Marie Storr-Paulsen

Marie Storr-Paulsen

Sektionsleder

DTU AQUA
Institut for Akvatiske Ressourcer

Sektion for Monitering og Data

Danmarks Tekniske Universitet

Kemitorvet

Bygning 201, rum 038

2800 Kgs. Lyngby

Få tilsendt vCard på e-mail.

LoadingText
https://www.aqua.dtu.dk/service/telefonbog/person?fr=1&id=39747&mr=100&peer=1&ptype=peer&qt=dtupublicationquery&tab=2
24 NOVEMBER 2020