Dana på togt i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat

Dana på togt i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat

Hvornår

22. jun 09:00 - 08. jul 17:00

Arrangør

DTU Aqua

Dana på togt i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat

Forskningsskibet Dana er på silde-akustiktogt for at indsamle data om sild og brisling, som er vigtige bestande i det kommercielle fiskeri.

Dana til søs
Dana til søs. Foto: Susan Mærsk Lusseau.

Fra den 22. juni til 8. juli 2024 er Dana på det årlige silde-akustiktogt – med det officielle navn Herring Acoustic Survey (HERAS). Togtet koordineres af Det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES) og gennemføres af forskningsinstitutter fra Skotland, Tyskland, Nederlandene, Norge, Irland og Danmark.

Togtet gennemføres hvert år fra slutningen af juni og juli. Over denne periode dækkes hele Nordsøen, Skagerrak, Kattegat og kystsoklen nord og vest for Storbritannien og Irland samtidigt. Dermed opnås et øjebliksbillede af alle silde- og brislingebestandene i området. Dana dækker Kattegat, Skagerrak og det nordøstlige hjørne af Nordsøen. 

Datoerne for togtet kan ændres lidt (+/- 2-3 dage).

Hvilke data indsamles?

Data indsamles ved hjælp af hydro-akustisk opmåling langs planlagte transekter og ved kortvarigt fiskeri på de opmålte stimer. Data anvendes til at kortlægge udbredelse og estimere biomasse såvel som størrelses-, alders- og modenhedsfordeling af silde- og brislingebestandene. Desuden indsamles data på hydrografi og plankton, som kan bidrage til at forklare udbredelsen af sild og brisling. 

Hvad bruges data til?

Data fra landenes togter samles og behandles i ICES. Resultaterne bliver brugt til ICES’ biologiske rådgivning om silde- og brislingebestandenes tilstand. Rådgivningen er målrettet myndigheder, som bruger dem som grundlag, når de skal fastsætte fiskekvoter og andre regler for fiskeriet.

Hvor er Dana nu?

Om Dana

Dana er Danmarks største havundersøgelsesskib og DTU Aquas primære skib. Dana har hjemhavn i Hirtshals.