Unge regnbueørreder (Oncorhynchus mykiss). Foto: Tilo Pfalzgraff.

Ph.d.-forsvar om konsekvensen af stress for stofskiftet hos fisk i akvakultur

tirsdag 25 jan 22

Kontakt

Tilo Pfalzgraff
Ph.d.-studerende
DTU Aqua

Kontakt

Peter Vilhelm Skov
Lektor
DTU Aqua
35 88 32 63

Den 8. februar 2022 forsvarer Tilo Pfalzgraff, DTU Aqua sin ph.d.-afhandling. Forsvaret kan overværes online på Zoom. 

Den store vækst i akvakulturindustrien i de seneste årtier har øget opmærksomheden på dyrevelfærd i fiskeopdræt. Der har tidligere været en opfattelse af, at fisk er mindre følsomme, men forskning viser, at de påvirkes lige så meget af stressende faktorer som fugle og pattedyr. 

Fiskenes velfærd i akvakultur påvirkes bl.a. af vandkvalitet, tæthed af fisk, foder, håndtering og social stress. Nogle af disse stressfaktorer har vist sig at forårsage kronisk forøgede kortisolniveauer hos fiskene. Kortisol er den primære stressindikator hos de fleste fisk.

I sit ph.d.-projekt har Tilo Pfalzgraff undersøgt, hvordan langvarigt forhøjede kortisolniveauer påvirker stofskiftet hos regnbueørreder. Studiet omfatter fire eksperimentelle undersøgelser under forskellige forhold i akvakulturfaciliteterne hos DTU Aqua i Hirtshals. I undersøgelserne fik fiskene tilført kortisol fra et lille implantat, som frigjorde hormonet over flere uger. 

Tilo Pfalzgraff konkluderer, at resultaterne understreger vigtigheden af at beskæftige sig med fiskevelfærd i akvakultur. Blandt andet påvirkes væksthastigheden hos fiskene af kronisk forhøjede kortisolniveauer forårsaget af stressende opdrætsbetingelser. Desuden vil stressende omgivelser kunne resultere i forringet vandkvalitet. Det skyldes, at fisk med høje kortisolniveauer optager foderet dårlige, så næringsstofferne i stedet ender i vandet. Forringet vandkvalitet kan føre til bakterievækst og kan udfordre opdrætsanlæggenes bæreevne og dermed dyrevelfærden. 

Om forsvaret

Tilo Pfalzgraff forsvarer sin ph.d.-afhandling "Effects of cortisol on the nutrient utilisation and bioenergetics of rainbow trout" tirsdag den 8. februar 2022 kl. 13.00 på Zoom (find link nedenfor).

Vejledere

  • Hovedvejleder: Lektor Peter V. Skov
  • Medvejleder: Seniorforsker Ivar Lund

Censorer

  • Seniorforsker Manuel Gesto, DTU Aqua (formand)
  • Professor Gudrun De Boeck, University of Antwerp, Belgien
  • Forskningsdirektør David J. McKenzie, Centre National de la Recherche Scientifique, Frankrig

Ordstyrer ved forsvaret

  • Seniorforsker Anne Johanne Tang Dalsgaard, DTU Aqua
Få mere at vide

Hent populærvidenskabeligt resume af afhandlingen (på engelsk)

En kopi af afhandlingen kan fås ved henvendelse til Karin Stubgaard, stub@aqua.dtu.dk

Deltagelse i forsvaret på Zoom

Alle er velkomne til at deltage i Tilo Pfalzgraffs forsvar på Zoom: 
https://dtudk.zoom.us/j/69648081898?pwd=aEVtMW5yQ0lwWFJEYm5PTTFaQmowdz09   

Vær venlig at gå ind i møderummet senest 10 minutter, før forsvaret starter. Alle deltageres mikrofoner burde være slået fra som udgangspunkt, men tjek gerne, at din mikrofon er slukket. Der vil blive givet instruktioner om forløbet ved forsvarets start.