Organisation

DTU Aqua har ca. 360 medarbejdere, hvoraf omkring halvdelen er videnskabeligt personale, inklusive ca. 40 ph.d.-studerende. Det øvrige personale består af biologassistenter, laboranter, administrativt personale, skibsbesætning, studentermedhjælpere m.fl. 

Instituttet er organiseret i 10 faglige sektioner, som varetager forsknings-, undervisnings- og rådgivningsopgaver. Derudover har instituttet en række faglige og administrative støttefunktioner, herunder forskningsskibet Dana. 

Læs mere om DTU Aquas organisation

Organisationsdiagram

DTU Aquas organisation

Lokaliteter

DTU Aqua har medarbejdere på DTU's lokaliteter i Lyngby, Hirtshals, Silkeborg og Nykøbing Mors, i Sisimiut på Grønland samt på forskningsskibet Dana. 

Find adresser og kontaktoplysninger for DTU Aquas lokaliteter