Kontrakter om forskningsbaseret rådgivning

DTU Aqua har kontrakter om levering af forskningsbaseret rådgivning med Fødevareministeriet og Miljøministeriet og rådgiver også andre myndigheder, blandt andet kommunerne.

Kontrakter om rådgivning om fiskeri og akvakultur

DTU har indgået en rammeaftale med Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og med Miljøministeriet om forskningsbaseret myndighedsbetjening.

Rammeaftalen suppleres af en ydelsesaftale, som beskriver DTU Aquas konkrete ydelser inden for følgende faglige indsatsområder:

  • Erhvervsfiskeri 
  • Akvakultur
  • Rekreativt fiskeri/lystfiskeri  
  • Klimatilpasning og miljøeffekter.

Ydelserne kan være rådgivning, forskning og kompetenceopbygning eller monitering.

Kontrakter om fiskepleje

DTU Aqua har kontrakter med Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri om forsknings- og udviklingsarbejde på fiskeplejeområdet. Fiskepleje handler om at bevare og ophjælpe fiskebestande og derved sikre, at der kan udøves et bæredygtigt fiskeri. Det sker blandt andet gennem udsætninger af fisk samt restaurering og forvaltning af deres levesteder.

Der er kontrakter inden for fem områder:

  • Forskningsaktiviteter omkring fisk og habitater i ferskvand
  • Forskningaktiviteter omkring ål
  • Bestandsophjælpning og rådgivning i ferskvand
  • Forskningaktiviteter omkring fisk i kystnære områder
  • Bestandsophjælpning og rådgivning på det marine område.

Ydelserne kan være rådgivning, forskning og undersøgelsesaktiviteter samt udsætninger og vandløbsrestaurering.

Kontrakter om udviklingsarbejde, dataindsamling og internationalt samarbejde

DTU Aqua har en række kontrakter med Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri om forskningsbaseret rådgivning i form af udviklingsarbejde og indsamling af data samt om deltagelse i internationale rådgivende arbejdsgrupper.

Den største kontrakt handler om indsamling af data om fisk og fiskerier og brugen af disse data i den videnskabelige fiskerirådgivning. Data indsamles stort set på samme måde i hele EU i henhold til det såkaldte Data Collection Framework.

Kontakt

Anja Gadgård Boye

Anja Gadgård Boye Direktør for myndighedsbetjening Mobil: 93513557