Lille regnbueørred i DTU's akvariefacilitet. Foto: Anne Lykke.

Fiske- og skaldyrssygdomme

DTU Aquas forskning i sundhed og sygdomme hos fisk og skaldyr har fokus på at understøtte forebyggelse og kontrol af sygdomme hos fisk, to-skallede bløddyr og krebsdyr.

Forskningsområdet Fiske- og Skaldyrssygdomme har fokus på forebyggelse og kontrol af sygdomme hos fisk, muslinger og østers samt krebsdyr. Området arbejder med forskning og udvikling af diagnostiske metoder til sygdomspåvisning, karakterisering af sygdomme og patogener samt vaksiner til brug i akvakultur. Desuden udføres risikovurderinger og overvågning af antibiotikaresistens i akvakultur.

Forskningen danner grundlagt for rådgivning af nationale og europæiske myndigheder.

Forskningsområdet råder over et moderne laboratorium og forsøgsfaciliteter og kan udføre diagnostik og infektionsforsøg med de fleste kendte sygdomme i akvakultur.

 

Kontakt

Forskningskoordinator
Sektionsleder
Britt Bang Jensen
abrj@aqua.dtu.dk

Diagnostik af fiske- og skaldyrssygdomme

DTU Aqua foretager diagnostiske undersøgelser af fisk og skaldyr.

Læs mere om diagnostikken

FN's bæredygtighedsmål

Vores forskning i fiske- og skaldyrsygdomme understøtter FN's Verdensmål for Bæredygtig Udvikling:

FN's Verdensmål for Bæredygtig Udvikling #14    FN's Verdensmål for Bæredygtig Udvikling #1

FN's Verdensmål for Bæredygtig Udvikling #2    FN's Verdensmål for Bæredygtig Udvikling #17