Gorm Rasmussen

Gorm Rasmussen

Emeritus

DTU AQUA
Institut for Akvatiske Ressourcer

Sektion for Ferskvandsfiskeri og -økologi

Danmarks Tekniske Universitet

Vejlsøvej 39

Bygning Silkeborg-039, rum 1.40

8600 Silkeborg

Få tilsendt vCard på e-mail.