Advisory board

DTU Aquas advisory board har til opgave at rådgive instituttets ledelse om aktiviteter inden for forskning, uddannelse, myndighedsbetjening og innovation.

Medlemmerne af DTU Aquas advisory board er:

  • Direktør Anne Mette Bæk Jespersen, Marine Ingredients Denmark
  • Fvh. direktør Brian Thomsen, Dansk Akvakultur 
  • Sektionsleder Hans-Martin Olsen, COWI/Danmarks Sportsfiskerforbund
  • Adm. direktør Kenn Skau Fischer, Danmarks Fiskeriforening PO
  • Direktør Marianne Thyrring, Danmarks Meteorologiske Institut 
  • Afdelingschef Nis Christensen, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri