DF&H Reports & DFH Reports 1984-1995

The report series "DF&H Reports" and "DFH Reports" were published from 1984 to 1995 by DTU Aqua (former Danish Institute for Fisheries and Marine Research). The reports can be borrowed from DTU Library, ph. +45 45 25 72 50 (Monday-Friday 9:00 a.m. to 4 p.m.) or bibliotek@dtu.dk

1995

No. 494 Prognose og biologisk rådgivning for fiskeriet i 1996
P. Degnbol

No. 493 Blåmuslingebestanden i Limfjorden i 1995 samt evaluering af bestandsstørrelserne i perioden 1993-1995
P.S. Kristensen, P. Dolmer & E. Hoffmann

No. 490 Blåmuslinge- og ålegræsbestanden i Horsens, Vejle og Kolding fjorde, 1994
P.S. Kristensen

No. 489 Investigations on the North Sea gillnet fisheries
M. Vinther

No. 488 The intensive rearing of turbot (Scophthalmus maximus L.) larvae
J.G. Støttrup

1994

No. 487 Status  1994: Marin fiskepleje
J.G. Støttrup, H. Nicolajsen, H. Paulsen, K. Nitschke & C. Pedersen

No. 486 Overlevelsesforsøg med sorterede blåmuslinger fra Limfjorden og Kattegat
P. S. Kristensen

No. 485 Undersøgelse af blåmuslingebestandene i Skive Fjord og Lovns Bredning i Limfjorden februar 1994
P.S. Kristensen

No. 483 Opdræt og udsætning af torsk: Status 1994
H. Paulsen

No. 482 Some thoughts on the incorporation of areas and migrations in MSVPA
H. Gislason & P. Sparre

No. 481 The data requirements for basic fisheries bio-economics
P.J. Sparre

No. 480 Prognose og biologisk rådgivning for fiskeriet i 1995
P. Degnbol & E. Kirkegaard

No. 479 Lokalitetsvurdering for udsætning af pighvaryngel i Limfjorden: Venø Bugt og Nibe Bredning
J.G. Støttrup

No. 478 An analysis of the Danish fishery in the Sound. Analysis of landing and effort data from Danish professional and recreational fishery in the Sound during the period 1987-1993
J.R. Nielsen

No. 477 Rødspætteomplantninger til Limfjorden og Storebælt: Resultater af forsøg i 1988-90 
C. Hvingel

No. 476 Blåmuslingebestanden i det danske vadehav og blåmuslingefiskeri (1991-1993)
P.S. Kristensen

No. 475 Assessment of the Nephrops stocks and the Nephrops fishery in ICES Div. IIIa

No. 474 Status for marin fiskepleje 1993
J.G. Støttrup, H. Nicolajsen & C. Hvingel

No. 474a Status for marin fiskepleje  1993
J.G. Støttrup, H. Nicolajsen & C. Hvingel

No. 474b Status for marin fiskepleje  1993
J.G. Støttrup, H. Nicolajsen & C. Hvingel

No. 473 Overlevelsesforsøg med sorterede muslinger fra Rømø Seafood A/S
P.S. Kristensen

1993

No. 472 Spisula solida/Tykskallet trugmusling
P.S. Kristensen

No. 470 Prognose og biologisk rådgivning for fiskeriet i 1994
E. Kirkegaard & P. Degnbol

No. 469 Lokalitetsvurdering for udsætning af torsk  vestlige Østersø
C. Hvingel

No. 468 Lokalitetsvurdering for udsætning af pighvarre – Nordsjælland
J.G. Støttrup, J.G. & C. Hvingel

No. 467 Lokalitetsvurdering for udsætning af skrubber  Skive fjord, Lovns bredning og Hjarbæk fjord
H. Nicolajsen

No. 466 Rødspætteomplantninger fra Nordsøen til Kattegat: Resultater af forsøg i 1988 og 1989
J.G. Støttrup & K.-J. Stæhr

No. 465 Production in sorted and relayed mussel in Limfjorden, DK
P.S. Kristensen & H. Lassen

