Forskningsrapporter 1973-1983 - Interne rapporter

Fra 1973 til 1983 udgav DTU Aqua (dengang Danmarks Fiskeri- og Havundersøgelser) forskningsrapporter med serietitlen "Interne rapporter". Rapporterne kan lånes ved henvendelse til DTU Bibliotek, tlf. 45 25 72 50 (mandag-fredag 9.00-16.00) eller bibliotek@dtu.dk

1983

Nr. 226 II
J. Dollerup & C. M. Graver: Fodring og vækst af kønsmodnede hanål. Bind II (specialeopgave)  

Nr. 226 I
J. Dollerup & C. M. Graver: Fodring og vækst af kønsmodnede hanål. Bind I (specialeopgave)  

Nr. 225
B. Hedegaard Pedersen: Intestinale evacuationsrater hos sildelarver, der præderer på vildt plankton  

Nr. 224
N. G. Andersen: Lerkutlingen i Nivå Bugt

Nr. 223
J. Beyer & E. Hoffmann: Akvakultur. Forskning og udvikling

Nr. 222
J. E. Beyer & Steen G. Bruun: Målesystemer til havforskning. Udvikling af teknologi til bedre ressourcevurdering og miljøovervågning

Nr. 221
K. Albrechtsen: 15. rapport over de fortsatte undersøgelser af fiskeriet på kystrejer (Crangon crangon)

Nr. 220
H. Paulsen, T. Kiørboe & P. Munk: Growth and survival of fish larvae in stratified contra mixed food environment ICES C.M.1983/L:36

Nr. 219
J. Gatt Støttrup: The transition period from internal to external feeding in herring larvae. ICES C.M.1983/L:35

Nr. 218
T. Kiørboe & P. Munk: Growth and feeding of herring larvae in relation to hatching time and amount of yolk at hatching. ICES C.M.1983/L:34

Nr. 217
V. Christensen: Predation by sand eel on herring larvae. ICES C.M.1983/L:27

Nr. 216
V. Christensen, E. Dahl, D. Danielsen, H. Hundahl, T. Kiørboe & G.Kullenberg: A combined fish larval, phytoplankton and oceanographic survey in the Skagerrak and the Kattegat in April 1983. ICES C.M.1983/L:26

Nr. 215
O. Bagge: Migrations of transplanted cod. ICES C.M.1983/J:16

Nr. 214
O. Bagge: Danish discards in the Baltic. ICES C.M.1983/J:15

Nr. 213
E. Steffensen & O. Bagge: Growth of cod in different parts of the Baltic and the Kattegat. ICES C.M.1983/J:12

Nr. 212
H. Gislason: A preliminary estimate of the yearly intake of fish by saithe in the North Sea. ICESC.M.1983/G:52

Nr. 211
J. Gatt Støttrup & P. Munk: Cultivation technique for producing copepods as food for fish larvae. ICES C.M.1983/F:20

Nr. 210
P. Lewy: A model for estimation of terminal F base on dissaggregated area and fleet data. ICES C.M.1983/D:8

Nr. 209
P. Lewy: Determination of terminal fishing mortality rate based on dissaggregated fleet data. ICES C.M.1983/D:7

Nr. 208
H. Lassen: Estimation of stock size and fishing mortality when data on catches and on stock abundance are available. ICES C.M.1983/D:5

Nr. 207
H. Lassen: Multivariate analysis applied to monitoring time trends in chemical contaminants levels in fish. ICES C.M.1983/D:4

Nr. 206
T. G. Jensen, G. Kullenberg & O. Vagn Olsen: The Jutland Current, Carrier of North Sea Signals towards the Baltic Sea. ICES C.M.1983/C:5

Nr. 205
M. Ejbye Ernst & J. Nielsen: Gudenåstallingens (Thymallus thymallus (L.)) gydebiologi

Nr. 204
E. Nielsen: The number of skeletal muscle fibres as mean of separating herring stocks in the transition area between the Baltic and the North Sea

Nr. 203
J. N. Hertel-Wulf: Accessionspolitik og -procedure ved Danmarks Fiskeri- og Havundersøgelsers bibliotek (Et forslag)

