Dansk Åleekspedition

Havforskningsskibet Dana var i 2014 i Sargassohavet for at undersøge, hvilken rolle klimabetingede ændringer i ålens gydeområder spiller for ålens voldsomme tilbagegang i Europa.

Dansk Åleekspedition 2014 (SARGASSO-EEL) var et omfattende forskningstogt, der gik til den europæiske åls gydeområde i Sargassohavet og herefter fulgte åleynglens rute tilbage til Europa. Sargassohavet ligger ud for Florida, mellem Bermuda og De Vestindiske Øer. Ekspeditionen var ledet af DTU Aqua og samlede eksperter fra en række danske og udenlandske universiteter. De mere end 20 forskningsprojekter på ekspeditionen skulle tilsammen udfylde hullerne i vores viden om den gådefulde åls forplantning og start på livet.

På grund af den dramatiske nedgang i bestanden af europæiske ål er der et særligt akut behov for at forstå, hvordan ålens livscyklus påvirkes af mennesker, miljøforhold og klimaændringer.

De seneste 3-40 år er ålen gået voldsomt tilbage. Der kommer i dag kun 2-10 procent af de små ål tilbage til Europas kyster, i forhold til hvad man så i 1970’erne. På grund af det kraftige fald i bestanden kom ålen i 2008 på listen over kritisk truede arter hos Den Internationale Union for Naturbeskyttelse (IUCN).

Ålen er helt speciel ved, at den gyder så langt fra Europa, hvorfra åleynglen får et lift med havstrømmene de 6000 kilometer tilbage til opvækstområderne i Europa. Åleekspeditionen skulle undersøge, om klimabetingede ændringer i ålens gydeområder eller i de havstrømme, der bringer åleynglen til Europa, er årsagen til ålens voldsomme tilbagegang. Ekspeditionen skulle også indsamle viden om, hvad de nyklækkede ål lever af – en viden man mangler for at kunne opdrætte ål til danskernes frokostborde og aflaste de vilde bestande.

Togtet foregik med Danmarks største havundersøgelsesskib, Dana IV, som ejes af DTU. Togtet fik økonomisk støtte af Dansk Center for Havforskning og Carlsbergfondet.

Video om Dansk Åleekspedition 2014

 

 

Kontakt

Niels Peter Munk
Emeritus, seniorforsker
DTU Aqua
35 88 34 09

Kontakt

Torkel Gissel Nielsen
Professor
DTU Aqua
35 88 34 94