No. 465a Blåmuslingebestanden i Limfjorden 1993
E. Hoffmann

No. 464 Feeding habits of Greenland cod, Gadus ogac, in the Nuuk area, West Greenland
J.R. Nielsen & M. Andersen

No. 463 Rammeprogram 1993-1995

No. 462 Møder, kurser, undervisning, togter, feltarbejder m.v. 1992

No. 461 Growth and production of small mussels (Mytilus edulis L.) sorted and relayed from commercial catches in the Limfjord
P.S. Kristensen

No. 460 Abundance of 0-group plaice in different areas in the Kattegat and the Beltsea, in the period 1950-1992
O. Bagge & E. Nielsen

No. 459 The Baltic cod stock, fluctuations and the possible causes
O. Bagge & F. Thurow

No. 458 Danish discard of cod in sub-division 22 as a[n] indicator of strength of year classes
O. Bagge

No. 457 Vurdering af en torskeudsætning i Limfjorden i 1991
J.G. Støttrup

No. 456 Sammenligning af vild og opdrættet pighvarre i naturen
C. Hvingel

No. 455 Sortering og genudlægning af blåmuslinger i Limfjorden, II
P.S. Kristensen

No. 454 Torskens prædation på sild og brisling i Østersøen i relation til flerartsmodeller
I. B. Jensen

No. 453a Udsætninger af pighvarrer i Limfjorden, ved Langeland og ved Nordsjælland 1989-1992
H. Nicolajsen

No. 453b Udsætninger af pighvarrer i Limfjorden, ved Langeland og ved Nordsjælland 1989-1992
H. Nicolajsen

No. 452 Den chilenske kulmules (Merluccius gayi gayi G.) fødebiologi
K.A. Stobberup

No. 451 Food composition and consumption of Chilean hake (Merluccius gayi gayi G.) with special reference to cannibalism
K.A. Stobberup

No. 450 Changes in mean size and distribution of juvenile North Sea sprat (Sprattus sprattus L.) in the period 1976-90
P. Munk

No. 449 Growth and drift pattern of larval sprat (Sprattus sprattus) in the eastern North Sea investigated by otolith microstructure analysis
P. Munk

No. 448 Phaeocystis blooms along the Danish west coast in 1991 and 1992
K. Richardson & A. Christoffersen

No. 447 MSVPA and prey/predator switching
J.R. Larsen & H. Gislason

No. 446 Status for marin fiskepleje 1992
J.G. Støttrup & H. Nicolajsen

No. 445 Aspekter af prædation, vækst og produktion på en littoral blåmuslingebanke i det Danske Vadehav
M.-L. Laursen & M. Egerrup

No. 444 Lokalitetsvurdering for udsætning af rødspætter  Limfjorden
H. Nicolajsen

1992

No. 443 Katalogiseringspraksis for bøger/analyser/bestillinger
C. Anderberg & S. Tørper Christensen

No. 442 Skarver (Phalacrocorax carbo sinensis) og bundgarnsfiskeri
K. Diget Christensen & K.J.  Cornelisse

No. 441 Opstilling af lokalitetsvurderingskriterier for udsætning af marin fiskeyngel til bestandsstyrkelse
J.R. Nielsen

No. 440 Growth of Greenland cod, Gadus ogac, in the Nuuk area of West Greenland
J.R. Nielsen

No. 439 Lokalitetsbedømmelse for udsætning af pighvar – Nordkysten ved Thyborøn
J.R. Nielsen

No. 438 Lokalitetsbedømmelse for udsætning af rødspætter – Langesundet og Omø Tofte samt det Sydfynske Øhav 1992
J.R. Nielsen

No. 437 BEAM 4, a bio-economic multi-species, multi-fleet, multi-plant, multi-area extension of the traditional forecast model
P. Sparre & R. Willmann

No. 436 The fate of organically fixed nutrients of the Danish west coast – are they transported into the Kattegat
J. Heilmann

No. 435 Description of the STCF North Sea database system and the prediction model ABC, Assessments of Bio-economic Consequences of technical measures
P. Lewy, M. Vinther & L. Thomsen

