Fangsten sorteres i fiskelaboratoriet på DTU Aquas havforskningsskib Dana. Foto: Line Reeh.

Monitering af fiskebestande

DTU Aqua bidrager til den fælles europæiske overvågning af fiskebestandenes tilstand og udvikling.

DTU Aqua har en stor kontrakt med Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, om indsamling af data om fisk og fiskerier og brugen af disse data i den videnskabelige fiskerirådgivning. Data indsamles stort set på samme måde i hele EU i henhold til reglerne i det såkaldte Data Collection Framework.

Dataindsamlingen

Dataindsamlingen foregår både på instituttets egne forskningsskibe, fra kommercielle skibe, i havne og ved hjælp af landingsstatistikker, information fra logbøger, VMS satellitovervågning m.m.

Dataindsamlingen inkluderer både biologiske data, som fiskenes længde, vægt og alder, miljømæssige faktorer og ikke-biologiske informationer om fx fiskeredskab og antal fiskedage.

Udvikling af metoder og udstyr

DTU Aqua arbejder desuden med udvikling og forbedring af metoder og teknologi til monitering af fisk, miljøer og fiskerier, som fx optiske og hydroakustiske systemer til identifikation og bestemmelse af tætheden af skaldyr og fisk.

 

DTU Aquas skibe

En del af de data, som DTU Aqua bruger i rådgivningen af myndigheder, indsamles fra DTU Aquas skibe.

Læs om DTU Aquas skibe

Kontakt

Anja Gadgård Boye
Direktør for myndighedsbetjening
DTU Aqua
93 51 35 57