Reports 1973-1983

The report series "Interne rapporter" were published from 1973 to 1983 by DTU Aqua (former Danish Institute for Fisheries and Marine Research). The reports can be borrowed from DTU Library, ph. +45 45 25 72 50 (Monday-Friday 9:00 a.m. to 4 p.m.) or bibliotek@dtu.dk

1983

No. 226 II Fodring og vækst af kønsmodnede hanål. Bind II (master thesis)  
J. Dollerup & C. M. Graver

No. 226 I Fodring og vækst af kønsmodnede hanål. Bind I (master thesis)  
J. Dollerup & C. M. Graver

No. 225 Intestinale evacuationsrater hos sildelarver, der præderer på vildt plankton  
B. Hedegaard Pedersen

No. 224 Lerkutlingen i Nivå Bugt
N. G. Andersen

No. 223 Akvakultur. Forskning og udvikling
J. Beyer & E. Hoffmann

No. 222 Målesystemer til havforskning. Udvikling af teknologi til bedre ressourcevurdering og miljøovervågning
J. E. Beyer & Steen G. Bruun

No. 221 15. rapport over de fortsatte undersøgelser af fiskeriet på kystrejer (Crangon crangon)
K. Albrechtsen

No. 220 Growth and survival of fish larvae in stratified contra mixed food environment. ICES C.M.1983/L:36
H. Paulsen, T. Kiørboe & P. Munk

No. 219 The transition period from internal to external feeding in herring larvae. ICES C.M.1983/L:35
J. Gatt Støttrup

No. 218 Growth and feeding of herring larvae in relation to hatching time and amount of yolk at hatching. ICES C.M.1983/L:34
T. Kiørboe & P. Munk

No. 217 Predation by sand eel on herring larvae. ICES C.M.1983/L:27
V. Christensen

No. 216 A combined fish larval, phytoplankton and oceanographic survey in the Skagerrak and the Kattegat in April 1983. ICES C.M.1983/L:26
V. Christensen, E. Dahl, D. Danielsen, H. Hundahl, T. Kiørboe & G.Kullenberg

No. 215 Migrations of transplanted cod. ICES C.M.1983/J:16
O. Bagge

No. 214 Danish discards in the Baltic. ICES C.M.1983/J:15
O. Bagge

No. 213 Growth of cod in different parts of the Baltic and the Kattegat. ICES C.M.1983/J:12
E. Steffensen & O. Bagge

No. 212 A preliminary estimate of the yearly intake of fish by saithe in the North Sea. ICESC.M.1983/G:52
H. Gislason

No. 211 Cultivation technique for producing copepods as food for fish larvae. ICES C.M.1983/F:20
J. Gatt Støttrup & P. Munk

No. 210 A model for estimation of terminal F base on dissaggregated area and fleet data. ICES C.M.1983/D:8
P. Lewy

No. 209 Determination of terminal fishing mortality rate based on dissaggregated fleet data. ICES C.M.1983/D:7
P. Lewy

No. 208 Estimation of stock size and fishing mortality when data on catches and on stock abundance are available. ICES C.M.1983/D:5
H. Lassen

No. 207 Multivariate analysis applied to monitoring time trends in chemical contaminants levels in fish. ICES C.M.1983/D:4
H. Lassen

No. 206 The Jutland Current, Carrier of North Sea Signals towards the Baltic Sea. ICES C.M.1983/C:5
T. G. Jensen, G. Kullenberg & O. Vagn Olsen

No. 205 Gudenåstallingens (Thymallus thymallus (L.)) gydebiologi
M. Ejbye Ernst & J. Nielsen

No. 204 The number of skeletal muscle fibres as mean of separating herring stocks in the transition area between the Baltic and the North Sea
E. Nielsen

No. 203 Accessionspolitik og -procedure ved Danmarks Fiskeri- og Havundersøgelsers bibliotek (Et forslag)
J. N. Hertel-Wulf

1982

No. 202 Detektion af partikler, plankton og fiskelarver i havvand
E. Kirkegaard

No. 201 Alder og vækst hos stallingen i Danmark
M. Ejbye Ernst & J. Nielsen

No. 200 Fødevalg - vækst - populationsdynamik hos suder (Tinca tinca L.) og ål (Anguilla anguilla L.) i en mindre, næringsrig dam 
H. H. Hansen

