Advisory board

Alle DTU-institutter har et advisory board, som har til opgave at rådgive instituttets ledelse om aktiviteter inden for forskning, uddannelse, myndighedsbetjening og innovation.

Medlemmerne af DTU Aquas advisory board er:

  • Direktør Anne Mette Bæk Jespersen, Marine Ingredients Denmark

  • Fvh. direktør Brian Thomsen, Dansk Akvakultur 

  • Sektionsleder Hans-Martin Olsen, COWI/Danmarks Sportsfiskerforbund

  • Adm. direktør Kenn Skau Fischer, Danmarks Fiskeriforening PO

  • Direktør Marianne Thyrring, Danmarks Meteorologiske Institut 

  • Afdelingschef Nis Christensen, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri