Organisation

DTU Aqua har ca. 325 medarbejdere (årsværk), hvoraf omkring en tredjedel er videnskabeligt personale. Det øvrige personale består af biologassistenter, laboranter, administrativt personale, skibsbesætning, studentermedhjælpere m.fl. 

Instituttet er organiseret i ni faglige sektioner, som varetager forsknings-, undervisnings- og rådgivningsopgaver. Derudover har instituttet en række faglige og administrative støttefunktioner, herunder havforskningsskibet Dana.

Læs mere om DTU Aquas

Organisationsdiagram

Organisationsdiagram for DTU Aqua

Lokaliteter

DTU Aqua har medarbejdere i Lyngby, Silkeborg, Hirtshals og Nykøbing Mors samt på Dana. 

Find adresser og kontaktoplysninger for DTU Aquas lokaliteter