No. 434 Identification of Danish North Sea trawl fleets and fisheries
P. Lewy & M. Vinther

No. 433 Aspects of predation on intertidal blue mussels (Mytilus edulis L.) in the Danish Wadden Sea
M. Egerrup & M. Høegh Laursen

No. 432 Length based multi-species model for estimation of predation mortalities of herring and sprat in the Baltic
I. Bundgaard & H. Sparholt

No. 431 Mean length at age of cod in the Baltic, subdivision 25, 1984-92 as estimated from R/V Dana in March
O. Bagge, E. Steffensen & J. Bay

No. 430 Seasonalized age-length keys with variable hatching time for herring and sprat in the Baltic
I. Bundgaard & H. Sparholt

No. 429 HUFA-requirements in marine fish larvae – results on a trial performed on first-feeding turbot (Scophthalmus maximus) larvae
J.G. Støttrup

No. 428 Biblioteksfunktionerne på Fiskeriministeriets forskningsområde
T. Wind Jensen, B. Gaardestrup & S.T. Christensen

1991

No. 427 Havørred i Kolding Å vandsystem 1989-91
H. Kristiansen

No. 426 Neritiske vandloppers fødespektre
O. Wohlgemuth

No. 425 Sortering og genudlægning af blåmuslinger i Limfjorden
P.S. Kristensen

No. 424 Genetisk variation i enzymer hos laks (Salmo salar L.) fra Skjern Å-systemet og Vestjysk Fiskepark
M. Møller Hansen

No. 423 The condition factor in relation to maturity and filling of stomach in cod (sub-division 25)
S. Munch-Petersen & J. Bay

No. 422 Application of GLM (Generalized linear model) for estimation of year class strength of Baltic cod from trawl survey data
S. Munch-Petersen & J. Bay

No. 421 The potential of the Jutland Coastal Current as a transporter of nutrients to the Kattegat
J.P. Heilmann, D.S. Danielssen & O.V. Olsen

No. 420 The international cod stomach data base for the Baltic Sea and some preliminary analysis
H. Sparholt, H. Jensen & I.B. Jensen

No. 419 Changes in mean size and distribution of juvenile North Sea sprat (Sprattus sprattus) in the period 1976-90
P. Munk

No. 418 Growth and drift pattern of larval sprat (Sprattus sprattus) in the eastern North Sea investigated by otolith microstructure analysis
P. Munk

No. 417 Report on the acoustic survey in ICES sub.div. 22 and 24 in November 1990
T.K. Neudecker, K.-J. Stæhr & E. Götze

No. 416 Migration of plaice, Pleuronectes platessa L., transplanted from the North Sea to the Kattegat
K.-J. Stæhr & J.G. Støttrup

No. 415 Correlation between the level of PCB's and the presence of diseases in common dab (Limanda limanda)
K. Granby, E. Nielsen & S. Mellergaard

No. 414 Bycatches in the salmon drift net fishery in the Baltic Sea
O. Christensen

No. 413 Oversigt over prognose og biologisk rådgivning for fiskeriet i 1991 og 1992
E. Kirkegaard

No. 412 Ørredudsætningerne og de eventuelle følger for den øvrige fiskefauna
O. Christensen

No. 411 Mærknings- og udsætningsplaner for pighvar i Limfjorden 1991
J.G. Støttrup & P. Prince

No. 410 Udsætningsplan for Sæby Å 1991
K. Jørgensen

No. 409 Udsætningsplan for Liver Å 1991
K. Jørgensen

No. 408 Udsætningsplan for Hover Å 1991 Distrikt 25  Vandsystem 17
K. Jørgensen

No. 407 Udsætningsplan for Giber Å 1991 Distrikt 13  Vandsystem 17
J. Dolby

No. 406 Udsætningsplan for Ørum Å 1991 Distrikt 12  Vandsystem 20
J. Dolby

No. 405 Udsætningsplan for Skjern Å 1991 Distrikt 27  Vandsystem 1
E. Hansen & P. Geertz-Hansen

