Forskningsrapporter 1984-1995 - DF&H- og DFH-rapporter

Fra 1984-1995 udgav DTU Aqua (dengang Danmarks Fiskeri- og Havundersøgelser) forskningsrapporter under serietitlerne DF&H-rapporter og DFH-rapporter. 

Rapporterne kan lånes ved henvendelse til DTU Bibliotek, tlf. 45 25 72 50 (mandag-fredag 9.00-16.00) eller bibliotek@dtu.dk