Produktionsbidragsmodel for rognfisk

Produktionsbidragsmodellen for opdræt af rognfisk i saltvand beregner hvor meget kvælstof, fosfor og organisk stof, produktionen af rognfisk tilfører vandet.

Beskrivelse af Produktionsbidragsmodellen for rognfisk ("havbrugsørreder") i saltvand

Produktionsbidraget er mængden af næringsstoffer (N, P og organisk stof (O)), som fiskeproduktionen tilfører vandet. Produktionsbidraget omfatter således fiskenes udskillelse af fækalier (ufordøjet foder) og affaldsprodukter (fra fordøjet foder) og tillægges evt. foderspild. 

Beregningen af produktionsbidraget og dets fordeling på partikulære og opløste stoffer afhænger af en række inputparametre inkl. foderets næringsstofsammensætning (foderdeklarationen), næringsstoffernes fordøjelighed, mængden af udfodret foder, foderkvotienten, samt rognprocenten. Produktionsbidragsmodellen for rognfisk gælder ved en normal produktion af rognfisk op til 4 kg i saltvand.

Hent manual for Produktionsbidragsmodellerne og Dambrugsmodellen

Registrér og få tilsendt Produktionsbidragsmodellen for rognfisk i saltvand betaversion 1.1.

Produktionsbidragsmodellen for rognfisk er under fortsat udvikling, og kommentarer og forbedringsforslag modtages gerne

Udfyld nedenstående skema og få tilsendt seneste version af modellen. Vi bruger udelukkende oplysningerne til at sende dig information om opdateringer af modellen og lignende. Når du har registreret dig, får du tilsendt en mail med produktionsbidragsmodellen vedhæftet.

*
*
*
*
*
*
*

Kontakt

Seniorforsker
Anne Johanne Tang Dalsgaard
Tlf. 35 88 32 16
jtd@aqua.dtu.dk

Sektionsleder
Per Bovbjerg Pedersen
Tlf. 35 88 32 56
pbp@aqua.dtu.dk