No. 199 Analyser af rødspætteyngeltogter i Kattegat 1980-1981 
P. Lewy, E. Hoffmann og E. Nielsen

No. 198 Replies to questionaire concerning a possible establisment of an ICES W.G. on eel assessment
I. Böetius

No. 197 Rapport for et af Teknologirådet støttet projekt vedr. de produktionsmæssige aspekter ved anvendelse af cirkelbassiner til ørredopdræt
C. Søndergaard & F. Bregnballe

No. 196 A pilot experiment with different types of external tags 
G. Rasmussen

No. 195 Liberation of trout (Salmon trutta)
G. Rasmussen

No. 194 A Century of pikeperch in Denmark
J. Dal

No. 193 Brøns Å- og Rejsby Å-vandsystemet
G. Nielsen

No. 192 Brede Å-vandsystemet. Blankål produktion 1981
G. Nielsen

No. 191 Brede Å-vandsystemet. Fiskeribiologisk tilstand 1981 
G. Nielsen

No. 190 14. rapport over de fortsatte undersøgelser af fiskeriet på kystrejer (Crangon crangon)
K. Albrechtsen

No. 189 Intern rapport vedr. en undersøgelsesrejse til Hvide Sande vedr. masseforekomst af alger og gopler
K. Albrechtsen

No. 188 Estimation of the relation between nominal effort and fishing mortality in the fishery for sandeels
N. A. Nielsen

No. 187 Estimation of VPA-parameters in a model of restricted fishing mortalities
N. A. Nielsen

No. 186 Genetic variation of cod from the Danish Sound. Interrelations of stocks from adjacent waters
T. Moth-Poulsen

No. 185 SOP - A measure of the goodness of the sampling programme
P. Lewy

No. 184 A comment to the 1982 North Sea Roundfish W.G. Report
P. Sparre

No. 183 Danish experiments with salmon smolt release into the Baltic Sea from the island of Bornholm
O. Christensen

No. 182 Report on the acustic Survey in ICES Div.III
K. Popp Madsen et al.

No. 181 Trend monitoring II: Statistical theory
H. Lassen

No. 180 Trend monitoring I: Problems in the interpretation of contaminant concentrations using fish as indicator organisms
M. Munk Hansen, A. Jensen & H. Lassen

No. 179 On the growth parameters of Atlantic cod as a function of body size
E. Ursin

No. 178 Biomass as a function of body size in the benthos of Kiel Bay (Western Baltic)
E. Ursin & W. E. Arntz

No. 177 Sampling of cod stomachs in the Baltic for multispecies assessments
O. Bagge

No. 176 Danish discards in the Baltic
O. Bagge

No. 175 Selection of nephrops in 70 mm nephrops trawl
O. Bagge

No. 174 Modelling exploited fish stocks
J. Beyer & P. Sparre

No. 173 The by-catch in the Danish fishery for deep sea shrimps (2)
S. Munch-Petersen & H. Flintegaard

No. 172 II Miljøundersøgelser i forbindelse med etablering og drift af havbrug i Danmark: biologiske, fysiske og kemiske undersøgelser. Figurer
V. H. Jacobsen & J. C. Thomsen

No. 172 I Miljøundersøgelser i forbindelse med etablering og drift af havbrug i Danmark: biologiske, fysiske og kemiske undersøgelser. Tekst
V. H. Jacobsen & J. C. Thomsen

No. 171 Dansk havbrug : Beretning for 1980 og 1981 
E. Hoffmann

No. 170 Blåmuslinger og blåmuslingefiskeri i Limfjorden
A. Randløv

No. 169 Fiskeribiologiske undersøgelser i Limfjorden 1980-81
H. Flintegaard, J-O. Frier, E. Hoffmann

No. 168 Production functions for the Danish fishery in the North Sea
N.A. Nielsen

1981

No. 167 13. rapport over de fortsatte undersøgelser af fiskeriet på kystrejer (Crangon crangon
K. Albrechtsen

No. 166 The by-catch in the Danish fishery for deep sea shrimps 
S. Munch-Petersen

No. 165 Biomassen af zooplankton i Nordsøen 1958-1975  
E. Kirkegaard

No. 164 Report of the Working Group on the Methodology of Primary Production, including guidelines for the measurement of primary production in the ICES area   
V. Hansen