1982

Nr. 202
E. Kirkegaard: Detektion af partikler, plankton og fiskelarver i havvand

Nr. 201
M. Ejbye Ernst & J. Nielsen: Alder og vækst hos stallingen i Danmark

Nr. 200
H. H. Hansen: Fødevalg - vækst - populationsdynamik hos suder (Tinca tinca L.) og ål (Anguilla anguilla L.) i en mindre, næringsrig dam 

Nr. 199
P. Lewy, E. Hoffmann og E. Nielsen: Analyser af rødspætteyngeltogter i Kattegat 1980-1981 

Nr. 198
I. Böetius: Replies to questionaire concerning a possible establisment of an ICES W.G. on eel assessment

Nr. 197
C. Søndergaard & F. Bregnballe: Rapport for et af Teknologirådet støttet projekt vedr. de produktionsmæssige aspekter ved anvendelse af cirkelbassiner til ørredopdræt

Nr. 196
G. Rasmussen: A pilot experiment with different types of external tags 

Nr. 195
G. Rasmussen: Liberation of trout (Salmon trutta)

Nr. 194
J. Dal: A Century of pikeperch in Denmark

Nr. 193
G. Nielsen: Brøns Å- og Rejsby Å-vandsystemet

Nr. 192
G. Nielsen: Brede Å-vandsystemet. Blankål produktion 1981

Nr. 191
G. Nielsen: Brede Å-vandsystemet. Fiskeribiologisk tilstand 1981 

Nr. 190
K. Albrechtsen: 14. rapport over de fortsatte undersøgelser af fiskeriet på kystrejer (Crangon crangon)

Nr. 189
K. Albrechtsen: Intern rapport vedr. en undersøgelsesrejse til Hvide Sande vedr. masseforekomst af alger og gopler

Nr. 188
N. A. Nielsen: Estimation of the relation between nominal effort and fishing mortality in the fishery for sandeels

Nr. 187
N. A. Nielsen: Estimation of VPA-parameters in a model of restricted fishing mortalities

Nr. 186
T. Moth-Poulsen: Genetic variation of cod from the Danish Sound. Interrelations of stocks from adjacent waters

Nr. 185
P. Lewy: SOP - A measure of the goodness of the sampling programme

Nr. 184
P. Sparre: A comment to the 1982 North Sea Roundfish W.G. Report

Nr. 183
O. Christensen: Danish experiments with salmon smolt release into the Baltic Sea from the island of Bornholm

Nr. 182
K. Popp Madsen et al.: Report on the acustic Survey in ICES Div.III

Nr. 181
H. Lassen: Trend monitoring II: Statistical theory

Nr. 180
M. Munk Hansen, A. Jensen & H. Lassen: Trend monitoring I: Problems in the interpretation of contaminant concentrations using fish as indicator organisms

Nr. 179
E. Ursin: On the growth parameters of Atlantic cod as a function of body size

Nr. 178
E. Ursin & W. E. Arntz: Biomass as a function of body size in the benthos of Kiel Bay (Western Baltic)

Nr. 177
O. Bagge: Sampling of cod stomachs in the Baltic for multispecies assessments

Nr. 176
O. Bagge: Danish discards in the Baltic

Nr. 175
O. Bagge: Selection of nephrops in 70 mm nephrops trawl

Nr. 174
J. Beyer & P. Sparre: Modelling exploited fish stocks

Nr. 173
S. Munch-Petersen & H. Flintegaard: The by-catch in the Danish fishery for deep sea shrimps (2)

Nr. 172 II
V. H. Jacobsen & J. C. Thomsen: Miljøundersøgelser i forbindelse med etablering og drift af havbrug i Danmark: biologiske, fysiske og kemiske undersøgelser. Figurer

Nr. 172 I
V. H. Jacobsen & J. C. Thomsen: Miljøundersøgelser i forbindelse med etablering og drift af havbrug i Danmark: biologiske, fysiske og kemiske undersøgelser. Tekst