No. 404 Udsætningsplan for Vejle Å 1991 Distrikt 12  Vandsystem 16
E. Hansen

No. 403 Udsætningsplan for tilløb til Køge Bugt 1991
E. Hansen

No. 402 Udsætningsplan for vandløb til Karrebæksminde Bugt 1991
O. Christensen

No. 401 Udsætningsplan for sjællandske vandløb til sydlige Kattegat og Storebælt 1991
O. Christensen

No. 400 Udsætningsplan for vandløb til Isefjord 1991
O. Christensen

No. 399 Udsætningsplan for vandløb til Roskilde Fjord 1991
O. Christensen

No. 398 Udsætningsplan for Sjællandske vandløb til Kattegat og Øresund 1991
O. Christensen

No. 397 Miljøbelastning fra havbrug og saltvandsdambrug
J. Horsted & K.D. Christensen

1990

No. 396 Ålelarvens migration samt aldersbestemmelse af glasål belyst ud fra otolithens mikrostruktur
T. Bing

No. 395 Populationsgenetisk beskrivelse af ørredstammer (Salmo trutta(L)) med særligt henblik på hybridiseringsproblemer i forbindelse med udsætninger
M. 
Møller Hansen

No. 394 Knuden (Lota lota (L))
G. Voldsgaard

No. 393 En energetisk vækstmodel for ål
H. Mørck 

No. 392 Oversigt over prognose og biologisk rådgivning for fiskeriet i 1990 og 1991
E. Kirkegaard & N.A. Nielsen

No. 391 Plankton identification sheets
K.V. Hansen

No. 390 Using GLM analysis on the IYFS herring data for the North Sea
H. Sparholt

No. 389 Contribution of zooplankton grazing in the decomposition of aceratium bloom
T. Gissel Nielsen

No. 388 Experimental estimation of food preference in cod  results of a pilot experiment
P. Degnbol

No. 387 Fish disease investigations in Danish coastal waters with special reference to the impact of oxygen deficiency
S. Mellergaard & E. Nielsen

No. 386 Seasonal distributions and production of phytoplankton in the Southern Kattegat
K. Richardson & A. Christoffersen

No. 385 Fishing patterns and yield variations
H. Gislason

No. 384 The landings per unit of cod, plaice, flounder, dab, turbot and brill in the Western Baltic 1963-89 as estimated from the Bagenkop fleet
O. Bagge & E. Steffensen

No. 383 Hypoxia and the demersal fish stocks in the Kattegat (IIIa) and subdivision 22
O. Bagge

No. 382 ECHOANN  an analyzer for echosounder signals
P. Degnbol

No. 381 Report on the acoustic survey in ICES sub.div. 22,23 and 24 in November 1989
K.-J. Stæhr

No. 380 Forsøgsfiskeri efter hjertemuslinger (Cerastoderma edule) syd for Horns rev i Nordsøen
P.S. Kristensen

No. 379 Status for den nordatlantiske laks (Salmo salar) i Danmark
O. Christensen

No. 378 Population- og produktionsforhold for ål (Anguilla anguilla L.) i Bjørnsholm Å-systemet
J. 
Bisgaard & M.I. Pedersen

No. 377 Tærbens (Raja radiata Donovan) biologi i Nordsøen 
M. 
Vinther

No. 376 Udsætningsplan for Rye Å 1990
K. Jørgensen

No. 375 Udsætningsplan for Voers Å 1990
K. Jørgensen

No. 374 Udsætningsplan for Gerå 1990
K. Jørgensen

No. 373 Udsætningsplan for Simested Å 1990
J. Dolby

No. 372 Udsætningsplan for Binderup Å 1990
J. Dolby

No. 371 Udsætningsplan for Storåen 1990
E. Hansen

No. 370 Udsætningsplan for Kongeåen 1990
E. Hansen

No. 369 Udsætningsplan for Sneum Å 1990
E. Hansen

No. 368 Antibiotikas påvirkning af sedimentets mikroflora 
G. Bech & I. Müller
Udgivet i 1989

