Prisliste for kommercielle analyser

Kommercielle analyser og undersøgelser

Her finder du priser på DTU Aquas kommercielle analyser og undersøgelser af sygdomme hos fisk, krebsdyr og to-skallede bløddyr. 

Betaling og forretningsbetingelser

Betalingsbetingelser er løbende måned + 15 dage, jf. afsnit om betaling i forretningsbetingelserne.
Se forretningsbetingelserne

Priser på kommercielle analyser og undersøgelser

Dette er de mest almindelige undersøgelser. Ring venligst på tlf. 25 52 05 80 (hverdage kl. 9-15), hvis du ønsker information om andre undersøgelsesmetoder eller andre agens. 

Undersøgelse Materiale  Metode 

Pris i DDK ekskl. moms
1. prøve

Pris i DDK ekskl. moms
2. prøve og efterflg. prøver

Generelt
Prøvemodtagelse, makroskopisk vurdering og besvarelse (t.o.m. 31-8-2020)     348 348
Modtagelse af prøver og/eller små fisk og besvarelse (pr. 1-9-2020)     348 348
Modtagelse af hele fisk, makroskopisk vurdering og besvarelse (pr. 1-9-2020)
    500 500
Bakteriologi
Bakteriologisk undersøgelse af fisk, blodagar
1-5 fisk BU 612 612
Bakteriologisk undersøgelse af fisk, TYES-agar 1-5 fisk
BU 

622

622

Bakteriologisk undersøgelse af fisk, marin agar
1-5 fisk BU  

612

612

Bakteriologisk undersøgelse af fisk, CHAB-agar 1-5 fisk BU 

612

612

Undersøgelse for bakteriel nyresyge, BKD (påvisning). Pr. prøve 1 pool á 1-5 fisk ELISA

278

278

Undersøgelse for PISCI SAL (Piscirickettsia salmonis) Pool efter aftale PCR 1263  240
Resistensbestemmelse (tabletdiffusionsmetode, op til 5 antibiotika efter aftale). Pr. isolat
Isolat Disk-diffusion

437

437

Virologi  fisk
Generel virologisk undersøgelse af fisk i forbindelse med sundhedsovervågning og diagnostik på opdrætsanlæg. Pr. pool Pool á 1-10 fisk Cellekultur

1385

1385

Undersøgelse for CYHV (cyprinide herpesvira) 
Pool efter aftale
PCR 1060 222
Undersøgelse for HVA (herpesvirus anguilla, rødhovedsyge)
Pool efter aftale
PCR 1060 222
Undersøgelse for IHNV (infektiøs hæmatopoietisk nekrose-virus) 
Pool efter aftale Real time PCR  1450  361
Undersøgelse for IPNV (infektiøs pankreas nekrose-virus)
Pool efter aftale
Real time RT-PCR
1450  361
Undersøgelse for ISAV (infektiøs lakseanæmi-virus)
Pool efter aftale
Real time RT-PCR
1469 302
Undersøgelse for KHV (koi herpesvirus)
Pool efter aftale
Real time PCR
1450 361
Undersøgelse for Noda Virus (viral encephalopati og retinopati, beta nodavirus)
Pool efter aftale  Real time PCR
1469 302
Undersøgelse for PFR (Pike Fry Rhabdovirus)  Pool efter aftale Real time RT-PCR
1450
361
Undersøgelse for PMCV (piscine myocarditis virus)
Pool efter aftale  Real time RT-PCR
1509 420
Undersøgelse for PRV-1 (piscine orthoreo virus-1)
Pool efter aftale
Real time RT-PCR
1450 361
Undersøgelse for SAV (salmonid alphavirus – sleeping disease/pancreas disease)
Pool efter aftale
Real time RT-PCR
1469 302
Undersøgelse for SVCV (karpens forårsviræmi-virus)
Pool efter aftale
RT-PCR 1060 222
Undersøgelse for VHSV (viral hæmorrhagisk septikæmi-virus) Pool efter aftale Real time RT-PCR 1450 361 
Undersøgelse for virus Y, PRV-3 (piscine orthoreo virus-3)
Pool efter aftale
Real time RT-PCR
1450 361
Virologi – krebsdyr
Undersøgelse for TSV (Taura virus) Pool efter aftale 
Real time RT-PCR 
1500
420
Undersøgelse for WSSV (White spot syndrome virus) Pool efter aftale 
Real time RT-PCR 
1500
420
Undersøgelse for YHV (Yellow head virus) Pool efter aftale 
RT-PCR 1500 420
Parasitologi
Generel parasitologisk undersøgelse
1-5 fisk Mikroskopi

497

497

Undersøgelse for svømmeblæreorm. Pr. enkelt undersøgelse
Svømmeblære fra 1 ål Mikroskopi

137

137

Undersøgelse for PKD (Tetracapsuloides bryosalmonae)
Pool efter aftale Real time PCR
1450 361
Undersøgelse for drejesygesporer (Myxosoma cerebralis). Pr. enkelt undersøgelse
1 fisk Mikroskopi

405

405

Histologi
Histologiske eller immunhistokemiske undersøgelser
1-3 fisk Histologi eller IHC-histokemi

924

924