Nr. 171
E. Hoffmann: Dansk havbrug : Beretning for 1980 og 1981 

Nr. 170
A. Randløv: Blåmuslinger og blåmuslingefiskeri i Limfjorden

Nr. 169
H. Flintegaard, J-O. Frier, E. Hoffmann: Fiskeribiologiske undersøgelser i Limfjorden 1980-81

Nr. 168
N.A. Nielsen: Production functions for the Danish fishery in the North Sea

1981

Nr. 167, 1981
K. Albrechtsen: 13. rapport over de fortsatte undersøgelser af fiskeriet på kystrejer (Crangon crangon

Nr. 166, 1981
S. Munch-Petersen: The by-catch in the Danish fishery for deep sea shrimps 

Nr. 165, 1981
E. Kirkegaard: Biomassen af zooplankton i Nordsøen 1958-1975 

Nr. 164, 1981
V. Hansen: Report of the Working Group on the Methodology of Primary Production, including guidelines for the measurement of primary production in the ICES area   

Nr. 163, 1981
J. E. Beyer, G. Thailacker & P. Munk: Point of no feeding and its relation to scope of growth and survival

Nr. 162, 1981
A. Jensen & H. Lassen: Trend monitoring of contaminants sampling design considerations

Nr. 161, 1981
H. Lassen & P. Lewy: Some problems in sop corrections 

Nr. 160, 1981
B. Lundgren: A theoreticaI basis for accirate weighing at sea 

Nr. 159, 1981
O. Christensen: Additional experiment to the cooperative sea trout tagging in 1979 initiated by the Baltic Salmon Working Group 

Nr. 158, 1981
K.P. Andersen: An interpretation of the stomach contents of fish in relation to prey abundance

Nr. 157, 1981
K.P. Andersen: Calculations of predation parameters

Nr. 156, 1981
W. E. Arntz & E. Ursin: Estimates of food consumption parameters for dab (Limanda limanda) utilizing information on food concentration. An application on Andersen’s stomach analysis model

Nr. 155, 1981
W. E. Arntz & E. Ursin: On the estimation of food preference parameters when food concentrations are not known

Nr. 154, 1981
H. Flintegaard: An estimate of the food consumption of whiting

Nr. 153, 1981
O. Bagge: Danish discards in the Baltic 78-81 

Nr. 152, 1981
O. Bagge: The yearly consumption of cod in the Baltic and the Kattegat as estimated form stomach content

Nr. 151, 1981
P. Lewy: Optimum sampling concerning catch composition in the Danish North Sea industrial fishery  

Nr. 150, 1981
H. H. Hansen: Linefiskeri

Nr. 149, 1980
H. Lassen & B. Sjostrand: Estimation of mortality components for some Baltic herring stocks 79

Nr. 148, 1980
J. From & V. Hørlyck: Rapport fra fiskeodlingskonferens 1980 

Nr. 147, 1980
E. Bang Christensen & Villy Christensen: Fødeselektion hos marine fiskelarver

Nr. 146, 1980
V. Hørlyck, I. Svane & E. Hoffmann: Dansk akvakultur

Nr. 145, 1980
E. Hoffmann: Dansk havbrug 1978 og 1979

Nr. 144, 1980
O.V. Olsen & J. Beyer: Some aspects of modelling the water exchange in Kattegat

Nr. 143, 1980
E. Bang Christensen, V. Christensen & Jan Beyer: Size selective predation by larval fish

Nr. 142, 1980
J. Beyer & P. Munk Christensen: Food consumption by larval fish

Nr. 141, 1980
H. Hansen & P. Munk-Christensen: Experimental determination of size specific growth rate of larval turbot

Nr. 140, 1980
H. Lassen: Simulation of some Baltic salmon exploitation patterns

Nr. 139, 1980
H. Lassen: On the quality of TAC's recommended through ICES

Nr. 138, 1980
E. Kirkegaard & H. Lassen: Biomass estimates of pseudocalanus C VI in the North Sea 58-75

Nr. 137, 1980
O. Bagge: Danish discards of cod in the Baltic

Nr. 136, 1980
O. Bagge & E. Steffensen: Growth pattern in cod otoliths as indicator for mixing of stocks

