Udsnit af kort fra ph.d.-afhandling,s om viser den årlige gennemsnitlige vandloppebiomasse. Grafik: Camila Serra Pompei.

Ph.d.-forsvar om modeller for planktonsamfund

tirsdag 17 nov 20

Kontakt

Ken Haste Andersen
Professor, Sektionsleder
DTU Aqua
35 88 33 99

Den 27. november 2020 forsvarer Camila Serra Pompei sin ph.d.-afhandling. Forsvaret kan følges online. 

Plankton spiller en stor rolle i havets økosystemer, fordi de udgør fundamentet i fødekæderne og er fødegrundlag for mange organismer. Desuden fjerner plankton CO2 via fotosyntese. Det meste af dette fixerede kulstof indgår i havets fødekæder, men noget af det synker med tiden ned på havbunden i form af ekskrementer og døde organismer. Her kan det ligge utilgængeligt for atmosfæren i hundreder eller tusinder af år. Dette tab af CO2 er en vigtig brik i at forstå, hvordan havet regulerer klimaet.

Klimaforandringer ændrer sammensætningen af planktonsamfundene og de processer i økosystemet, som plankton indgår i, f.eks. overførslen af energi til fisk og bindingen af kulstof i havbunden. Derfor er det vigtigt at forstå, hvordan plankton vil reagere på klimaforandringer. 

Ph.d.-studerende Camila Serra Pompei, DTU Aqua, og kendes kollegaer har med matematiske modeller undersøgt de mekanismer, som bestemmer sammensætningen af planktonsamfundene og de processer, som foregår i plantonsamfundene. Arbejdet præsenteres i ph.d.-afhandlingen “Trait-based models of plankton communities: from individuals to ecosystem functions”.

Camila Serra Pompei har studeret, hvordan temperaturen påvirker mikrobielle planktonsamfund, og hun viser, at højere temperature vil medføre, at de binder mindre kulstof fra atmosfæren. Desuden præsenterer hun rammerne for en ny model, som forbedrer den måde, som dyreplankton indgår i planktonmodellerne. I ph.d.-studiet er modellen anvendt til at undersøge de faktorer, som bestemmer planktonsamfundenes sammensætning og den transport af kulstof, som de står for. Derudover har Camila Serra Pompei koblet modellen med en global model af havene for at undersøge dyreplanktons betydning for effektiviteten i den globale eksport af kulstof fra atmosfæren til havbunden.

Om forsvaret

Camila Serra Pompei forsvarer sin ph.d.-afhandling "Trait-based models of plankton communities: from individuals to ecosystem functions” fredag den 27. november 2020 kl. 13:00 via Zoom. Find link til Zoom i boksen nederst på siden. 

Vejledere

  • Hovedvejleder: Professor Ken H. Andersen, DTU Aqua
  • Medvejleder: Professor Andy Visser, DTU Aqua
  • Medvejleder: Professor Thomas Kiørboe, DTU Aqua

Censorer

  • Lektor Marja Koski, DTU Aqua
  • Professor Dag L. Aksnes, University of Bergen, Norge
  • Professor Andreas Oschlies, IFM-GEOMAR, University of Kiel, Tyskland

Ordstyrer ved forsvaret

  • Seniorforsker Patrizio Mariani, DTU Aqua
Få mere at vide

Hent populærvidenskabeligt resume af afhandlingen her

En kopi af afhandlingen kan fås på e-mail. Kontakt Karin Stubgaard, stub@aqua.dtu.dk.

Link til Zoom og retningslinjer for deltagelse i forsvaret via Zoom

Camila Serra Pompeis forsvar kan følges på Zoom via dette link: https://dtudk.zoom.us/j/67047675268?pwd=TXMrOEIvdXJnczEwazVGdGhsTHYwUT09

Vær venlig at gå ind i mødet på Zoom 10 minutter før forsvarets starttidspunkt.

Tjek gerne, at både dit kamera og din mikrofon er slået fra hele tiden.

Ved starten af forsvaret vil der blive givet instruktioner om, hvordan forsvaret foregår. Efter at censorerne har haft lejlighed til at stille deres spørgsmål, er det muligt for publikum at stille spørgsmål, hvis tiden tillader det.