Foto: Mikael Schlosser og DTU Elektro

Faciliteter til test af observationsteknologi, Lyngby

DTU Aqua har adgang til testfaciliteter for overflade- og undervandsrobotter.

Autonome System Test Arena

DTU Aqua har adgang til en arena til udvikling og test af overflade- og undervandsrobotter. Den Autonome System Test Arena (ASTA) tilbyder en førsteklasses infrastruktur til test af innovationer og udvikling af ny viden inden for autonome systemer.

Areanaen er en af verdens største indendørs infrastrukturer (40 x 24 x 14 m) til test af mobilrobotteknologi på land, i luften og under vandet og består af en pool til undervandsteknologier, et 3D-systen til kortlægning af bevægelsesmønstre samt en række robotteknologier til jord-, luft- og undervandsoperationer.

Autonome System Test Arena er en facilitet under DTU's Centre for Collaborative Autonomous Systems og ligger på DTU Lyngby Campus.

Fjernstyret observationsteknologi

DTU Aqua har forskellige remotely operated vehicles (ROV'er), som bruges i forskning og undervisning. De kan transportere akustiske, optiske og kemiske sensorer og muliggør automatiseret monitering i kystområder og på åbent hav.

 

Forskning i observationsteknologi

DTU Aqua beskæftiger sig med forskning og udvikling af systemer, der kan bruges til at indsamle data til støtte for havforskning og forvaltning af det marine område.

Læs om forskning i observationsteknologi

Kontakt

Patrizio Mariani
Professor
DTU Aqua
35 88 33 53