Studenterprojekter

På DTU Aqua kan du lave bachelor- og specialeprojekter og tage specialkurser indenfor akvatisk videnskab og teknologi, herunder fiskeriforvaltning.

Hvad tilbyder vi

Inden for forskningsområdet Fiskeriforvaltning tilbyder vi studerende projekter om

  • analyser af fiskeridynamik og fiskerimodellering
  • modellering af økosystemer og forvaltning
  • maritim rumlig forvaltning i relation til fiskeri og andre marine sektorer
  • marine indikatorer for bæredygtighed, pres og påvirkning
  • miljøvurdering af påvirkninger fra store marine konstruktioner og fiskeri
  • evaluering af fangstregler og forvaltningsstrategier
  • modellering, bestandsvurderinger og forvaltningsevaluering af databegrænsede bestande
  • evaluering af interessenters opfattelse af og deltagelse i fiskeri- og marin forvaltning. 

Sådan kommer du i gang

Hvis du selv har en ide til et projekt, er du velkommen til at kontakte en vejleder direkte. Alle projekter skal være baseret på en projektkontrakt med en vejleder.