No. 163 Point of no feeding and its relation to scope of growth and survival
J. E. Beyer, G. Thailacker & P. Munk

No. 162 Trend monitoring of contaminants sampling design considerations
A. Jensen & H. Lassen

No. 161 Some problems in sop corrections 
H. Lassen & P. Lewy

No. 160 A theoreticaI basis for accirate weighing at sea
B. Lundgren  

No. 159 Additional experiment to the cooperative sea trout tagging in 1979 initiated by the Baltic Salmon Working Group 
O. Christensen

No. 158 An interpretation of the stomach contents of fish in relation to prey abundance
K.P. Andersen

No. 157 Calculations of predation parameters
K.P. Andersen

No. 156 Estimates of food consumption parameters for dab (Limanda limanda) utilizing information on food concentration. An application on Andersen’s stomach analysis model
W. E. Arntz & E. Ursin

No. 155 On the estimation of food preference parameters when food concentrations are not known
W. E. Arntz & E. Ursin

No. 154 An estimate of the food consumption of whiting
H. Flintegaard

No. 153 Danish discards in the Baltic 78-81 
O. Bagge

No. 152 The yearly consumption of cod in the Baltic and the Kattegat as estimated form stomach content
O. Bagge

No. 151 Optimum sampling concerning catch composition in the Danish North Sea industrial fishery  
P. Lewy

No. 150 Linefiskeri 
H. H. Hansen

1980

No. 149 Estimation of mortality components for some Baltic herring stocks 79
H. Lassen & B. Sjostrand

No. 148 Rapport fra fiskeodlingskonferens 1980 
J. From & V. Hørlyck

No. 147 Fødeselektion hos marine fiskelarver
E. Bang Christensen & Villy Christensen

No. 146 Dansk akvakultur
V. Hørlyck, I. Svane & E. Hoffmann

No. 145 Dansk havbrug 1978 og 1979
E. Hoffmann

No. 144 Some aspects of modelling the water exchange in Kattegat
O.V. Olsen & J. Beyer

No. 143 Size selective predation by larval fish
E. Bang Christensen, V. Christensen & Jan Beyer

No. 142 Food consumption by larval fish
J. Beyer & P. Munk Christensen

No. 141 Experimental determination of size specific growth rate of larval turbot
H. Hansen & P. Munk-Christensen

No. 140 Simulation of some Baltic salmon exploitation patterns
H. Lassen

No. 139 On the quality of TAC's recommended through ICES
H. Lassen

No. 138 Biomass estimates of pseudocalanus C VI in the North Sea 58-75
E. Kirkegaard & H. Lassen

No. 137 Danish discards of cod in the Baltic
O. Bagge

No. 136 Growth pattern in cod otoliths as indicator for mixing of stocks
O. Bagge & E. Steffensen

No. 135 Fishing operations across the eastern boundary of ICES subdivision V, b1  
K. Hoydal

No. 134 A method for estimating the effective mesh size and the effect of change in gear parameters
K. Hoydal, C.J. Rørvik & P. Sparre

No. 133 A goal function of fisheries
P. Sparre

No. 132 12. rapport over de fortsatte undersøgelser af fiskeriet på kystrejer (Crangon crangon)  
K. Albrechtsen

No. 131 The potential for use of heated effluent for intensive mariculture
K. I. Dahl-Madsen (VKI) & E. Hoffmann

No. 130 A simulation method for calculation A TAC of North Sea sole
E. Nielsen

No. 129 A preliminary survey of the fisheries in the Maldives
S. Munch-Petersen

No. 128 Forsøgsfiskeri på hesterejer
K. Popp Madsen

No. 127 Hvillingens fødebiologi
H. Flintegaard

No. 126 Aflæsning af rødspætte- og torskeotolither
E. Nielsen

No. 125 Vækst og overlevelse for larver af pighvar
P. Munk Christensen & H. H. Hansen

No. 124 Some consequences of increasing the cod stock in the North Sea
E. Ursin

No. 123 Torskebestandens betydning for industrifiskeriet i Nordsøen
E. Ursin

No. 122 A stochastic model of larval fish growth  
J. Beyer & G. C. Laurence

1979

No. 121 On multispecies fish stock and yield assessment in ICES
E. Ursin

No. 120 Marine ecosystem, biological principles, energy flow
E. Ursin

No. 119 Multispecies models (3)
E. Ursin

No. 118 Practical aspects of multispecies management 
E. Ursin

No. 117 A multispecies fish stock assessment model
E. Ursin

No. 116 Modelling growth and mortality of larval herring
J. Beyer & G. C. Laurence