Nr. 135, 1980
K. Hoydal: Fishing operations across the eastern boundary of ICES subdivision V, b1  

Nr. 134, 1980
K. Hoydal, C.J. Rørvik & P. Sparre: A method for estimating the effective mesh size and the effect of change in gear parameters

Nr. 133, 1980
P. Sparre: A goal function of fisheries

Nr. 132, 1980
K. Albrechtsen: 12. rapport over de fortsatte undersøgelser af fiskeriet på kystrejer (Crangon crangon)  

Nr. 131, 1980
K. I. Dahl-Madsen (VKI) & E. Hoffmann: The potential for use of heated effluent for intensive mariculture

Nr. 130, 1980
E. Nielsen: A simulation method for calculation A TAC of North Sea sole

Nr. 129, 1980
S. Munch-Petersen: A preliminary survey of the fisheries in the Maldives

Nr. 128, 1980
K. Popp Madsen: Forsøgsfiskeri på hesterejer

Nr. 127, 1980
H. Flintegaard: Hvillingens fødebiologi

Nr. 126, 1980
E. Nielsen: Aflæsning af rødspætte- og torskeotolither

Nr. 125, 1980
P. Munk Christensen & H. H. Hansen: Vækst og overlevelse for larver af pighvar

Nr. 124, 1980
E. Ursin: Some consequences of increasing the cod stock in the North Sea

Nr. 123, 1980
E. Ursin: Torskebestandens betydning for industrifiskeriet i Nordsøen

Nr. 122, 1980
J. Beyer & G. C. Laurence: A stochastic model of larval fish growth  

Nr. 121, 1979
E. Ursin: On multispecies fish stock and yield assessment in ICES

Nr. 120, 1979
E. Ursin: Marine ecosystem, biological principles, energy flow

Nr. 119, 1979
E. Ursin: Multispecies models (3)

Nr. 118, 1979
E. Ursin: Practical aspects of multispecies management

Nr. 117, 1979
E. Ursin: A multispecies fish stock assessment model

Nr. 116, 1979
J. Beyer & G. C. Laurence: Modelling growth and mortality of larval herring

Nr. 115, 1979
P. Lewy: Optimal prøveudtagning I industrifiskeriet med henblik på artsbestemmelse

Nr. 114, 1979
P. Lewy: DFH's konsumindsamlinger 1. udkast

Nr. 113, 1979
J. From: Mass rearing of fry fingerlings of fresh water fishes

Nr. 112, 1979
N. A. Nielsen: Some comments on the estimation of tagging mortality

Nr. 111, 1979
K. Hoydal: Report of the international 0-group survey in Faroe Waters

Nr. 110, 1979
P. Sparre: Some remarks on the application of yield recruit curves in estimation of maximum sustainable yield

Nr. 109, 1979
N. A. Nielsen: Prediction of spawning stock and yield using a stochastic model for stock recruitment

Nr. 108, 1979
T. Helgason & H. Gislason: VPA-analysis with special interaction due to predation

Nr. 107, 1979
H. Lassen: An assessment of the Baltic sprat stock in subdivision 26+28 for 1970-78

Nr. 106, 1979
O. Bagge: The relationship between the size of predator and the size of prey in cod

Nr. 105, 1979
O. Bagge: Danish discards of cod in the Baltic

Nr. 104, 1979
E. Hoffmann, H. Hansen & P. Christensen: Changes in catch per unit effort and catch composition of silver eels in the South-Eastern Denmark 1949-1977

Nr. 103, 1979
O. Christensen: Catches of Baltic Salmon in 1976-78

Nr. 102, 1979
P. M. Christensen, H. Hansen & E. Hoffmann: Fiskeribiologiske undersøgelser ved Stevns Syd 1978

Nr. 101, 1979
P. Munk Christensen, Hovgård & Hoffmann: Fiskeribiologiske undersøgelser i Køge Bugt

Nr. 100, 1979
K. Jørgensen: Meddel. fra Ferskvandsfiskerilaboratoriet

Nr. 99, 1978
S. Munch-Petersen: Oversigt over Kattegats bundvertebrater

Nr. 98, 1978
J. From & G. Rasmussen: Growth modeling for use in trout production planning EIFAC/78/Symp. 

