Baggrund

Stolte danske traditioner

Dansk Åleekspedition 2014 foregik 101 år efter det første togt, der var målrettet ålens gydepladser. Togtet blev organiseret af den danske forsker dr. Johannes Schmidt, som allerede flere år før havde foreslået, at man skulle lede efter ålens gydeområder i midt-Atlanten. Senere togter til gydeområderne har bekræftet de basale dele af Schmidts resultater, men der er stadig mange ubesvarede spørgsmål angående ålens reproduktion og opvækst.

Der har været danske ekspeditioner til Sargassohavet i 1966 og i 2007 (Galathea3).

Læs nyheder om åleforskning ved DTU Aqua:
Ål overlever ikke Gudenåen (13. januar 2012, DTU Aqua)
DNA-analyser afslører bunkebryllup hos ål (1. marts 2011, DTU Aqua)

Ålens utrolige liv

Den europæiske ål gyder i Sargassohavet. Mens ålelarverne vokser, driver de tilbage mod Europa og forvandles efterhånden til glasål, som er helt gennemsigtige og ca. fem centimeter lange. De søger nu op i floder, åer og søer eller bliver i det lave vand ved kysten. I ferskvand skifter ålene farve og bliver gule på undersiden – gulål. Når en gulål bliver kønsmoden efter 5-15 år, skifter den igen farve – nu til sort eller grå med hvid eller blank underside. Nu kaldes den blankål og er 33-100 cm lang. I starten af september forlader de voksne blankål deres opvækstpladser i Europa og søger mod Atlanterhavet for at begynde den 6.000 km lange vej tilbage mod Sargassohavet for at gyde.

Læs om ålens biologi på fiskepleje.dk

Åleopdræt

Trods årtiers indsats er det endnu ikke lykkedes at opnå succesfuld storskala-forplantning af ål i fangeskab. Det er lykkedes DTU Aqua i Danmark at få levedygtige æg og at klække larver og få dem til at leve i op til 26 dage, hvilket er verdensrekord for europæisk ål og et vigtigt skridt mod succesfuldt opdræt. Den næste store udfordring er at finde egnet føde til åleynglen. Ved at studere både ålelarver og deres føde på åleekspeditionen vil det i fremtiden måske blive muligt at skræddersy en kost til larverne, så de kan vokse sig store og blive til glasål i fangenskab.

Læs nyhed om forskning i åleopdræt ved DTU Aqua: 
Nyt højteknologi-projekt skal sikre fremtidens produktion af ål (16. dec 2013, DTU Aqua)

Baggrundsinformation om togtet og ålens situation