Studenterprojekter

På DTU Aqua kan du lave bachelor- og specialeprojekter og tage specialkurser indenfor akvatisk videnskab og teknologi, herunder kystøkologi.

Indenfor forskningsområdet Kystøkologi tilbyder DTU Aqua bachelor- og kandidatstuderende mulighed for at lave projekter om kystnære økosystemers struktur og funktion. Vi har fokus på bæredygtig udnyttelse af de produktive kystnære områder og påvirkninger fra menneskelig aktivitet, samt hvordan man kan forbedre vandkvaliteten og restaurere kystnære habitater.