Skaller af forskellige arter af kiselalger – indsamlet, renset og arrangeret under mikroskop af den britiske biolog Klaus Kemp (udsnit af billede)

Ph.d.-forsvar om kiselalgers forsvarsmekanismer

mandag 09 maj 22

Kontakt

Thomas Kiørboe
Professor
DTU Aqua

Den 19. maj 2022 forsvarer Josephine Grønning sin ph.d.-afhandling. Forsvaret kan overværes på DTU i Lyngby eller online. 

Planteplankton er grundlaget i de marine fødekæder og står for omkring halvdelen af hele Jordens primærproduktion. Heraf kan cirka 40 procent tilskrives kiselalger – en gruppe af planteplankton, som bl.a. er kendetegnet ved, at den encellede alge er omkranset af en skal af glas. 

Forsvarsmekanismer spiller en vigtig rolle for udformningen af de planktoniske fødekæder. Risikoen for at blive ædt fører til udvikling af forsvarsmekanismer, og denne interaktion bidrager til at opretholde artsdiversiteten. Planteplankton har udviklet en lang række af forsvarsmekanismer. Hos kiselalger er der bl.a. tale om hårde cellevægge, dannelse af kolonier, produktion af gift og udvikling af hvilende stadier. 

Mange af forsvarsmekanismerne udtrykkes eller intensiveres, når der er rovdyr til stede. Muligheden for at skrue op og ned for forsvarsmekanismerne menes at opstå, når omkostningerne ved at opretholde et forsvar er store. Det er vanskeligt at demonstrere og kvantificere disse omkostninger, men det har Josephine Grønning, DTU Aqua gjort i sin ph.d.-afhandling. 

Hun viser ikke mindst, hvordan forskellige arter af kiselalger er i stand til at øge tykkelsen af deres skal, når der er kemiske spor fra rovdyr (vandlopper) til stede i vandet. På den ene side mindsker den tykkere skal kiselalgernes dødelighed, fordi færre blive ædt. På den anden side betaler kiselagerne en pris i form af, at de vokser langsommere og er mindre. 

I det eksperimentelle arbejde i ph.d.-projektet gjorde Josephine Grønning og hendes kollegaer en særlig opdagelse. De demonstrerede, at nogle kiselarter klumper sig sammen ved at gøre deres skal klæbende, når der er vandlopper tilstede. Klumpen af kiselalger synker ned på dybere vand, hvor der er færre vandlopper, og Josephine Grønning argumenterer for, at der kan være tale om en forsvarsmekanisme og en måde at slippe væk fra rovdyrene. 

Om forsvaret

Josephine Grønning forsvarer sin ph.d.-afhandling "Defence in diatoms: mechanisms and trade-offs" torsdag den 19. maj 2022 kl. 13.00 på Zoom (se nedenfor) og på DTU, Anker Engelunds Vej 1, 2800 Kgs. Lyngby, bygning 101, møderum S01.

Vejledere

  • Hovedvejleder: Professor Thomas Kiørboe, DTU Aqua
  • Medvejleder: Lektor Erik Selander, Göteborgs Universitet, Sverige
  • Medvejleder: Professor Per Juel Hansen, Københavns Universitet

Censorer

  • Lektor Marja Koski, DTU Aqua (formand)
  • Professsor Victor Smetacek, Alfred Wegener Institute Helmholtz Centre for Polar and Marine Research, Tyskland
  • Professor Angela Wulff, Department of Biological & Environmental Sciences, Göteborg Universitet, Sverige

Ordstyrer ved forsvaret

  • Professor Torkel Gissel Nielsen, DTU Aqua 
Få mere at vide

Læs populærvidenskabeligt resume af afhandlingen (på engelsk)

Det er muligt at få et eksemplar af afhandlingen tilsendt pr. e-mail. Kontakt Josephine Grønning, jbgr@aqua.dtu.dk

TIlmelding til online-forsvar

For at overvære Josephine Grønnings ph.d.-forsvar online må du tilmelde dig hos Karin Stubgaard, stub@aqua.dtu.dk, senest dagen før forsvaret. Du vil da modtage en e-mail med link til Zoom.

Det fysiske forsvar foregår på DTU, Anker Engelunds Vej 101, 2800 Kgs. Lyngby, bygning 101, møderum S01.