Ph.d.-studerende

Ph.d.-studerende og -projekter indenfor forskningsområdet Ferskvandsfiskeri og -økologi.

DTU Aqua har løbende omkring 40 ph.d.-studerende indskrevet. På den engelske del af DTU Aquas hjemmeside kan du finde information om instituttets ph.d.-studerende og deres projekter under de enkelte forskningsområder.