Effekten af svolvbrinte i vandet undersøges på laks. Foto: Julie Hansen Bergstedt

Ph.d.-forsvar om svovlbrintes indvirkning på laks i recirkulerede akvakulturanlæg

tirsdag 28 nov 23

Kontakt

Julie Hansen Bergstedt
Postdoc
DTU Aqua

Kontakt

Peter Vilhelm Skov
Lektor
DTU Aqua
35 88 32 63

Finansiering

Dette ph.d.-projekt er finansieret af Norges Forskningsråd.

Ph.d.-studerende Julie Hansen Bergstedt, DTU Aqua, forsvarer sin afhandling 7. december 2023. Forsvaret kan følges online eller fysisk på DTU Hirtshals Campus. 

Recirkulerede opdrætsanlæg (RAS) er en landbaseret opdrætsteknologi, der tillader en kontrolleret produktion af forskellige fiskearter. Brugen af recirkuleringsteknologi reducerer vandforbruget og miljøpåvirkningen fra fiskeproduktion betragteligt i forhold til konventionelle opdrætsmetoder, men den højere grad af recirkulering af vandet giver nogle udfordringer. 

En af disse udfordringer er forekomsten af svovlbrinte (H2S), som produceres af mikroorganismer i RAS-anlæggets biofiltre. Disse mikrober lever af organiske affaldsstoffer fra fisken og kan producere svovlbrinte som en del af deres stofskifte. Svovlbrinte er skadelig for fisk og kan i værste fald være dødelig.

Ph.d.-studerende ved DTU Aqua Julie Hansen Bergstedt har i sit ph.d.-projekt studeret de metaboliske og fysiologiske effekter hos atlantisk laks (Salmo salar), der udsættes for svovlbrinte akut og over en længere periode.

Resultaterne viser, at laks har en meget lavere tolerance over for svovlbrinte end hidtil antaget. Først og fremmest påvirkes fiskene af svolvbrinte ved, at det reducerer deres evne til at producere energi. Dette fører til ophobning af mælkesyre og frigivelse af glukose og resulterer i en stressreaktion hos fiskene – påvist ved en stigning i blodets indhold af kortisol.

Afhandlingen viser, at fiskene er i stand til at komme sig i løbet af få timer under forudsætning af, at svovlbrinten hurtigt fjernes fra vandet. Det kan gøres ved at anvende kemiske oxidanter, såsom brintoverilte, som, afhandlingen demonstrerer, er et effektivt kemisk redskab til at fjerne svovlbrinte fra recirkulerede akvakulturanlæg. 

Om forsvaret

Julie Hansen Bergstedt forsvarer sin ph.d.-afhandling ”Hydrogen sulfide in marine recirculating aquaculture systems and the effects of exposure on the metabolism, welfare, and production performance of Atlantic salmon (Salmo salar)” torsdag den 7. december 2023 kl. 11:00 i Hirtshals.

Vejledere

  • Hovedvejleder: Lektor Peter Vilhelm Skov, DTU Aqua
  • Medvejleder: Forsker Carlos Octavio Letelier-Gordo, DTU Aqua

Censorer

  • Seniorforsker Lars-Flemming Pedersen, DTU Aqua (formand)
  • Lektor Kari Attramadal, Norwegian University of Science and Technology
  • Lektor Mark Bayley, Aarhus Universitet

Ordstyrer

  • Seniorforsker Sanni-Leea Hellevi Aalto, DTU Aqua

Få mere at vide

En kopi af afhandlingen kan læses på DTU Aqua. Kontakt Peter Vilhelm Skov, pvsk@aqua.dtu.dk

Sådan deltager du i forsvaret

Fysisk

Alle er velkomne til at deltage i Julie Hansen Bergstedts ph.d.-forsvar på DTU Hirtshals Campus, Willemoesvej 2, 9850 Hirtshals.  

 

Online

Forsvaret kan følges online på Teams via dette link 

Vær venlig at gå ind i møderummet senest 10 minutter, før forsvaret starter. Alle deltageres mikrofoner burde være slået fra som udgangspunkt, men tjek gerne, at din mikrofon er slukket.

 

Tidspunkt

Torsdag den 7. december 2023 kl. 11:00-14:00.