Manual og litteratur

Manual og baggrundslitteratur for produktionsbidragsmodellen og dambrugsmodellen.

Manual

Centrale forskningsrapporter

Andetårsrapporter fra enkeltdambrug under forsøgsordningen

Andre forskningsrapporter

  • Dambrugsteknologi – reduktion af kvælstofudledning fra Modeldambrug: Test af denitrifikationsfiltre
    DTU Aqua-rapport nr. 234-11 

  • Dambrugsteknologi – reduktion af kvælstofudledning fra Modeldambrug: Undersøgelse af biofilterelementer, biofilterkinetik og forhold af betydning for nitrifikationen
    DTU Aqua-rapport nr. 233-11 

Videnskabelige artikler

Lovgivning

 

Kontakt

Seniorforsker
Anne Johanne Tang Dalsgaard
Tlf. 35 88 32 16
jtd@aqua.dtu.dk

Sektionsleder
Per Bovbjerg Pedersen
Tlf. 35 88 32 56
pbp@aqua.dtu.dk