Stamkulturer til algeproduktion. Foto: Jens Astrup

Andre faciliteter

Udover skibe og anlæg til forskning i akvakultur har DTU Aqua en række andre forskningsfaciliteter.

Laboratorier

DTU Aqua har en række laboratorier, der blandt andet bruges til forskning i populationsgenetik og i vurderingen af fiskebestandenes struktur, fx ved hjælp af aldersbestemmelse af fisk.

Faciliteter til opdræt af vandlopper

DTU Aqua har faciliteter til opdræt af vandlopper, som bruges i forskningen i de lavere niveauer i havets fødekæder. Desuden har vi anlæg til produktion af alger, som anvendes som foder til vandlopperne.

Prøvetank

DTU Aqua har adgang til at teste nyudviklede fiskeredskaber i Danmarks mest avancerede prøvetank i Nordsøen Forskerpark.