Fiskeri i Skagerrak. Foto: Paulina Urban

Ph.d.-forsvar om anvendelse af eDNA i overvågning af marine ressourcer og biodiversitet

Den 5. april 2024 forsvarer Paulina Urban sin ph.d.-afhandling. Forsvaret kan følges online eller fysisk på DTU i Silkeborg.

Overvågning af marine ressourcer og biodiversitet kræver metoder, som er robuste og omkostningseffektive. En af de nyeste og mest innovative overvågningsteknologier er miljø-DNA (eDNA).

Alle arter afgiver DNA til deres omgivelser (vand, jord, luft), hvorfra det kan opsamles og analyseres. Denne pulje af eDNA kan dermed bruges til at identificere og registrere arter, uden at man direkte har observeret dem. Indtil videre er metoden især blevet brugt til at beskrive den generelle biodiversitet i naturen, til at finde sjældne, truede eller invasive arter og til at vurdere udbredelsen af nøglearter i økosystemer eller fiskerier.

Paulina Urban har under sit ph.d.-studie på DTU Aqua undersøgt muligheden for at udvide og optimere anvendelsen af eDNA-baserede metoder i overvågningen af økosystemer og fiskeri. Hun har bl.a. specifikt arbejdet med at anvende eDNA-analyser til at opgøre bifangster i det pelagiske fiskeri. Resultaterne viser, at eDNA er meget velegnet til dette formål og giver meget præcise resultater, hvilket ikke er beskrevet før i den videnskabelige litteratur. 

Paulina Urban peger på, at resultaterne giver et stærk grundlag for, at eDNA-analyser kan blive implementeret som et generelt værktøj i fiskeindustrien, og at de også kan bruges til overvågning af beskyttede og truede arter såsom hajer, rokker, og havfugle i fiskerifangster. Desuden forudser hun, at eDNA på sigt også kan udvikles til at identificere, hvilke bestande fisk kommer fra.

Om forsvaret

Paulina Urban forsvarer sin ph.d.-afhandling, Practical implementations of the eDNA concept for marine resources monitoring, fredag den 5. april 2024 kl. 13:00. 

Forsvaret kan følges online eller på DTU i Silkeborg (se nedenfor).

Censorer 

  • Seniorforsker Stefan Neuenfeldt, DTU Aqua (formand)
  • Professor Reinhold Hanel, Thünen Institute of Fisheries Ecology, Tyskland
  • Lektor Kristine Bohmann, Globe Institute, Københavns Universitet

Ordstyrer ved forsvaret

  • Lektor Christian Skov, DTU Aqua

Vejledere

  • Hovedvejleder: Professor Einar Eg Nielsen, DTU Aqua
  • Medvejleder: Seniorforsker Dorte Bekkevold, DTU Aqua
Få mere at vide

En kopi af afhandlingen kan læses på DTU Aqua. Kontakt ph.d.-koordinator Susan Zumbach Johannesen, szjo@aqua.dtu.dk

Sådan deltager du i forsvaret

Fysisk

Alle er velkomne til at deltage i Paulina Urbans ph.d.-forsvar på DTU, Vejlsøvej 39, 8600 Silkeborg.

 

Online

Forsvaret kan følges på Teams via dette link
Vær venlig at gå ind i møderummet senest 10 minutter, før forsvaret starter. Alle deltageres mikrofoner burde være slået fra som udgangspunkt, men tjek gerne, at din mikrofon er slukket.

 

Tidspunkt

Fredag den 5. april 2024 kl. 13:00.