No. 367 Undersøgelse af genetisk variation hos ørred (Salmo trutta) som funktion af tid og dambrug
V. Simonsen & G. Rasmussen
Udgivet i 1989

No. 366 Phytoplankton distribution and activity in the Skagerrak: a review
K. Richardson
Udgivet i 1989

No. 365 The influence of variations in recruitment on multispecies yield predictions in the North Sea
H. Gislason

No. 365a Multispecies yield and SSB curves for North Sea cod, haddock and whiting
H. Gislason

1989

No. 364 Biologi [i.e. biology] of the dace Leuciscus leuciscus (L.) in a Danish lowland stream
S. Pedersen & N. Poulsen

No. 363 DFH's arbejdsområder i 1989 samt en historisk oversigt 1889 -1989
E. Hoffmann

No. 362 Laksefiskeriet i Østersøen
O. Christensen

No. 361 Estimation of larval growth rates from herring larvae surveys
V. Christensen & P. Munk

No. 360 Primary data of length/weight, pigmentation stages and chemical composition in ascending elvers, Anguilla anguilla
I. Boëtius & J. Boëtius

No. 359 Report on herring acoustic surveys in the North Sea, Skagerrak and Kattegat during summer 1988
E. Kirkegaard

No. 358 On the applicability of aereal survey techniques for recording and estimating densities of mussel beds
S. Munch-Petersen & P.S. Kristensen

No. 357 Danish discards in Sub-division 22 in 1988 and in 1978-89 as an indicator of strength of year classes
O. Bagge

No. 356 The ICES multispecies VPA's for the Baltic fish stocks
H. Sparholt

No. 355 HECAST a working group catch statistics spreadsheet package
V. Christensen

No. 354 Mesh selection of Nephrops in 60 and 70 mm Nephrops trawl
E. Kirkegaard, N.A. Nielsen & O. Bagge

No. 353 Impact of oxygen deficiency on fish disease levels
E. Nielsen & S. Mellergaard

No. 352 Fiskeriundersøgelser i 100 år 1889-1989
E. Hoffmann

No. 351 Blåmuslinger i Limfjorden  økologi og fiskeri
P.S. Kristensen

No. 350 Udsætningsplan for mindre vandsystemer mellem Varde Å og Vidåen
P. Geertz-Hansen & J. Dolby

No. 349 Udsætningsplan for mindre vandsystemer mellem Ring- købing og Varde Å
P. Geertz-Hansen & J. Dolby

No. 348 Udsætningsplan for mindre vandsystemer mellem Bovbjerg Fyr og Ringkøbing
P. Geertz-Hansen & J. Dolby

No. 347 Udsætningsplan for Flodbæk og Tversted Å
J. Dolby & P. Geertz-Hansen

No. 346 Udsætningsplan for mindre vandsystemer mellem Mariager Fjord (incl.) og Limfjorden
P. Geertz-Hansen & J. Dolby

No. 345 Udsætningsplan for mindre vandsystemer mellem Kalø Vig (incl.) og Randers Fjord
P. Geertz-Hansen & J. Dolby

No. 344 Udsætningsplan for vandløb omkring Haderslev mellem Sønderballe Strand og Avnø Vig
P. Geertz-Hansen

No. 343 Udsætningsplan for alsiske vandløb
E. Hansen

No. 342 Udsætningsplan for tilløb til Åbenrå Fjord og Genner Bugt
E. Hansen

No. 341 Udsætningsplan for Brede Å's vandsystem
E. Hansen

No. 340 Udsætningsplan for Trend Å
E. Hansen

No. 339 Udsætningsplan for Bjørnsholm Å
E. Hansen

No. 338 Udsætningsplan for de bornholmske ørredvande 1989
O. Christensen

No. 337 Evaluation of a microencapsulated diet for turbot (Scopththalmus maximus L.)
J.G. Støttrup

