Monitering af fiskebestande

DTU Aqua bidrager til den fælles europæiske overvågning af fiskebestandenes tilstand og udvikling.

DTU Aqua har en stor kontrakt med Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, om indsamling af data om fisk og fiskerier og brugen af disse data i den videnskabelige fiskerirådgivning. Data indsamles stort set på samme måde i hele EU i henhold til reglerne i det såkaldte Data Collection Framework.

Dataindsamlingen

Dataindsamlingen foregår både på instituttets egne forskningsskibe, fra kommercielle skibe, i havne og ved hjælp af landingsstatistikker, information fra logbøger, VMS- satellitovervågning m.m.

Dataindsamlingen inkluderer både biologiske data, som fiskenes længde, vægt og alder, miljømæssige faktorer og ikke-biologiske informationer om f.eks. fiskeredskab og antal fiskedage.

Udvikling af metoder og udstyr

DTU Aqua arbejder desuden med udvikling og forbedring af metoder og teknologi til monitering af fisk, miljøer og fiskerier, som f.eks. optiske og hydroakustiske systemer til identifikation og bestemmelse af tætheden af skaldyr og fisk.

Kontakt

Anja Gadgård Boye

Anja Gadgård Boye Direktør for myndighedsbetjening Mobil: 93513557