Advisory board

Alle DTU-institutter har et advisory board, som har til opgave at rådgive instituttets ledelse om aktiviteter inden for forskning, uddannelse, myndighedsbetjening og innovation.

Medlemmerne af DTU Aquas advisory board er:

  • Direktør Anne Mette Bæk Jespersen, Marine Ingredients Denmark 
  • Regionschef Bjørn Wirlander, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
  • Direktør Brian Thomsen, Dansk Akvakultur 
  • Sektionsleder Hans-Martin Olsen, COWI/Danmarks Sportsfiskerforbund
  • Direktør Marianne Thyrring, Danmarks Meteorologiske Institut 
  • Underdirektør Ole Lundberg Larsen, Danmarks Fiskeriforening PO