No. 115 Optimal prøveudtagning I industrifiskeriet med henblik på artsbestemmelse
P. Lewy

No. 114 DFH's konsumindsamlinger 1. udkast
P. Lewy

No. 113 Mass rearing of fry fingerlings of fresh water fishes
J. From

No. 112 Some comments on the estimation of tagging mortality
N. A. Nielsen

No. 111 Report of the international 0-group survey in Faroe Waters
K. Hoydal

No. 110 Some remarks on the application of yield recruit curves in estimation of maximum sustainable yield
P. Sparre

No. 109 Prediction of spawning stock and yield using a stochastic model for stock recruitment 
N. A. Nielsen

No. 108 VPA-analysis with special interaction due to predation
T. Helgason & H. Gislason

No. 107 An assessment of the Baltic sprat stock in subdivision 26+28 for 1970-78
H. Lassen

No. 106 The relationship between the size of predator and the size of prey in cod
O. Bagge

No. 105 Danish discards of cod in the Baltic
O. Bagge

No. 104 Changes in catch per unit effort and catch composition of silver eels in the South-Eastern Denmark 1949-1977
E. Hoffmann, H. Hansen & P. Christensen

No. 103 Catches of Baltic Salmon in 1976-78
O. Christensen

No. 102 Fiskeribiologiske undersøgelser ved Stevns Syd 1978
P. M. Christensen, H. Hansen & E. Hoffmann

No. 101 Fiskeribiologiske undersøgelser i Køge Bugt
P. Munk Christensen, Hovgård & Hoffmann

No. 100 Meddel. fra Ferskvandsfiskerilaboratoriet
K. Jørgensen

No. 99 Oversigt over Kattegats bundvertebrater
S. Munch-Petersen

No. 98 Growth modeling for use in trout production planning EIFAC/78/Symp. 
J. From & G. Rasmussen

No. 97 Moist-pellets. Formulation and technology of moist feed, EIFAC/78/Symposium
S. Solberg

1978

No. 96 Kattegat-delrapport: Fiskeribiologi
O. Bagge

No. 95 Nye fiskerier. Sej - "mørksej"
E. Nielsen og E. Hoffmann

No. 94 Opdræt af fisk i saltvand
E. Hoffmann

No. 93 Rehabilitering af Charlottenlund Slot
C. Møller & J. Vedtofte

No. 92 Informationsmøder, foråret 1978

No. 91 11. rapport over de fortsatte undersøgelser af fiskeriet med kystrejer (Crangon crangon
K. Albrechtsen

No. 90 The North Sea Model. New aspects in fishery regulation
E. Ursin

No. 89 Nye fiskerier, sardin, hestemakrel
E. Nielsen & E. Hoffmann

No. 88 Correcting the Faroe 0-Gr. survey data for different timing of the survey
K. Hoydal & J. Reinert

No. 87 Report of the international O-group survey in Faroe Waters (ICES)
International O-Gr (Faroe Waters) ICES

No. 86 V.P.A. for two stocks with two-way migration
H. Gislason, P. Lewy & N.A. Nielsen

No. 85 Report of the Danish-Swedish study group on fish stocks in the Kattegat and adjacent water
Bornögruppen

No. 84 Continued exercises with a North Sea Model for multispecies fish stock assessments
E. Ursin

No. 83 Sexual dimorphism and morphologic differences in blue whiting
K. P. Andersen and S. H. Jakupsstovu

No. 82 An assessment model applied to the Baltic Salmon
H. Lassen

No. 81 Danish mesh selection experiments with cod in the Baltic
O. Bagge

No. 80 Mortality of cod eggs in the Bornholm Basin
O. Bagge, A. Müller & U. J. Hansen

No. 79 Nordsømodellen- et nyt grundlag for fiskerireguleringer
E. Ursin

No. 78 Kort oversigt over dansk fiskeri efter dybvandsrejer
S. Munch-Petersen

No. 77 10. rapport over de fortsatte undersøgelser af fiskeriet på kystrejer (Crangon crangon)
K. Albrechtsen

No. 76 Stikprøveindsamling i dansk konsumfiskeri
P. Sparre

No. 75 En ikke-matematisk beskrivelse af VPA, TAC og V/R
P. Sparre

No. 74 Priciples of growth in fishes (revised copy)
E. Ursin

No. 73 Informationsmøder, efteråret 1977

No. 72 Bestemmelse af bestandsstørrelse af strandkrabben krabber v.h.a. mærkningsforsøg
S. Munch-Petersen

1977

No. 71 Samspillet mellem fiskearterne i Nordsøen
E. Ursin 

No. 70 Det danske laksefiskeri i Østersøen 1976/77
O. Christensen

No. 69 Outline of an ecosystem model of the North Sea with special reference to its possible application to the Wadden Sea
E. Ursin

No. 68 Blæksprutter - en ny ressource for dansk fiskeri?
T. K. Kristensen & C. Broberg

No. 67 Principles of growth in fishes (se revised copy, report no 74)
E. Ursin

No. 66a Population dynamics and fish behaviour
E. Ursin

No. 66 Population dynamics and fish behaviour
E. Ursin

No. 65 The mortality of cod eggs etc. in the Bornholm Basin
A. Müller & O. Bagge

No. 64 Meal size digestion in cod (Gadus Morhua) and sea scorpion
O. Bagge

No. 63 A method of mesh assessment making it possible to check growth parameters and evaluate effective mesh size in operation
K. Hoydal

No. 62 Optimization of sampling programs for estimation of age distribution and fishing mortality
P. Sparre, H. Knudsen & S. Munch-Petersen

No. 61 Multispecies fish stock assessment for the North Sea 
E. Ursin

No. 60 Svensk/dansk arbejdsgruppemøde om Kattegats torsk og rødspætter

No. 59 Carbon flow i Nordsøen fra primærproducenten til benthos

No. 58 9. rapport over de fortsatte undersøgelser af fiskeriet på kystrejer
K. Albrechtsen

No. 57 8. rapport over de fortsatte undersøgelser af fiskeriet på kystrejer
K. Albrechtsen

No. 56 Arresøprojektets muligheder
E. Nielsen & E. Ursin

No. 55 Basic principles of modeling an exploited marine ecosystem
J. E. Beyer

No. 54 Multispecies models of an exploited aquatic system
J. E. Beyer

No. 53 The development of the fishery in lake Arresø with special reference to the bream population
E. Nielsen

No. 52 Bundprøver fra Arresøen
I. Boëtius & E. Nielsen

No. 51 Danske lakseudsætninger i Østersøen
O. Christensen

No. 50 7. rapport over de fortsatte undersøgelser af fiskeriet på kystrejen
K. Albrechtsen

No. 49 6. rapport over de fortsatte undersøgelser af fiskeriet på kystrejen
K. Albrechtsen

No. 48 5. rapport over de fortsatte undersøgelser af fiskeriet på kystrejen
K. Albrechtsen

No. 47 4. rapport over de fortsatte undersøgelser af fiskeriet på kystrejen
K. Albrechtsen 

No. 46 3. rapport over de fortsatte undersøgelser af fiskeriet på kystrejen
K. Albrechtsen  

No. 45 2. rapport over de fortsatte undersøgelser af fiskeriet på kystrejen
K. Albrechtsen 

No. 44 1. rapport over undersøgelsen af fiskeriet på hesterejen (Crangon crangon 
K. Albrechtsen

1976

No. 43 Det danske laksefiskeri i Østersøen 75/76  
O. Christensen

No. 42 Report on the international surveys of herring larvae in the North Sea and adjacent waters in 1975/76  
V. Jacobsen & A. Hansen

No. 41 Food and food preference of the gurnard  
P. Agger & E. Ursin

No. 40 The spawning of cod in the Bornholm Basin and the biomass of the spawning stock  
O. Bagge & A. Müller

No. 39 Factors governing the catchability of Norway Lobster in Kattegat (Shellfish Stocks 57)
O. Bagge & S. Munch-Petersen

No. 38 Length/weight relationship of cod in the Western Baltic 
E. Steffensen

No. 37 Notes on catches of Baltic Salmon 1971-1975
O. Christensen

No. 36 Rapport fra forsøgsfiskeriet efter blåhvilling i Atlanterhavet med "Jannie" L649  
C. Broberg

