrass in Natura 2000 areas). 

 

EU-flag og det danske logo for Den Europæiske Hav- og Fiskerifond.

Den 12. januar 2024 forsvarer Aris Thomasberger sin ph.d.-afhandling. Forsvaret kan følges online og på DTU Aqua i Nykøbing Mors. 

Ålegræs og anden marin vegetation er vigtige komponenter i det marine miljø, hvor de leverer en lang række gavnlige økosystemtjenester. Planterne fungerer f.eks. som yngle- og opvækstområder for fisk og smådyr, øger stabiliteten af havbunden, forbedrer vandkvaliteten og lagrer kulstof.

Da ålegræs samtidig er sårbart over for de menneskeskabte påvirkninger af kystområderne, er der iværksat flere beskyttende foranstaltninger, som kræver, at ålegræssets tilstand overvåges regelmæssigt.

Overvågningen af ålegræs og anden undervandsvegetation foretages traditionelt med dykker- og videoundersøgelser. Disse teknikker leverer gode data, men de er tids- og arbejdskrævende og har begrænset anvendelse på større skala.

Udviklingen i droneteknologien åbner nye muligheder, og Aris Thomasberger fra DTU Aqua har i sit ph.d.-projekt undersøgt, om og hvordan droner kan bruges i overvågningen af ålegræs. Målet er at kunne overvåge større områder mere effektivt end nuværende metoder uden at gå på kompromis med detaljeringsgraden i data.

Aris Thomasberger har arbejdet med forskellige typer droneteknologi, bl.a. forskellige sensorer, og forskellige metoder til billedanalyse, og hans feltstudier har undersøgt farvande med forskellige karakteristika, f.eks. med hensyn til vandets dybde og klarhed.

Resultaterne viser, at droner kan give en bedre datanøjagtighed og udføres med et lavere ressourceforbrug i lavvandede områder end de traditionelle overvågningsmetoder. Aris Thomasberger anbefaler derfor, at de udviklede dronebaserede metoder inkluderes i fremtidige programmer for monitering af undervandsvegetation. Han peger på anvendelsesmuligheder inden for bl.a. 3. generations vandplaner og konsekvensvurderinger af fiskeri i Natura 2000-områder. 

Om forsvaret

Aris Thomasberger forsvarer sin ph.d.-afhandling “Development of drone-based tools for the monitoring of submerged aquatic vegetation” fredag den 12. januar 2024 kl. 11.00. Forsvaret finder sted på DTU Aqua, Øroddevej 80, 7800 Nykøbing Mors og kan også følges online (se boksen herunder). 

Censorer

  • Professor Patrizio Mariani, DTU Aqua (formand)
  • Professor Thomas Moeslund, Aalborg Universitet
  • Principal Researcher Ana Lillebø, University of Aveiro, Portugal

Ordstyrer ved forsvaret

  • Seniorforsker Camille Saurel, DTU Aqua

Vejledere

  • Hovedvejleder: Seniorforsker Mette Møller Nielsen, DTU Aqua
  • Medvejleder: Professor Jens Kjerulf Petersen, DTU Aqua
  • Medvejleder: Professor Mogens René Flindt, Syddansk Universitet

Få mere at vide

En kopi af afhandlingen kan læses på DTU Aqua. Kontakt ph.d.-koordinator Susan Zumbach Johannesen, szjo@aqua.dtu.dk

Sådan deltager du i forsvaret

Fysisk

Alle er velkomne til at deltage i Aris Thomasbergers ph.d.-forsvar på DTU Aqua, Øroddevej 80, 7800 Nykøbing Mors.   

 

Online

Forsvaret kan følges online på Teams via dette link 
Vær venlig at gå ind i møderummet senest 10 minutter, før forsvaret starter. Alle deltageres mikrofoner burde være slået fra som udgangspunkt, men tjek gerne, at din mikrofon er slukket.

 

Tidspunkt

Fredag den 12. januar 2024 kl. 11:00.
Aris Thomasberger præsenterer sin afhandling fra kl. 11.00 til kl. 12.00. Efter en pause starter eksaminationen kl. 12:45. Den varer op til to timer.