Nr. 97, 1978
S. Solberg: Moist-pellets. Formulation and technology of moist feed, EIFAC/78/Symposium

Nr. 96, 1978
O. Bagge: Kattegat-delrapport: Fiskeribiologi

Nr. 95, 1978
E. Nielsen og E. Hoffmann: Nye fiskerier. Sej - "mørksej"

Nr. 94, 1978
E. Hoffmann: Opdræt af fisk i saltvand

Nr. 93, 1978
C. Møller & J. Vedtofte: Rehabilitering af Charlottenlund Slot

Nr. 92, 1978
Informationsmøder, foråret 1978

Nr. 91, 1978
K. Albrechtsen: 11. rapport over de fortsatte undersøgelser af fiskeriet med kystrejer (Crangon crangon

Nr. 90, 1978
E. Ursin: The North Sea Model. New aspects in fishery regulation

Nr. 89, 1978
E. Nielsen & E. Hoffmann: Nye fiskerier, sardin, hestemakrel

Nr. 88, 1978
K. Hoydal & J. Reinert: Correcting the Faroe 0-Gr. survey data for different timing of the survey

Nr. 87, 1978
International O-Gr (Faroe Waters) ICES: Report of the international O-group survey in Faroe Waters (ICES)

Nr. 86, 1978
H. Gislason, P. Lewy & N.A. Nielsen: V.P.A. for two stocks with two-way migration

Nr. 85, 1978
Bornögruppen: Report of the Danish-Swedish study group on fish stocks in the Kattegat and adjacent water

Nr. 84, 1978
E. Ursin: Continued exercises with a North Sea Model for multispecies fish stock assessments

Nr. 83, 1978
K. P. Andersen and S. H. Jakupsstovu: Sexual dimorphism and morphologic differences in blue whiting

Nr. 82, 1978
H. Lassen: An assessment model applied to the Baltic Salmon

Nr. 81, 1978
O. Bagge: Danish mesh selection experiments with cod in the Baltic

Nr. 80, 1978
O. Bagge, A. Müller & U. J. Hansen: Mortality of cod eggs in the Bornholm Basin

Nr. 79, 1978
E. Ursin: Nordsømodellen- et nyt grundlag for fiskerireguleringer

Nr. 78, 1978
S. Munch-Petersen: Kort oversigt over dansk fiskeri efter dybvandsrejer

Nr. 77, 1978
K. Albrechtsen: 10. rapport over de fortsatte undersøgelser af fiskeriet på kystrejer (Crangon crangon)

Nr. 76, 1978
P. Sparre: Stikprøveindsamling i dansk konsumfiskeri

Nr. 75, 1978
P. Sparre: En ikke-matematisk beskrivelse af VPA, TAC og V/R

Nr. 74, 1978
E. Ursin: Priciples of growth in fishes (revised copy)

Nr. 73, 1978
Informationsmøder, efteråret 1977

Nr. 72, 1978
S. Munch-Petersen: Bestemmelse af bestandsstørrelse af strandkrabben krabber v.h.a. mærkningsforsøg

Nr. 71, 1977
E. Ursin: Samspillet mellem fiskearterne i Nordsøen

Nr. 70, 1977
O. Christensen: Det danske laksefiskeri i Østersøen 1976/77

Nr. 69, 1977
E. Ursin: Outline of an ecosystem model of the North Sea with special reference to its possible application to the Wadden Sea

Nr. 68, 1977
T. K. Kristensen & C. Broberg: Blæksprutter - en ny ressource for dansk fiskeri?