No. 336 Udsætningsplan for Brøns Å 1989
K. Jørgensen

No. 335 Udsætningsplan for Lerkenfeld Å 1989
K. Jørgensen

No. 334 Udsætningsplan for Vidå 1989
K. Jørgensen

1988

No. 333 Omplantning af rødspætter
E. Hoffmann

No. 332 Stock identification of demersal fish in the Baltic
O. Bagge & E. Steffensen

No. 331 The change in abundance and growth of plaice and dab in Subdivision 22 1962-85
O. Bagge & E. Nielsen

No. 330 A review of investigations of the predation of cod in the Baltic
O. Bagge

No. 329 Miljøbelastningen fra hav- og dambrug
J. Horsted

No. 328 Growth in fish larvae: are they particularly efficient?
T. Kiørboe

No. 327 A stochastic integrated VPA for herring in the Baltic Sea with acoustic estimates as auxiliary information
H. Sparholt

No. 326 Marine science information resources in Scandinavia 
J. Collins & B. Gaardestrup
Udgivet i 1989

No. 325 Report on an acoustic survey for mackerel in the North Sea, Skagerrak and Kattegat in July-August 1987
P. Degnbol, S.A. Iversen, E. Kirkegaard & P. Lewy

No. 324 Response of Gonyaulax tamarensis to the presence of a pycnocline in an artificial water column
J. Rasmussen & K. Richardson

No. 323 A hydroacoustic survey of the eastern North Sea, Skagerrak and Kattegat August-September, 1987
P. Degnbol, E. Kirkegaard & P. Lewy

No. 322 Recruitment of young cod in subdivision 22
O. Bagge, S. Mellergaard & I. Dalsgaard

No 321 The development of the fishery on Norway lobster in the Kattegat 1970-87
O. Bagge

No. 320 Discrimination of stocks of plaice in the Kattegat by electrophoresis and meristic characters
V. Simonsen, E. Nielsen & O. Bagge

No. 319 The biomass of skates in the North Sea
M. Vinther & H. Sparholt

No. 318 Report on the acoustic survey in ICES sub.div. 22 and 24 in October 1987
T. Neudecker & K.-J. Stæhr

No. 317 A calibration method for split beam echo sounders including calibration of directivity compensation and level
P. Degnbol

No. 316 Some observations on the food selection of plaice and dab in Øresund, Denmark
H. Degel & H. Gislason

No. 315 Assessments of North Sea cod and haddock based on two new tuning methods applying commercial catch, effort and research vessel data
P. Lewy

No. 314 Assessment of the stocks of mussels in the Danish wadden sea
S. Munch-Petersen & P.S. Kristensen

No. 313 The diet and consumption of horse mackerel (Trachurus trachurus) in the eastern North sea, August 1986
K. Dahl & E. Kirkegaard

No. 312 Winter nutrient concentrations and primary production in the eastern North sea
K. Richardson & O.V. Olsen

No. 311 An estimate of the total biomass of fish in the North Sea, with special emphasis on fish eating species not included in the MSVPA model
H. Sparholt

No. 310 A model for estimation of natural mortality, fishing mortality and emigration between Skagerrak- Kattegat and the Western Baltic herring stocks, based on catch data, acoustic data and youngfish survey data
H. Sparholt

No. 309 Danish discards in the Baltic 1986-1987
O. Bagge

No. 308 The winter ecology of North sea herring larvae – a preliminary study
P. Munk, T. Kiørboe & K. Richardson

No. 307 Tagging of turbot and brill in the Kattegat 1965-70
O. Bagge

No. 306 Catching large herring larvae – gear applicability and larval distribution
P. Munk

No. 305 Distributions of fish parasites and diseases in relation to hydrography in Danish coastal waters
X. Shen, K. Richardson, E. Nielsen & S. Mellergaard

No. 304 Periodicity of feeding in Baltic cod
O. Bagge & J. Bay

No. 303 The influence of oxygen deficiency on the dab populations in the eastern North Sea and the southern Kattegat
S. Mellergaard & E. Nielsen

No. 302 Growth and recruitment of plaice in the Kattegat
O. Bagge & E. Nielsen

No. 301 The Danish acoustical survey in div. IIIa and eastern North sea August 1986
E. Kirkegaard, P. Lewy & K. Stæhr