No. 35a Interim rapport vedr. assessment af Kattegats fiskebestand med særlig henblik på sild 

No. 34 Indsamling til bestemmelse af aldersfordelingen af torsk
P. Sparre

No. 33 Erfaringer og problemer ved fangst af blåhvilling (forsøgsperiode april-maj 76)  
C. Broberg

No. 31/32 1.Fecundity of the European Eel 2. Estimate of an Energy Budget for Migration and Spawning of Female European Eels. ICES/EIFAC Symposium on Eel Research and management (Helsinki, 9-11 June 1976)  
I. Boëtius & J. Boëtius

No. 30 Food, growth and production of Anguilla anguilla in a small Danish stream. ICES/EIFAC  
G. Rasmussen & B. Therkildsen 

1975

No. 29 Det danske laksefiskeri i Østersøen, sæsonen 1974-75
O. Christensen    

No. 28 Nordsømodel med kontinuerte længde- og vægtfordelinger  
K. P. Andersen

No. 27 Interspecies competition in fish, Seminar in Lowestoft, 28 Nov 1975 
K. P. Andersen & E. Ursin  

No. 26 The partitioning of natural mortality in a multispecies model of fishing and predation. Conference on Fisheries Mathematics - Aberdeen 
K. P. Andersen & E. Ursin   

No. 25  Om den procentiske sammensætning af kutterlaster  
K. P. Andersen

No. 24 Fiskeribiologiske undersøgelser ved Gylling Næs  
E. Hoffmann 

No. 23 En metode til bestemmelse af fisks væksthastigheder som funktion af temperatur og fødeniveau (anvendt på regnbueørred)  
P. Sparre & O. Sperber

No. 22 Arresøprojektet. Rapport for 1973  

No. 21 Salinometer intercalibration experiment. ICES C.M. 1975 - Hydrography Committee  
F. Hermann & K. Grasshoff

No. 20 Dansk fiskeris fordeling i Nordsøen 1974  

No. 19 The industrial fisheries in the North Sea. Århus Symposium July 1975  

No. 18 A model of the biological effects of eutrophication in the North Sea. Århus Symposium July 1975  
E. Ursin og K.P. Andersen

No. 17 A multispecies analysis of the effects of variations of effort upon stock composition of eleven North Sea fish species. Symposium Århus. July 1975  
K.P. Andersen & E. Ursin

No. 16 A method of predicting the biological effects of synthetic pollutants in the North Sea. Symposium Århus July 1975  
H. Lassen

No. 15, 1974 Dansk fiskeris fordeling i Nordsøen 72/73  

No. 14, 1975 Kattegatsild II 

No. 13, 1973 En fysiologisk vækstmodel med sæsonsvingninger  
O. Olsen 

No. 12, 1973 Revborg-modellen. Tillæg til ICES 1972/H:9  
E. Nielsen 

No. 11, 1971 Markov-vandring m. exponentiel overlevelse
E. Ursin    

No. 10, 1974 Ressourcer for færøsk fiskeri  
K. Hoydal 

No. 9, 1974 Parameterbestemmelse for Enchelyopus (Onos) Cimbrius  
U. Fester 

No. 8, 1974  Vækst, dødelighed, meritiske karakterer og fødebiologi hos Lumpenus Lampretaeformis (Walb.) i Østersøen, Kattegat og Nordsøen
U. J. Hansen   

No. 7, 1973  Simple mathematical model for the primary production as a function of the phosphate concentration and incoming solar energy applied to the North Sea  
P. B. Nielsen

No. 6, 1974 Det danske laksefiskeri i Østersøen. Sæsonen 1973/74
O. Christensen    

No. 5, 1974  Afsluttende kulturforsøg med Roskilderejen (Leander adspersus)
K.J. Albrechtsen

No. 4, 1974  Fortsatte kulturforsøg med Roskilderejen (Leander adspersus)
K.J. Albrechtsen

No. 3, 1973  Kulturforsøg med Roskilderejen
K.J. Albrechtsen

No. 2, 1974 Klækning og opdræt af saltvandsfisk
E. Hoffmann 

No. 1, 1973 Klækningsforsøg med rødspætte 
E. Hoffmann