Nr. 67, 1977
E. Ursin: Principles of growth in fishes (se revised copy, report no 74)

Nr. 66a, 1977
E. Ursin: Population dynamics and fish behaviour

Nr. 66, 1977
E. Ursin: Population dynamics and fish behaviour

Nr. 65, 1977
A. Müller & O. Bagge: The mortality of cod eggs etc. in the Bornholm Basin

Nr. 64, 1977
O. Bagge: Meal size digestion in cod (Gadus Morhua) and sea scorpion

Nr. 63, 1977
K. Hoydal: A method of mesh assessment making it possible to check growth parameters and evaluate effective mesh size in operation

Nr. 62, 1977
P. Sparre, H. Knudsen & S. Munch-Petersen: Optimization of sampling programs for estimation of age distribution and fishing mortality

Nr. 61, 1977
E. Ursin: Multispecies fish stock assessment for the North Sea 

Nr. 60, 1977
Svensk/dansk arbejdsgruppemøde om Kattegats torsk og rødspætter

Nr. 59, 1977
Carbon flow i Nordsøen fra primærproducenten til benthos

Nr. 58, 1977
K. Albrechtsen: 9. rapport over de fortsatte undersøgelser af fiskeriet på kystrejer

Nr. 57, 1977
K. Albrechtsen: 8. rapport over de fortsatte undersøgelser af fiskeriet på kystrejer

Nr. 56, 1977
E. Nielsen & E. Ursin: Arresøprojektets muligheder

Nr. 55, 1977
J. E. Beyer: Basic principles of modeling an exploited marine ecosystem

Nr. 54, 1977
J. E. Beyer: Multispecies models of an exploited aquatic system

Nr. 53, 1976
E. Nielsen: The development of the fishery in lake Arresø with special reference to the bream population

Nr. 52, 1977
I. Boëtius & E. Nielsen: Bundprøver fra Arresøen

Nr. 51, 1977
O. Christensen: Danske lakseudsætninger i Østersøen

Nr. 50, 1977
K. Albrechtsen: 7. rapport over de fortsatte undersøgelser af fiskeriet på kystrejen

Nr. 49, 1977
K. Albrechtsen: 6. rapport over de fortsatte undersøgelser af fiskeriet på kystrejen

Nr. 48, 1976
K. Albrechtsen: 5. rapport over de fortsatte undersøgelser af fiskeriet på kystrejen

Nr. 47, 1976
K. Albrechtsen: 4. rapport over de fortsatte undersøgelser af fiskeriet på kystrejen

Nr. 46, 1976
K. Albrechtsen: 3. rapport over Hollandsrejsen foråret 76 med formål at besigtige kystrejefiskeriet

Nr. 45, 1975
K. Albrechtsen: 2. rapport over de fortsatte undersøgelser af fiskeriet på hesterejen

Nr. 44, 1975
K. Albrechtsen: 1. rapport over undersøgelsen af fiskeriet på hesterejen (Crangon crangon)  

Nr. 43, 1976
O. Christensen: Det danske laksefiskeri i Østersøen 75/76  

Nr. 42, 1976
V. Jacobsen & A. Hansen: Report on the international surveys of herring larvae in the North Sea and adjacent waters in 1975/76  

Nr. 41, 1976
P. Agger & E. Ursin: Food and food preference of the gurnard  

Nr. 40, 1976
O. Bagge & A. Müller: The spawning of cod in the Bornholm Basin and the biomass of the spawning stock  

Nr. 39, 1976
O. Bagge & S. Munch-Petersen: Factors governing the catchability of Norway Lobster in Kattegat (Shellfish Stocks 57)

Nr. 38, 1976
E. Steffensen: Length/weight relationship of cod in the Western Baltic 

Nr. 37, 1976
O. Christensen: Notes on catches of Baltic Salmon 1971-1975

Nr. 36, 1976
C. Broberg: Rapport fra forsøgsfiskeriet efter blåhvilling i Atlanterhavet med "Jannie" L649  

Nr. 35a, 1976
Interim rapport vedr. assessment af Kattegats fiskebestand med særlig henblik på sild  

Nr. 34, 1976
P. Sparre: Indsamling til bestemmelse af aldersfordelingen af torsk

Nr. 33, 1976
C. Broberg: Erfaringer og problemer ved fangst af blåhvilling (forsøgsperiode april-maj 76)  

