Konsekvensvurderinger af fiskeri i naturbeskyttelsesområder

DTU Aqua foretager konsekvensvurderinger af fiskeri efter muslinger, østers og søstjerner i naturbeskyttelsesområder (Natura 2000-områder). Konsekvensvurderinger er en videnskabelig vurdering af, hvad fiskeri i et givet område vil betyde for økosystemet. Konsekvensvurderingerne udarbejdes hvert tredje år, mens der i de mellemliggende år gennemføres årlige supplerende analyser, som afrapporteres i notater.

Konsekvensvurderingerne og notaterne bruges af Fødevareministeriet, som vidensgrundlag til at fastsætte regulerende foranstaltninger for fiskeri i områderne, f.eks. beskyttende ålegræskasser og dybdegrænse for fiskeri.

Seneste konsekvensvurderinger og notater

Nissum Bredning

Lovns Bredning

Løgstør Bredning

Lillebælt

Horsens Fjord

Tidligere konsekvensvurderinger

Find konsekvensvurderinger fra tidligere år findes under Forskningsrapporter

 

Kontakt

Pernille Nielsen
Seniorforsker
DTU Aqua
35 88 33 75