No. 300 A suggestion for residual natural mortalities, M1, to be used in the North Sea MSVPA model
H. Sparholt

No. 299 Some theoretical aspects of the implementation of virtual population analysis in I.C.E.S.
P. Sparre & H. Gislason

No. 298 Recapture and growth of transplanted plaice
E. Hoffmann & H. Degel

No. 297 Index to the Canadian translations of fisheries and aquatic sciences no. 4451-5333
M. Guin

No. 296 Jyllandsstrømmen
K. Richardson &  T. Jacobsen

1987

No. 295 Mussel and oyster culture in Denmark
P.S. Kristensen

No. 294 Notat om anvendelsen af Dana

1986

No. 293 Håndbog i ålesygdomme
S. Mellergaard & I. Dalsgaard

No. 292 Integrated stochastic virtual population analysis
P. Lewy

No. 291 Signal threshold echointegration
H. Lassen

No. 290 A towed body for echo integration in shallow water
K.-J. Stæhr, B. Lundgren & S. Sørensen

No. 289 Det biologiske grundlag for fiskeriregulering
E. Ursin

No. 288 The distribution of 6-month-old herring larvae in the North Sea
P. Munk

No. 287 A comparison between the standard-IKMT and the METHOT-IKMT for catching 6-month old herring larvae
P. Munk

No 286 Herring larvae distribution, plankton production and hydrography in the Buchan area in sep-oct, 1985
K. Richardson

No. 285 Field and laboratory trials with a multi-channel fluorometer used to determine in situ concentrations of plant pigments
K. Richardson

No. 284 Change in abundance and growth of dab and plaice in subdivision 22 1953-64 and 1982-85
O. Bagge & E. Nielsen

No. 283 Danish discards in the Baltic, 1985-86
O. Bagge

No. 282 Report on the acoustic survey for herring of the west coast of Denmark in July 1985
E. Kirkegaard

No. 281 Stomach contents of mackerel, horse mackerel and whiting in the eastern part of the North Sea in July 1985
K. Dahl & E. Kirkegaard

No. 280 Estimating average length composition from the international heering larvae survey data
V. Christensen & H. Lassen

No. 279 Acoustical survey in Skagerrak-Kattegat and the western Baltic in August-September 1985
P. Degnbol

No. 278 Notat om: Torske- og sildebestandens gensidige påvirkning
N.Å. Nielsen & H. Sparholt

No. 277 Rødspætter langs den Jyske vestkyst
K. Albrechtsen

No. 276 Problematikken omkring bestandsopsplitning

No. 275 Forsøgsfiskeri efter taskekrabber ved Læsø  1985
M. Frøding

1985

No. 274 Danish discards in the cod fishery in the Baltic 1984-85
O. Bagge

No. 273 Production strategies in Danish marine trout farms
E. Hoffmann

No. 272 Growth, mortality and larvae production in the Shetland area estimated from the international North Sea herring larvae surveys in 1972-83
S.A. Pedersen

No. 271 Myxobolus infections in plaice (Pleuronectes platessa)
E. Nielsen

No. 270 Target strength of Baltic herring and sprat measured in-situ
K.-J. Stæhr

No. 269 Sources and magnitude of random errors in acoustic fish abundance estimate
E. Kirkegaard

No. 268 Preliminary investigations of 0- and 1- group plaice surveys in the Kattegat in the period 1950-84
O. Bagge

No. 267 Results from comparative age-readings of Baltic cod and flounder otoliths
H. Lassen

No. 266 Integrated stochastic virtual population analysis (ISVPA) applying catch, effort and survey information
P. Lewy

No. 265 Estimation of herring larvae production
V. Christensen

No. 264 Summary of Danish enclosure experiments
J.E. Beyer

No. 263 Extensive rearing of turbot larvae (Scophthalmus maximus L.) on low concentrations of natural plankton
H. Paulsen

No. 262 Experiences with the scientific computer system on R/V Dana
T. Aarup

No. 261 The stomach contents of dab (Limanda limanda) in the Baltic as indicators of different feeding strategies
E. Ursin

No. 260 A software package for acoustic survey evaluation
P. Degnbol & L. Bangsborg

No. 259 On the prey size preferences and size-indiscriminate feeding of whiting (Merlangius merlangus) in the wetern Baltic
E. Ursin

No. 258 Acoustical survey in Skagerrak-Kattegat and the western Baltic in Aug.-Sept. 1984
P. Degnbol, O. Haggström & L.E. Palmen

No. 257 The Jutland Current
O.V. Olsen

No. 256 Investigations on the relationship of herring larvae, plankton production and hydrography at Aberdeen Bank, Buchan area, September 1984
V. Christensen

No. 255 On the relation between diurnal migration and feeding of blue whiting in the Skagerrak
P. Degnbol

No. 254 Effects of food patches on distribution, growth and survival of fish larvae
H. Paulsen

No. 253 The total mortality of cod in the Baltic 1982-85 as estimated from bottom-trawl surveys
E. Steffensen

No. 252 On the prey size of cod (Gadus morhua) in the western Baltic
E. Ursin

No. 251 Fish diseases in the Eastern North Sea dab (Limanda limanda) population with special reference to the epidemiology of epidermal hyperplacias/papillomas
S. Mellergaard & E. Nielsen

No. 250 Estimering af vækst, dødelighed og produktion i sildelarvepopulationer
S.A. Pedersen

No. 249 Fiskeribiologiske undersøgelser i forbindelse med Dansk Olie og Naturgas A/S (D.O.N.G.) vandindvining i Hjarbæk Fjord
V.H. Jacobsen

No. 248 Kølevandsopdræt af regnbuørred
F. Bregnballe

1984

No. 247 Estimation of fishing capacity for EEC
H. Sparholt & S. Moth-Poulsen

No. 246 Sejens (Pollachius virens L.) fødebiologi i Nordsøen
L. Nielsen

No. 245 The Jutland current
G. Kullenberg & O.V. Olsen

No. 244 A compact eight channel continuous flow analyzer for shipboard use
B. Lundgren & P. Iversen

No. 243 A mobile hydroacoustical integrator
B. Lundgren

No. 242 Report on the acoustic survey in ICES Div. IIIa, 1982 and 1983
P. Degnbol

No. 241 A computer program for estimation of food suitability coefficients from stomach content data and multispecies VPA
P. Sparre

No. 240 The total mortality of cod in the Baltic 1982-1984 as estimated from bottom trawling surveys
E. Steffensen

No. 239 Danish discards in the cod fishery in the Baltic 1981-84
O. Bagge

No. 238 Estimation of year class strength of plaice in the Kattegat 1980-83
E. Hoffmann

No. 237 Danish salmon stocking experiments in two Swedish rivers
O. Christensen

No. 236 Preliminary investigations on the eastern North Sea and the Skagerrak plaice (Pleuronectes platessa) populations and their diseases
S. Mellergaard & E. Nielsen

No. 235 Preliminary investigations on the eastern North Sea and the Skagerrak dab (Limanda limanda) populations and their diseases
E. Nielsen

No. 234 The influence of different trawl riggings on species composition and on catches of diseased flatfish
S. Mellergaard

No. 233 Distribution of herring larvae at Aberdeen Bank, Buchan area, September 1983
V. Christensen

No. 232 First feeding of larval herring at low food concentrations
T. Kiørboe

No. 231 Physical and biological interactions leading to plankton blooms
G. Kullenberg

No. 230 Phyto-/zooplankton distribution in relation to hydrography in a frontal region off Skagen (Denmark) in April 1984
T. Kiørboe & V. Christensen

No. 229 Stomach evacuation rates of Atlantic cod (Gadus morhua)
E. Ursin

No. 228 Udnyttelse af kølevand fra kraftværker til dyrkning af fisk, skaldyr og alger
A. Jokumsen

No. 227 Dansk havbrug
E. Hoffmann