Prisliste

Kommercielle analyser og undersøgelser

Her finder du priser på DTU Aquas kommercielle analyser og undersøgelser af sygdomme hos fisk, krebs og to-skallede bløddyr. 

Analyser vedr. lovomfattede sygdomme

En række analyser vedrørende lovomfattede sygdomme gennemføres for myndighederne. For disse laboratorieydelser udsender Fødevarestyrelsen en bekendtgørelse, som indeholder priser på gebyrbelagte undersøgelser (ekskl. moms).  
Hent bekendtgørelse om præparater og undersøgelser ved Danmarks Tekniske Universitet

Betaling og forretningsbetingelser

Betalingsbetingelser er løbende måned + 15 dage, jf. afsnit om betaling i forretningsbetingelserne.
Se forretningsbetingelserne 

Priser på kommercielle analyser og undersøgelser

Dette er de mest almindelige undersøgelser. Ring venligst på tlf. 25 52 05 80 (hverdage kl. 9-15), hvis du ønsker information om andre undersøgelsesmetoder eller andre agens. 

Undersøgelse Materiale  Metode 

Pris i DDK ekskl. moms
1. prøve

Pris i DDK ekskl. moms
2. prøve og efterflg. prøver

Generelt
Prøvemodtagelse, makroskopisk vurdering og besvarelse     348 348
Bakteriologi
Bakteriologisk undersøgelse af fisk, blodagar
1-5 fisk BU 556
556
Bakteriologisk undersøgelse af fisk, TYES-agar 1-5 fisk
BU  565 565 
Bakteriologisk undersøgelse af fisk, marin agar
1-5 fisk BU   556
556
Bakteriologisk undersøgelse af fisk, CHAB-agar 1-5 fisk BU 
556 556 
Undersøgelse for bakteriel nyresyge, BKD (påvisning). Pr. prøve 1 pool á 1-5 fisk ELISA 265 265
Undersøgelse for PISCI SAL (Piscirickettsia salmonis) Pool efter aftale PCR 1263  240
Resistensbestemmelse (tabletdiffusionsmetode, op til 5 antibiotika efter aftale). Pr. isolat
Isolat Disk-diffusion 416  416
Virologi
Generel virologisk undersøgelse af fisk i forbindelse med sundhedsovervågning og diagnostik på opdrætsanlæg. Pr. pool Pool á 1-10 fisk Cellekultur 1319 1319
Undersøgelse for VHSV (viral hæmorrhagisk septikæmi-virus) Pool efter aftale Real time RT-PCR 1450 361 
Undersøgelse for IHNV (infektiøs hæmatopoietisk nekrose-virus) 
Pool efter aftale Real time PCR  1450  361
Undersøgelse for IPNV (infektiøs pankreas nekrose-virus)
Pool efter aftale
Real time RT-PCR
1450  361
Undersøgelse for ISAV (infektiøs lakseanæmi-virus)
Pool efter aftale
Real time RT-PCR
1469 302
Undersøgelse for SAV (salmonid alphavirus – sleeping disease/pancreas disease)
Pool efter aftale
Real time RT-PCR
1469 302
Undersøgelse for PMCV (piscine myocarditis virus)
Pool efter aftale  Real time RT-PCR
1509 420
Undersøgelse for PRV-1 (piscine orthoreo virus-1)
Pool efter aftale
Real time RT-PCR
1450 361
Undersøgelse for virus Y, PRV-3 (piscine orthoreo virus-3)
Pool efter aftale
Real time RT-PCR
1450 361
Undersøgelse for Noda Virus (viral encephalopati og retinopati, beta nodavirus)
Pool efter aftale   Real time PCR
1469 302
Undersøgelse for SVCV (karpens forårsviræmi-virus)
Pool efter aftale
RT-PCR 1060 222
Undersøgelse for KHV (koi herpesvirus)
Pool efter aftale
Real time PCR
1450 361
Undersøgelse for CYHV (cyprinide herpesvira) 
Pool efter aftale
PCR 1060 222
Undersøgelse for HVA (herpesvirus anguilla, rødhovedsyge)
Pool efter aftale
PCR 1060 222
Parasitologi
Generel parasitologisk undersøgelse
1-5 fisk Mikroskopi 473 473
Undersøgelse for svømmeblæreorm. Pr. enkelt undersøgelse
Svømmeblære fra 1 ål Mikroskopi
130 130
Undersøgelse for PKD (Tetracapsuloides bryosalmonae)
Pool efter aftale Real time PCR
1450 361
Undersøgelse for drejesygesporer (Myxosoma cerebralis). Pr. enkelt undersøgelse
1 fisk Mikroskopi
368 368
Histologi
Histologiske eller immunhistokemiske undersøgelser
1-3 fisk Histologi eller IHC-histokemi
840
840