Nr. 31/32, 1976
I. Boëtius & J. Boëtius: 1.Fecundity of the European Eel 2. Estimate of an Energy Budget for Migration and Spawning of Female European Eels. ICES/EIFAC Symposium on Eel Research and management (Helsinki, 9-11 June 1976)  

Nr. 30, 1976
G. Rasmussen & B. Therkildsen: Food, growth and production of Anguilla anguilla in a small Danish stream. ICES/EIFAC  

Nr. 29, 1975
O. Christensen: Det danske laksefiskeri i Østersøen, sæsonen 1974-75  

Nr. 28, 1975
K. P. Andersen: Nordsømodel med kontinuerte længde- og vægtfordelinger  

Nr. 27, 1975
K. P. Andersen & E. Ursin: Interspecies competition in fish, Seminar in Lowestoft, 28 Nov 1975  

Nr. 26, 1975
K. P. Andersen & E. Ursin: The partitioning of natural mortality in a multispecies model of fishing and predation. Conference on Fisheries Mathematics - Aberdeen  

Nr. 25, 1975
K. P. Andersen: Om den procentiske sammensætning af kutterlaster  

Nr. 24, 1975
E. Hoffmann: Fiskeribiologiske undersøgelser ved Gylling Næs  

Nr. 23, 1975
P. Sparre & O. Sperber: En metode til bestemmelse af fisks væksthastigheder som funktion af temperatur og fødeniveau (anvendt på regnbueørred)  

Nr. 22, 1975
Arresøprojektet. Rapport for 1973  

Nr. 21, 1975
F. Hermann & K. Grasshoff: Salinometer intercalibration experiment. ICES C.M. 1975 - Hydrography Committee  

Nr. 20, 1975
Dansk fiskeris fordeling i Nordsøen 1974  

Nr. 19, 1975
The industrial fisheries in the North Sea. Århus Symposium July 1975  

Nr. 18, 1975
E. Ursin og K.P. Andersen: A model of the biological effects of eutrophication in the North Sea. Århus Symposium July 1975  

Nr. 17, 1975
K.P. Andersen & E. Ursin: A multispecies analysis of the effects of variations of effort upon stock composition of eleven North Sea fish species. Symposium Århus. July 1975  

Nr. 16, 1975
H. Lassen: A method of predicting the biological effects of synthetic pollutants in the North Sea. Symposium Århus July 1975  

Nr. 15, 1974
Dansk fiskeris fordeling i Nordsøen 72/73  

Nr. 14, 1975
Kattegatsild II 

Nr. 13, 1973
O. Olsen: En fysiologisk vækstmodel med sæsonsvingninger  

Nr. 12, 1973
E. Nielsen: Revborg-modellen. Tillæg til ICES 1972/H:9  

Nr. 11, 1971
E. Ursin: Markov-vandring m. exponentiel overlevelse  

Nr. 10, 1974
K. Hoydal: Ressourcer for færøsk fiskeri  

Nr. 9, 1974
U. Fester: Parameterbestemmelse for Enchelyopus (Onos) Cimbrius  

Nr. 8, 1974
U. J. Hansen: Vækst, dødelighed, meritiske karakterer og fødebiologi hos Lumpenus Lampretaeformis (Walb.) i Østersøen, Kattegat og Nordsøen  

Nr. 7, 1973
P. B. Nielsen: Simple mathematical model for the primary production as a function of the phosphate concentration and incoming solar energy applied to the North Sea  

Nr. 6, 1974
O. Christensen: Det danske laksefiskeri i Østersøen. Sæsonen 1973/74  

Nr. 5, 1974
K.J. Albrechtsen: Afsluttende kulturforsøg med Roskilderejen (Leander adspersus)

Nr. 4, 1974
K.J. Albrechtsen: Fortsatte kulturforsøg med Roskilderejen (Leander adspersus)

Nr. 3, 1973
K.J. Albrechtsen: Kulturforsøg med Roskilderejen

Nr. 2, 1974
E. Hoffmann: Klækning og opdræt af saltvandsfisk

Nr. 1, 1973
E. Hoffmann: Klækningsforsøg med rødspætte