DTU Aqua indsamler data om makrel

DTU Aqua indsamler data om makrel

Hvornår

02. jul 09:00 - 12. jul 17:00

Arrangør

DTU Aqua

DTU Aqua indsamler data om makrel

Forskningsskibet Dana er på International Ecosystem Summer Survey in the Nordic Seas for at indsamle data om makrelbestanden.

Arbejdsdækket på fartøjet Ceton
Arbejdsdæk på fartøjet Ceton. Foto: Kai Wieland.

Fra den 2. til den 12. juli 2024 indsamler DTU Aqua data om makrelbestanden. Det sker som en del af International Ecosystem Summer Survey in the Nordic Seas (IESSNS), som koordineres af Det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES). 

Undersøgelserne gennemføres hver sommer af Norge, Island og Færøerne, som dækker Nordatlanten (Østgrønland til Norskehavet og Barentshavet), og af Danmark, som dækker det nordvestlige Nordsøen og Skagerrak.

De danske undersøgelser gennemføres på et lejet fiskefartøj (Ceton S205).   

Datoerne for togtet kan ændres lidt (+/- 2-3 dage).

Hvilke data indsamles?
Data indsamles ved at fiske pelagisk efter makrel på forskellige stationer langs fastsatte transekter. Data omfatter bl.a. fiskenes vægt, længde og alder, som anvendes til at estimere udbredelse og biomasse. Desuden indsamles data om hydrografiske forhold og plankton, som kan bidrage til at forklare udbredelsen af makrellen. 

Hvad bruges data til?
Data fra landenes togter samles og behandles i ICES. Resultaterne bliver til ICES’ biologiske rådgivning om makrelbestandens tilstand. Rådgivningen er målrettet myndigheder, som bruger den som grundlag, når de skal fastsætte fiskekvoter og andre regler for fiskeriet.