Kontrakter om forskningsbaseret rådgivning

DTU Aqua har kontrakter om levering af forskningsbaseret rådgivning med Miljø- og Fødevareministeriet og rådgiver også andre myndigheder, blandt andet kommunerne.

Kontrakter om rådgivning om fiskeri og akvakultur

DTU har indgået en rammeaftale med Miljø- og Fødevareministeriet (tidl. Udenrigsministeriet) om forskningsbaseret myndighedsbetjening inden for fiskeri og akvakultur.

Rammeaftalen suppleres af en ydelsesaftale, som beskriver DTU Aquas konkrete ydelser inden for følgende områder:

  • Erhvervsfiskeri 
  • Akvakultur  fisk (rådgivningen på dette område leveres til Miljø- og Fødevareministeriet)
  • Akvakultur  muslinger, tang og kompensationsopdræt af muslinger 
  • Rekreativt fiskeri/lyst- og fritidsfiskeri  
  • Internationale direktiver og policyudvikling. 

Ydelserne kan være rådgivning, forskning og kompetenceopbygning eller monitering/overvågning.

Kontrakter om fiskepleje

DTU Aqua har kontrakter med Miljø- og Fødevareministeriet om forsknings- og udviklingsarbejde på fiskeplejeområdet. Fiskepleje handler om at bevare og ophjælpe fiskebestande og derved sikre, at der kan udøves et bæredygtigt fiskeri. Det sker blandt andet gennem udsætninger af fisk samt restaurering og forvaltning af deres levesteder.

Der er kontrakter inden for fem områder:

  • Forskningsaktiviteter omkring fisk og habitater i ferskvand 
  • Forskningaktiviteter omkring ål
  • Bestandsophjælpning og rådgivning i ferskvand 
  • Forskningaktiviteter omkring fisk i kystnære områder 
  • Bestandsophjælpning og rådgivning på det marine område.

Læs mere i

Kontrakter om udviklingsarbejde, dataindsamling og internationalt samarbejde

DTU Aqua har en række kontrakter med Miljø- og Fødevareministeriet om forskningsbaseret rådgivning i form af udviklingsarbejde og indsamling af data samt om deltagelse i internationale rådgivende arbejdsgrupper. 

Den største kontrakt handler om indsamling af data om fisk og fiskerier og brugen af disse data i den videnskabelige fiskerirådgivning. Data indsamles stort set på samme måde i hele EU i henhold til det såkaldte Data Collection Framework.

 

Fiskepleje.dk

DTU Aqua har kontrakter med Udenrigsministeriet, herunder Fiskeristyrelsen, om forsknings- og udviklingsarbejde, blandt andet inden for det rekreative fiskeri. Det drejer sig blandt andet om forskning i udsætning af fisk og restaurering og forvaltning af deres levesteder.

Fiskeplejen har sin egen hjemmeside, fiskepleje.dk

Kontakt

Jørgen Dalskov
Cheffiskerikonsulent
DTU Aqua
35 88 33 80